Ανακοίνωση για τα εργαστήρια του μαθήματος Εισαγωγή στους Η/Υ

26/03/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα εργαστήρια του μαθήματος

Εισαγωγή στους Η/Υ  στις 27/3 και 28/3 

δεν θα πραγματοποιηθούν και η εξέταση του set4

θα γίνει στις 17/4 και 18/4.