“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 18-04-2018

Πρόοδος στο μάθημα Σήματα και Συστήματα

Η πρόοδος στο μάθημα Σήματα και Συστήματα θα γίνει τη Δευτέρα 7/5, στο Αμφ. ΙΙ, 12:00-14:00

Η ύλη περιλαμβάνει ότι έχει διδαχθεί από την αρχή του εξαμήνου μέχρι και τον Μ/Σ Fourier Διακριτού Χρόνου.

Η πρόοδος θα διεξαχθεί με ανοιχτά βιβλία μόνο. Δεν επιτρέπονται άλλες σημειώσεις.

Δήλωση συμμετοχής στην πρόοδο μπορεί να γίνει μέχρι τις 30/4 εδώ

--

Maria Koziri

Assistant Professor

Department of Computer Science

University of Thessaly

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT