“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 09-02-2018

Τα μαθήματα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ» του Β΄ εξαμήνου

και «ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ» του ΣΤ΄εξαμήνου

δεν θα πραγματοποιηθούν

την Τρίτη 13/02/2018,

λόγω κωλύματος του Διδάσκοντος.

                                                                                                                                Από τη Γραμματεία

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT