Αναβολή του μαθήματος “Εξόρυξη Δεδομένων”

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 05-11-2018

Η διάλεξη του μαθήματος “Εξόρυξη Δεδομένων

δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 08/11/2018

λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

Η αναπλήρωσή του θα γίνει την Τετάρτη 07/11/2018,

09:30-12:00 στην Αιθ. IV.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Αναβολή της διάλεξης του μαθήματος “Μεταναστευτική Πολιτική”

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 05-11-2018

Η διάλεξη του μαθήματος “Μεταναστευτική Πολιτική” δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 07/11/2018 λόγω κωλύματος της διδάσκουσας.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Έναρξη των εργαστηρίων του μαθήματος “Λογική Σχεδίαση”

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 31-10-2018

Τα εργαστήρια του μαθήματος

“Λογική Σχεδίαση” του Α' εξαμήνου

θα ξεκινήσουν από Δευτέρα 5 Νοεμβρίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ .pdf

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Αναβολή της διάλεξης του μαθήματος “Αγγλικά”

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 05-11-2018

Η διάλεξη του μαθήματος “Αγγλικά” δεν θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12/11/2018 λόγω κωλύματος της διδάσκουσας.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 01-11-2018

Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Τα αποτελέσματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είναι διαθέσιμα στους υποψηφίους μέσω διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr   (αρχική σελίδα) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://results.it.minedu.gov.gr Οι εγγραφές των εισαγομένων θα πραγματοποιηθούν 

από Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 έως και την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018.

Οι υποψήφιοι μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά 10:00-13:00. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και οι επιτυχόντες εγγράφονται στο Α΄ εξάμηνο.

Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να  υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στη Γραμματεία της σχολής ή τμήματος επιτυχίας τους μέσα στην παραπάνω προθεσμία τα ακόλουθα:

      α) Αίτηση εγγραφής

      β) Φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), τίτλου απόλυσης

      γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας

      δ) Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Οι εισαγόμενοι αθλητές κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους. Επισημαίνεται ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή, πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να εγγραφούν στη νέα σχολή εισαγωγής τους.