Ανακοίνωση για την πρόοδο του μαθήματος «Γνωστική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη»

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 10-01-2019

Η πρόοδος του μαθήματος

«Γνωστική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη»

θα διεξαχθεί την Παρασκευή 11/01/2019

στις Αιθ.Ι και Αιθ.ΙΙ, ώρα 12:00-14:00.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος