Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας : «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική», Χειμερινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2018-19 .pdf

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ .pdf