Αναπλήρωση του μαθήματος «ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ» για την Τρίτη 05/06/2018

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 04-06-2018

Η αναπλήρωση του μαθήματος «ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ»,

θα πραγματοποιηθεί

την Τρίτη 05/06/2018,

16:00-18:00 στην Αιθ.Ι.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος