Αναβολή του μαθήματος «Πιθανότητες και Στατιστική» του Γ΄ εξαμήνου

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  “

Λαμία 15-11-2017

Το μάθημα

 «Πιθανότητες και Στατιστική»

του Γ΄ εξαμήνου

δεν θα πραγματοποιηθεί

την Πέμπτη 16-11-2017,

λόγω κωλύματος του Διδάσκοντα.

                                                                                                                                Από τη Γραμματεία

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT