Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Νέους/ες Διδάκτορες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για Νέους/ες Διδάκτορες στο πλαίσιο της πράξης

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» .pdf