Εξέταση του εργαστηρίου ΚΑΙ του κ.Κωνσταντίνου «Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός».

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 12-09-2018

Την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018, 18.00 στο ΕΥ1

θα πραγματοποιηθεί

εξέταση του εργαστηρίου ΚΑΙ του κ.Κωνσταντίνου

«Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός».

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος