ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Όσοι φοιτητές έχουν επιλεγεί για την πρακτική άσκηση,

έχουν ένα επιπλέον περιθώριο

έως 16/06/2018

να αποστείλουν τα έγγραφα

και να βρουν φορέα.

 

                                     Από τη Γραμματεία του Τμήματος