Αναβολή των μαθημάτων «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ» του Β΄ εξαμήνου και «ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ» του ΣΤ΄εξαμήνου

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 09-02-2018

Τα μαθήματα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ» του Β΄ εξαμήνου

και «ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ» του ΣΤ΄εξαμήνου

δεν θα πραγματοποιηθούν

την Τρίτη 13/02/2018,

λόγω κωλύματος του Διδάσκοντος.

                                                                                                                                Από τη Γραμματεία

Αναβολή του μαθήματος «ΓΡΑΦΙΚΑ» του Η΄ εξαμήνου

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  “

Λαμία 08-02-2018

Το μάθημα

 «ΓΡΑΦΙΚΑ»

του Η΄ εξαμήνου

δεν θα πραγματοποιηθεί

την Τρίτη 13/02/2018,

λόγω κωλύματος του Διδάσκοντος.

                                                                                                                                Από τη Γραμματεία

Αναβολή του μαθήματος του ΣΤ΄ εξαμήνου: ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 05-02-2018

Το μάθημα

«ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ»

του ΣΤ΄ εξαμήνου

δεν θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη 14/02/2018,

λόγω κωλύματος του Διδάσκοντος.

                                                                                                                                Από τη Γραμματεία

Αναβολή του μαθήματος Δ΄ εξαμήνου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 05-02-2018

Το μάθημα

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ»

του Δ΄ εξαμήνου

δεν θα πραγματοποιηθεί

την Παρασκευή 16/02/2018,

λόγω κωλύματος του Διδάσκοντος.

                                                                                                                                Από τη Γραμματεία

Εγγραφές στα Τμήματα Εργαστήριου για τα μαθήματα Διαδικτυακός & Ταυτόχρονος Προγραμματισμός και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός.

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  “

Λαμία 05-02-2018

Εγγραφές στα Τμήματα Εργαστήριου για τα μαθήματα Διαδικτυακός & Ταυτόχρονος Προγραμματισμός και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν τα Εργαστήρια των μαθημάτων

Διαδικτυακός & Ταυτόχρονος Προγραμματισμός και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στους ακόλουθους συνδέσμους μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2018 23:59.

Διαδικτυακός & Ταυτόχρονος Προγραμματισμός:
εδώ

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός:
εδώ

Επίσης καλούνται να εγγραφούν στις αντίστοχες σελίδες των μαθημάτων στο eclass.
Η ανακοίνωση των τελικών Τμημάτων θα γίνει μετά την επεξεργασία των δηλώσεων.

Οι Διδάσκοντες
Ι. Κωνσταντίνου
Κ. Κολομβάτσος

                

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT