Αναβολή του μαθήματος «ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ» του Δ΄ εξαμήνου

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 21-02-2018

Το μάθημα «ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ»

του Δ΄ εξαμήνου

θα ξεκινήσει

από την Πέμπτη 01-03-2018,

λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.

Όποιος επιθυμεί να δει το γραπτό του

στο μάθημα του Γ΄εξαμήνου

«Πιθανότητες και Στατιστική»

μπορεί να βρει τον κ.Αγά μετά το πέρας του μαθήματος, δηλαδή στις 13:00

                                                                                                             Από τη Γραμματεία

Ανακοίνωση για τα μαθήματα του Κου Α. Καραγεώργου

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 21-02-2018

Ο κ. Α. Καραγεώργος, μέλος Ε.ΔΙ.Π του Τμήματος Πληροφορικής, θα δέχεται φοιτητές για απορίες στα μαθήματα «Διακριτά Μαθηματικά», «Ανάλυση ΙΙ» (εξάμηνο Β΄) «Σήματα και Συστήματα» (εξάμηνο Δ΄)

στο χώρο δίπλα στη γραμματεία κάθε

Τρίτη 11:00-13:00

Πέμπτη 12:00-13:00

Παρασκευή 12:00-13:00

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Αναβολή του μαθήματος «ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ» του ΣΤ΄ εξαμήνου

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 20-02-2018

Το μάθημα «ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ»

του ΣΤ΄ εξαμήνου

θα γίνει αντί της Τρίτης 20/02/2018,

την Πέμπτη 22-02-2018,

16:00-19:00 στο ΕΥ3.

                                                                                                                                Από τη Γραμματεία

Τμήματα Αλγορίθμων (εργαστήριο)

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λόγω κάποιων τροποποιήσεων στο πρόγραμμα, τα τμήματα των Αλγορίθμων (εργαστήριο) θα είναι τα ακόλουθα:

1) Πέμπτη 14.00 - 15.30

2) Πέμπτη 15.30 - 17.00

3) Πέμπτη 17.00 - 18.30

Καλούνται ΟΛΟΙ οι φοιτητές να συμπληρώσουν (1 φορά) στο ακόλουθο link την προτίμησή τους:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJISYYB06s4VCKIdpkGOCFiSub9WEP0nArEAiaBYIb45seAw/viewform

Σημείωση: Τμήμα με περισσότερα από 30-35 άτομα θα διασπάται και τμήμα με λιγότερο από 10-15 άτομα θα συνενωθεί με κάποιο άλλο.

Μετά τις δηλώσεις σας θα αναρτηθούν στο eclass οι τελικές σας τοποθετήσεις ανά τμήμα.

                                                                                                                               

Ανακοίνωση για το εργαστήριο του μαθήματος Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο του μαθήματος Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές να εγγραφούν στα τμήματα που επιθυμούν ακολουθώντας το παρακάτω link:

https://doodle.com/poll/ddeedqba3vd7qn6y

Προσοχή: Οι εγγραφές αφορούν μόνο πρωτοετείς φοιτητές και λήγουν την Παρασκευή 2/3.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν κανονικά τη Δευτέρα 26/2.