Αναβολή του μαθήματος «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» για την Τρίτη 22/05/2018

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 18-05-2018

Tο μάθημα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»,

δεν θα πραγματοποιηθεί

την Τρίτη 22/05/2018.

Η αναπλήρωσή του θα γίνει

την επόμενη Τρίτη 29/05/2018

18:00-21:00 στην Αιθ.Ι

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Πρόοδος του μαθήματος «Εξελικτική Ψυχολογία»

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 21-05-2018

Την Παρασκευή 01 Ιουνίου, 13.00-16.00

στις Αιθ.ΙΙ & Αιθ.ΙΙΙ

θα πραγματοποιηθεί η πρόοδος του μαθήματος

«Εξελικτική Ψυχολογία»

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΣ»

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

 

Λαμία 18-05-2018

Tο μάθημα «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΣ»,

δεν θα πραγματοποιηθεί

την Παρασκευή 25/05/2018.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Πρόοδος του μαθήματος «Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες: Αίτια και Παρεμβάσεις στο πλαίσιο της σχολικής τάξης»

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 21-05-2018

Την Παρασκευή 25 Μαΐου, 10.00-13.00 στο ΑΜΦ ΙΙ

θα πραγματοποιηθεί η πρόοδος του μαθήματος

«Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες: Αίτια και Παρεμβάσεις στο πλαίσιο της σχολικής τάξης»

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ την Παρασκευή 18/05/2018.

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

 

Λαμία 18-05-2018

Tο μάθημα «ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ»,

ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί

την Παρασκευή 18/05/2018.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος