Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών-Έκδοση Ε.Κ.Α.Α

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 09-11-2017

Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών-Έκδοση Ε.Κ.Α.Α

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν.4452/2017(Α΄17) ορίζεται ότι: «Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.4368/2016 (Α΄83)».

Επομένως, δεν θα εκδίδονται πλέον βιβλιάρια Υγείας σε ανασφάλιστους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τους ανασφάλιστους φοιτητές που μετακινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ΕΟΧ για εκπαιδευτικούς σκοπούς, θα πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας. Οι δαπάνες που τυχόν προκύπτουν θα καλύπτονται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Για χορήγηση της Ε.Κ.Α.Α. απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση.

  2. Βεβαίωση από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων για το χρονικό διάστημα της μετακίνησής τους στο εξωτερικό.

  3. Φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Από τη Γραμματεία

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Καλούνται οι νεοεισαχθέντες της κατηγορίας των αθλητών του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, να προσέλθουν από την Τετάρτη 8/11/2017 έως και την Δευτέρα 20/11/2017 (ώρες 09:00-11:00)στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής για την εγγραφή τους, προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση εγγραφής

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου λυκείου.

4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

5. ΑΜΚΑ φοιτητή (φωτοτυπία βιβλιαρίου ασφάλισης ή φωτοτυπία οποιουδήποτε άλλου εγγράφου όπου φαίνεται ο ΑΜΚΑ)

6. Για τους άρρενες μόνο: ένα αποδεικτικό που θα αναγράφει τον αριθμό μητρώου αρρένων.

7. Μία (1) μικρή έγχρωμη φωτογραφία

8. Πιστοποιητικό διαγραφής (εάν υπάρχει)

                                                                                                                                Από τη Γραμματεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  “

Λαμία 07-11-2017

Το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 στις 19:30

Θα πραγματοποιηθεί στο

Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων

(Λεωνίδου 9-11 / ΚΕΠ)  διάλεξη με θέμα

 «Οι Διαστημικές Αποστολές CassiniHuygens στον Κρόνο και Τιτάνα 1997-2017»

από τον διακεκριμένο ακαδημαϊκό και καθηγητή αστροφυσικής της NASA

κ.Σταμάτη Κριμιζή.

Καλούνται όσοι φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστημών επιθυμούν, να παρευρεθούν και να απευθύνουν ερωτήσεις στον ομιλητή, αφού οι τεχνολογικές εφαρμογές των αποστολών αυτών έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο των σπουδών τους.

Μ Ε Τ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Μ Ε Τ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ  

Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Καλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα Πληροφορικής, να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στη Γραμματεία (οδός Παπασιοπούλου 2-4, Λαμία), από την Τρίτη 7/11/2017 έως και την Τετάρτη 15/11/2017 καθημερινά κατά τις ώρες 10:00-13:00, προκειμένου  να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης μετεγγραφής και όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν καθώς επίσης και την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία.

Η οριστικοποίηση των μετεγγραφών θα πραγματοποιηθεί μετά από σχετική απόφαση της ΠΓΣ του Τμήματος.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά, ανάλογα με την κατηγορία, θα βρείτε στην Υ.Α. 158978/Ζ1/27-9-2016 (ΦΕΚ. 3153/Β’/2016 και την εγκύκλιο αριθμ. 164061/Ζ1/2-10-2017 «Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018»

                                                      

Από τη  Γραμματεία του Τμήματος

Ανακοίνωση για τους δικαιούχους δωρεάν σίτισης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που είναι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα, να περάσουν από τα Γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας, από 6/11/2017 μέχρι και 10/11/2017, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα (πάσο), προκειμένου να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης ως εξής:

  • Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη του Βόλου στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Βόλος (κτίριο Παπαστράτου, 1ος όροφος).
  • Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη της Λάρισας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Λαμίας στις Γραμματείες των Τμημάτων τους.

Όσοι φοιτητές δεν προσέλθουν στην παραπάνω αποκλειστική προθεσμία για ενεργοποίηση της Ακαδημαϊκής τους Ταυτότητας χάνουν το δικαίωμά τους και στη θέση τους θα ανακοινωθεί νέος Πίνακας με τους επόμενους (επιλαχόντες) δικαιούχους φοιτητές.

Δωρεάν σίτιση χορηγήθηκε, κατά προτεραιότητα, στους φοιτητές, οι οποίοι εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 1, παρ. 8 και 9 της αρ. Φ5/68535/Β3/18-6-2012, ΦΕΚ Β΄1965/2012 και στη συνέχεια στους υπόλοιπους φοιτητές, με σειρά κατάταξης, βάσει του εισοδήματος και της οικογενειακής κατάστασης και σε αριθμό φοιτητών, σύμφωνα με τη διαθέσιμη πίστωση έτους 2017.

Η δωρεάν σίτιση των φοιτητών αρχίζει από την ημέρα ενεργοποίησης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, για παροχή δωρεάν σίτισης και λήγει στις 22 Δεκεμβρίου 2017.

Εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2017, η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, θα ανακοινώσει Πίνακες δικαιούχων δωρεάν σίτισης καθώς και τις ημερομηνίες ενεργοποίησης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας για δωρεάν σίτιση από 7/1/2018 έως 30/6/2018, σύμφωνα με τη διαθέσιμη πίστωση έτους 2018.

Οι μη δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές μπορούν να σιτίζονται στα Φοιτητικά Εστιατόρια, καταβάλλοντας το ποσό των 2,80 € ανά ημέρα. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.

Στον πίνακα Excel που ακολουθεί μπορείτε να δείτε αν είστε δικαιούχος δωρεάν σίτισης με “ΕΥΡΕΣΗ” (πατώντας ctrl και F) με τον Αριθμό Γενικού Μητρώου.

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT