Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως

 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Προκήρυξη διαγωνισμού
για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών
από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Ανοσολογίας και μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Ιατρικής Απεικόνισης, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 6 Μαΐου 2019

Οι όροι παροχής της υποτροφίας είναι οι ακόλουθοι .pdf