Ανακοίνωση για το μάθημα «ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ»

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 08-01-2018

Το μάθημα

«ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ»

του Ζ΄ εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθεί

την Παρασκευή 12-01-2018. Η αναπλήρωση θα γίνει την Πέμπτη 11-01-2018, 18:00-21:00,

στο ΕΥ3.

                                                                                                                                Από τη Γραμματεία