Δεύτερη πρόοδος του μαθήματος Φυσική ΙΙ

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 11-05-2018

Η δεύτερη πρόοδος του μαθήματος Φυσική ΙΙ θα πραγματοποιηθεί την

Παρασκευή 18 Μαΐου 13.00-15.00 στο ΑΜΦ ΙΙ.

Υλη Β’ προόδου Φυσικής IΙ

Από το βιβλίο Πανεπιστημιακή Φυσική του Η. Young,

Τόμος Β’ τα κεφάλαια 26-29 και από αυτά την ύλη

που εντοπίσαμε στις παραδόσεις και περιγράφεται στις προόδους.

Από τις σημειώσεις των παραδόσεων ΦΥΣΙΚΗ_ΙΙ_Μαθημα4-7.

Δώστε έμφαση στα λυμένα παραδείγματα του βιβλίου, τις λυμένες ασκήσεις στο e-Class και τέλος τα παραδείγματα που διδάχθηκαν στο μάθημα. Συμβουλευτείτε επίσης τα φροντιστήρια.

Καλή επιτυχία παιδιά!