Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2015-2016

04-03-2016

                                                                                          

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Ανακοινώνουμε στους φοιτητές του Τμήματος, ότι από την Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 μέχρι και την Κυριακή 27 Μαρτίου 2016,θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.

Η δήλωση των μαθημάτων γίνεται στην Ιστοσελίδα:

euniversity.uth.gr/unistudent

 

ΚανόνεςΔήλωσης:

Α. Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών που ακολουθούν το νέο πρόγραμμα σπουδών (εισαχθέντες ακ. έτους 2014-2015 & 2015-2016)

 

Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών 2ου εξαμήνου

 • Οι φοιτητές του 2ου εξαμήνου θα δηλώσουν τα (5) υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου και το μάθημα Ελ. Επιλογής που προσφέρεται στο εξάμηνο.
 • Επιπρόσθετα μπορούν να δηλώσουν Μαθήματα Ελ. Επιλογής μεγαλύτερων εξαμήνων
 • Ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να δηλωθούν είναι (9)

Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών 4ου εξαμήνου

Οι φοιτητές του 4ου εξαμήνου θα δηλώσουν τα μαθήματα ως εξής:

 • Σε προτεραιότητα θα δηλώσουν τα μαθήματα του προηγούμενου εαρινού εξαμήνου (2ου) που οφείλουν
 • Εφόσον κατά το προηγούμενο ακαδ. έτος έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (2) μαθήματα, θα δηλώσουν τα (6) υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου και το μάθημα Ελ. Επιλογής που θα επιλέξουν
 • Επιπρόσθετα μπορούν να δηλώσουν Μαθήματα Ελ. Επιλογής μεγαλύτερων εξαμήνων
 • Φοιτητές του 4ου εξαμήνου που δεν έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (2) μαθήματα κατά τα προηγούμενα έτη, δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μαθήματα του 4ου εξαμήνου αλλά θα δηλώσουν μαθήματα μόνο του 2ου εξαμήνου
 • Τα υποχρεωτικά μαθήματα θα πρέπει να προηγούνται στη δήλωση από τα μαθήματα Ελ. Επιλογής
 • Ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να δηλωθούν είναι (10)

Β. Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών που ακολουθούν το παλαιό πρόγραμμα σπουδών (εισαχθέντες ακ. έτους 2013-2014)

Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών 6ου εξαμήνου

Οι φοιτητές του 6ου εξαμήνου θα δηλώσουν τα μαθήματα ως εξής:

 • Σε προτεραιότητα θα δηλώσουν τα μαθήματα των προηγούμενων εαρινών εξαμήνων (2ου & 4ου) που οφείλουν
 • Φοιτητές του 6ου εξαμήνου που δεν έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (8) μαθήματα κατά το 1ο και 2ο έτος σπουδών τους, δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μαθήματα του 6ου εξαμήνου
 • Εφόσον κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (8) μαθήματα, θα δηλώσουν επιλέγοντας μαθήματα από τη λίστα των μαθημάτων Επιλογής/Προαιρετικών/Ελ. Επιλογής που να μην υπερβαίνουν τις 30 μονάδες ECTS
 • Επιπρόσθετα μπορούν να δηλώσουν Μαθήματα Ελ. Επιλογής μεγαλύτερων εξαμήνων
 • Τα υποχρεωτικά μαθήματα θα πρέπει να προηγούνται στη δήλωση από τα μαθήματα των κατηγοριών Επιλογής, Προαιρετικών, Ελ. Επιλογής
 • Φοιτητές του 6ου εξαμήνου που δεν έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (8) μαθήματα κατά το 1ο και 2ο έτος σπουδών τους, δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μαθήματα του 6ου εξαμήνου
 • Ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να δηλωθούν είναι (10)

Παρατηρήσεις: Στο πρόγραμμα σπουδών 2013-2014 το 2ο και 4ο εξάμηνο δεν περιλαμβάνει μαθήματα Ελ. Επιλογής. Επομένως για τους φοιτητές που είχαν λάβει αναστολή σπουδών και βρίσκονται στα ακόλουθα εξάμηνα ισχύει:

Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών 2ου εξαμήνου (2013-2014)

 • Οι φοιτητές του 2ου εξαμήνου θα δηλώσουν τα 5 υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου
 • Επιπρόσθετα μπορούν να δηλώσουν Μαθήματα Ελ. Επιλογής μεγαλύτερων εξαμήνων
 • Ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να δηλωθούν είναι (8)

Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών 4ου εξαμήνου (2013-2014)

Οι φοιτητές του 4ου εξαμήνου θα δηλώσουν τα μαθήματα ως εξής:

 • Φοιτητές του 4ου εξαμήνου που δεν έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (2) μαθήματα κατά το 1ο έτος σπουδών τους, δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μαθήματα του 4ου εξαμήνου αλλά θα δηλώσουν μαθήματα μόνο του 2ου εξαμήνου
 • Σε προτεραιότητα θα δηλώσουν τα μαθήματα του προηγούμενου εαρινού εξαμήνου (2ου) που οφείλουν
 • Εφόσον κατά το προηγούμενο ακαδ. Έτος έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (2) μαθήματα, θα δηλώσουν τα (6) υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου
 • Επιπρόσθετα μπορούν να δηλώσουν Μαθήματα Ελ. Επιλογής μεγαλύτερων εξαμήνων
 • Τα υποχρεωτικά μαθήματα θα πρέπει να προηγούνται στη δήλωση από τα μαθήματα Ελ. Επιλογής
 • Ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να δηλωθούν είναι (9)

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!

 • ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΑ ΠΑΤΑΤΕ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»
 • ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΕ ΟΤΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

                                                            Από τη Γραμματεία του Τμήματος  

           

 

Αλλαγή στις αίθουσες

 Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων Β' εξαμήνου 2015-2016 .pdf 

Πρόγραμμα Μαθημάτων Δ' εξαμήνου 2015-2016 .pdf 

Πρόγραμμα Μαθημάτων ΣΤ' εξαμήνου 2015-2016 .pdf 

Πρόγραμμα Μαθημάτων Ελεύθερα-Επιλογής 2015-2016 .pdf

ERASMUS 2016-2017

20-04-2017

Προϋποθέσεις συμμετοχής / Κριτήρια επιλογής φοιτητών για τις μετακινήσεις

μέσω του Προγράμματος Erasmus+

Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής στην 9η Συνεδρίασή της στις 21 Μαρτίου 2017, αποφάσισε τα ακόλουθα για τις μετακινήσεις των προπτυχιακών φοιτητών μέσω του Προγράμματος Erasmus+:

 1. I. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα

Πριν την αναχώρησή τους οι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να πληρούν συνολικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

          α) Να έχουν ολοκληρώσει ημερολογιακά το 2ο έτος σπουδών

      β) Κατά την αίτησή τους θα πρέπει να έχουν περατώσει επιτυχώς τουλάχιστον 12 μαθήματα με Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον έξι στα δέκα (6,0/10,0). Το πλήθος των επιτυχημένων μαθημάτων και ο Μ.Ο. αυτών αποδεικνύεται με πιστοποιητικό από την Γραμματεία του Τμήματος (κατά την αίτηση)

      γ) Σε περίπτωση που απαιτείται από το Πανεπιστήμιο υποδοχής η γνώση ξένης γλώσσας, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν το αντίστοιχο επίπεδο πιστοποίησης

 1. II. Προεπιλογή / Προέγκριση Φοιτητών από το Τμήμα

Οι αιτήσεις των φοιτητών και φοιτητριών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+,, θα πρέπει να προεγκρίνονται από την Π.Γ.Σ. του Τμήματος. Σε περίπτωση που ο αριθμός των φοιτητών/φοιτητριών που αιτούνται συμμετοχή στο πρόγραμμα υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή των φοιτητών γίνεται μετά από εισήγηση του ακαδημαϊκού υπευθύνου Erasmus του Τμήματος. Η εισήγηση κατατάσσει τους υποψήφιους με τη διαδοχική εφαρμογή των ακόλουθων κριτηρίων:

α) προηγούνται οι φοιτητές οι οποίοι τη στιγμή της αίτησης πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα

β) προηγούνται οι φοιτητές που μπορούν να πιστοποιήσουν τη γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής (ακόμα και αν δεν απαιτείται από το Πανεπιστήμιο υποδοχής), με πλεονέκτημα για όσους πιστοποιούν τη γνώση σε υψηλότερο επίπεδο.

γ) προηγούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων τη στιγμή της αίτησης

δ) προηγούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες με μεγαλύτερο μέσο όρο στα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς

Αιτήματα φοιτητών/φοιτητριών που δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για μετακίνηση μέσω του προγράμματος Erasmus+ εξετάζονται κατά περίπτωση από την Π.Γ.Σ.

http://erasmus.uth.gr

 

05-02-2016

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις στο πλαίσιο του Erasmus για τις μετακινήσεις του χειμερινού ή/και του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων μέχρι και τις 12 Φεβρουαρίου 2016.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα ERASMUS μπορείτε να αναζητήσετε στο site: http://erasmus.uth.gr

Ανοικτό Εργαστήριο “Εισαγωγή στη C#”

20-01-2016

Ανοικτό Εργαστήριο “Εισαγωγή στη C#”: και η Microsoft στο e-class του Τμήματος Πληροφορικής !

Το Τμήμα Πληροφορικής βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συνεργασία του με τη Microsoft Hellas, ενταγμένη στα πλαίσια των προσπαθειών του για την καλύτερη δυνατή επικοινωνία των φοιτητών αλλά και κάθε ενδιαφερομένου με τις νέες επιστημονικές και ερευνητικές τάσεις, όπως μάλιστα αυτές εκφράζονται από τους πρωτοπόρους του χώρου της Πληροφορικής παγκοσμίως.

Ευχαριστούμε την κυρία Sophie Chanialaki, Technical Evangelist της Microsoft Hellas, που μαζί με την ομάδα της αποδέχθηκαν με χαρά την πρότασή μας για τη δημιουργία Ανοικτού Εργαστηρίου με αντικείμενο τη γλώσσα προγραμματισμού C# εντός του e-class του Τμήματος, διαθέσιμου ελεύθερα (με απλή εγγραφή στην πλατφόρμα) σε κάθε ενδιαφερόμενο. Έτσι υλοποιήθηκε μια ακόμα δυναμική συνεργασία, απόλυτα συμβατή με το πνεύμα που πρέπει να χαρακτηρίζει την ακαδημαϊκή κοινότητα για την εκπλήρωση της υψηλής αποστολής της.

Το μάθημα ονομάζεται “Εισαγωγή στη C#”, βρίσκεται στο πεδίο “Προπτυχιακό” του e-class του Τμήματος Πληροφορικής (http://eclass.uth.gr/eclass/courses/INFS157/), είναι προσβάσιμο με απλή εγγραφή χρήστη στην πλατφόρμα e-class του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (http://eclass.uth.gr/eclass/και άρχισε ήδη να λειτουργεί.

Come on ! It's Microsoft time !

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT