Ανακοίνωση για την πρώτη πρόοδο του μαθήματος Φυσική ΙΙ

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 21-03-2018

Η πρώτη πρόοδος του μαθήματος Φυσική ΙΙ θα πραγματοποιηθεί την

Παρασκευή 23 Μαρτίου 13.00-15.00 στο ΑΜΦ ΙΙ.

Υλη A’ προόδου Φυσικής IΙ

Από το βιβλίο Πανεπιστημιακή Φυσική του Η. Young,

Τόμος Β’ τα κεφάλαια 22-55 και από αυτά την ύλη

που εντοπίσαμε στις παραδόσεις και περιγράφεται στις προόδους.

Από τις σημειώσεις των παραδόσεων τις Lectures 1-11 και ΦΥΣΙΚΗ_ΙΙ_Μαθημα1-3.

Δώστε έμφαση στα λυμένα παραδείγματα του βιβλίου, τις λυμένες ασκήσεις στο e-Class και τέλος τα παραδείγματα που διδάχθηκαν στο μάθημα. Συμβουλευτείτε επίσης τα φροντιστήρια.

Καλή επιτυχία παιδιά!