Αναβολή του μαθήματος «ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ» την Παρασκευή 11/05/2018

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 10-05-2018

Tο μάθημα «ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ», δεν θα πραγματοποιηθεί

την Παρασκευή 11/05/2018

λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος