Αναβολή του μαθήματος «ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ» «ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ» της Πέμπτης 17-05-2018

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 16-05-2018

Το μάθημα «ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ»

του Δ΄ εξαμήνου

δεν θα πραγματοποιηθεί

την Πέμπτη 17-05-2018,

λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

Την επόμενη Πέμπτη 24-05-2018

το μάθημα θα πραγματοποιηθεί

κανονικά 11:00-14:00 στην Αιθ.ΙΙ και επιπλέον 09:15-11:00 στην ΑΙΘ.IV

                                                                                                             Από τη Γραμματεία