Αναβολή του μαθήματος «ΓΡΑΦΙΚΑ» του Η΄ εξαμήνου

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  “

Λαμία 08-02-2018

Το μάθημα

 «ΓΡΑΦΙΚΑ»

του Η΄ εξαμήνου

δεν θα πραγματοποιηθεί

την Τρίτη 13/02/2018,

λόγω κωλύματος του Διδάσκοντος.

                                                                                                                                Από τη Γραμματεία