Αναβολή του μαθήματος Ε΄ εξαμήνου «Τεχνολογίες Λογισμικού»

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  “

Λαμία 16-11-2017

Το μάθημα

 «Τεχνολογίες Λογισμικού»

του Ε΄ εξαμήνου

την Τετάρτη 22-11-2017 θα γίνει

17:00-19:00 στην ΑΙΘ.IV

                                                                                                                                                Από τη Γραμματεία

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT