Προσοχή!!!

Για να μπορέσετε να δηλώσετε μαθήματα από υπολογιστή που βρίσκεται εκτός των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου, εφ' όσον είστε φοιτητής-τρια του Τμήματος, θα πρέπει αρχικά να συνδεθείτε στο Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε στο Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής του Πανεπιστημίου.

Αμέσως μετά, μπορείτε να κάνετε Δήλωση Μαθημάτων εδώ.

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT