Ανακοίνωση για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής υποβάλλονται από την

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου εώς και την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου,

 μέσω της ιστοσελόδας του

Υπουργείου Παιδείας, Ερευνών και Θρησκευμάτων

www.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:  

http://upload.users.uth.gr/files/METEGGRAFES_AK_EOYS_2018_2019.pdf