ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ του μαθήματος ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξέταση του μαθήματος ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ 

δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15/6

λόγω κολύματος του καθηγητή.

Θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση για την ημέρα αναπλήρωσης της εξέτασης.

Η Γραματεία του τμήματος.