Έναρξη του μαθήματος «ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ»

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 13-02-2018

Το μάθημα «ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ»

του Δ΄ εξαμήνου

θα ξεκινήσει

από την Πέμπτη 22-02-2018.

                                                                                                                                Από τη Γραμματεία