Αναβολη του μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα»

Λαμία 12/02/2018

 

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Το μάθημα «Πληροφοριακά Συστήματα» δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα, λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

                                       

Από τη Γραμματεία του Τμήματος