Παράταση διανομής συγγραμμάτων

29-04-2015

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο παρατείνεται έως 22/05/2015.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να μπαίνουν στην ιστοσελίδα:

www.eudoxus.gr

και να δηλώνουν τα συγγράμματά τους,

έως 08/05/2015.

 

Μεταφορά θέσης φοίτησης φοιτητών που ασθένησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους

13-11-2014

Mεταφορά θέσης φοίτησης φοιτητών που ασθένησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, σύμφωνα με την αρ. Φ1/28574/Β3/27-02-2014 (ΦΕΚ 500, τ. Α΄) Υπουργική Απόφαση. .doc

Μεταφορά θέσης 2014 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

10-10-2014

Ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε ο νόμος για τις μετεγγραφές του 2014. ΦΕΚ 2665/08-10-2014

Μετεγγραφές

07/11/2016

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ για το Ακαδ. Έτος 2017-2018 .pdf  ΦΕΚ

 

05/10/2016

Σας ενημερώνουμε ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής θα υποβάλλονται από την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 μέσω της ειδικής εφαρμογής μετεγγραφών στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου). Πληροφορίες και σχετική εγκύκλιος: 

17-10-2016

Εκδόθηκε ο Νόμος για τις μετεγγραφές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017: .pdf

Υπουργική Απόφαση αρ.166808 /Ζ1

 

18-09-2015

Μεταφορά θέσεων φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας:

Υπουργική Απόφαση αρ.143458/Ζ


 

18-09-2015

Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης:

Υπουργική Απόφαση αρ.143456/Ζ1


08-09-2015

Εκδόθηκε ο Νόμος για τις μετεγγραφές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016: 

Ν.4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α’/ 09.07.15), Άρθρο 21


 

29-10-2014

Για τη μεταφορά θέσης Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών για το ακ. έτος 2014-2015. συνέχεια...

 

Σύσταση Επιτροπής για αποτυχία άνω των 3 φορών σε μάθημα

 05-09-2014

Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, με απόφση του Κοσμήτορα εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από Τριμελή Επιτροπή συνέχεια...