ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

  • Οι Αιτήσεις, για χορήγηση δωρεάν σίτισης, ακαδ. έτους 2016-2017, υποβάλλονται έως και την 31η Οκτωβρίου 2016, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματεία του Τμήματος
  • Οι Πρωτοετείς φοιτητές,  για  να υποβάλλουν αίτηση  χορήγησης δωρεάν σίτισης, ακαδ. έτους 2016-2017, θα πρέπει να  έχουν και την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα (ΠΑΣΟ),  την οποία θα χρησιμοποιούν και ως Ταυτότητα Σίτισης, εκτός των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται στην ιστοσελίδα (http://uth.gr/students/student-welfare/sitisi)
  • Οι Πρωτοετείς φοιτητές,  για το χρονικό διάστημα μέχρι την παραλαβή της Ακαδημαϊκής  Ταυτότητα (ΠΑΣΟ), μπορούν να σιτίζονται στα Φοιτητικά Εστιατόρια, με την επίδειξη του αντίγραφου της βεβαίωσης φοίτησης που θα παραλάβουν από τη Γραμματεία κατά την εγγραφή τους,  καταβάλλοντας το ποσό των 2,80 € ανά ημέρα. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται πρωϊνό, μεσημεριανό και βραδινό.

                                                            Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Mεταφορά θέσης φοίτησης Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας για το ακ. έτος 2016-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την μεταφορά θέσης φοίτησης Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

για το ακ. έτος 2016-2017

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την μεταφορά θέσης εισαγωγής Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας για το ακ. έτος 2016-2017, που επιθυμούν μεταφέρουν τη θέση τους στο Τμήμα Πληροφορικής (με βάση την Υπ. απόφαση αρ. 143458/Ζ1/ΦΕΚ 2011/τ.Β’/16-9-2015), να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗστην Γραμματεία του Τμήματος, έως και 15 Οκτωβρίου 2016συνοδευόμενη από τα ακόλουθα:

Δικαιολογητικά

  1. Βεβαίωση σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής του Τμήματος φοίτησής τους
  2. Πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο θα αναγράφεται η πόλη στην οποία υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο

                                                            Από τη Γραμματεία του Τμήματος      

Εγγραφές επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ειδικής Κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής Καταγωγής, για το ακ. έτος 2016-2017

Εγγραφές επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ειδικής Κατηγορίας Αλλοδαπών - Αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής Καταγωγής, για το ακ. έτος 2016-2017

Συνημμένα θα βρείτε την ΕΓΚΥΚΛΙΟ για τις εγγραφές της ειδικής κατηγορίας από 23 έως 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Τα Δικαιολογητικά για την εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπ/ση για όσους εισήχθησαν με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών - αλλογενών αποφοίτων Λυκείων θα τα βρείτε συνημμένα στην ΕΚΥΚΛΙΟ.

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Χ.Ε. 2016-2017

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Χ.Ε. 2016-2017

(Από 26/09/2016 έναρξη και έως 30/09/2016)

 

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου

τη Δευτέρα 26/09/2016.

Ισχύει μόνο για την πρώτη εβδομάδα.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Εγγραφές επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς τη χρήση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Εγγραφές επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς τη χρήση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Συνημμένα θα βρείτε την ΕΓΚΥΚΛΙΟ για τις εγγραφές έως την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016.