Αναβολή του μαθήματος «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ»

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 10-05-2018

Tο μάθημα «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ»,

δεν θα πραγματοποιηθεί

την Παρασκευή 11/05/2018 στις

10:00-13:00, λόγω κωλύματος του διδάσκοντα, αλλά θα γίνει την ίδια ημέρα στις 18:00-21:00 στο ΕΥ3

Από τη Γραμματεία του Τμήματος