Αναβολή του μαθήματος «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  “

Λαμία 02-01-2018

Το μάθημα

 «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

του Ζ΄ εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθεί

την Δευτέρα 08-01-2018, 18:00-21:00,

λόγω κολλήματος της διδάσκουσας.

                                                                                                                                Από τη Γραμματεία