Ανακοίνωση Πρόοδου στο μάθημα "Σήματα και Συστήματα"

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 18-04-2018

Πρόοδος στο μάθημα Σήματα και Συστήματα

Η πρόοδος στο μάθημα Σήματα και Συστήματα θα γίνει τη Δευτέρα 7/5, στο Αμφ. ΙΙ, 12:00-14:00

Η ύλη περιλαμβάνει ότι έχει διδαχθεί από την αρχή του εξαμήνου μέχρι και τον Μ/Σ Fourier Διακριτού Χρόνου.

Η πρόοδος θα διεξαχθεί με ανοιχτά βιβλία μόνο. Δεν επιτρέπονται άλλες σημειώσεις.

Δήλωση συμμετοχής στην πρόοδο μπορεί να γίνει μέχρι τις 30/4 εδώ

--

Maria Koziri

Assistant Professor

Department of Computer Science

University of Thessaly

Αναβολή του μαθήματος «ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ» την Παρασκευή 20/04/2018

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 18-04-2018

Tο μάθημα «ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ», δεν θα πραγματοποιηθεί

την Παρασκευή 20/04/2018

λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Αναβολή και αναπλήρωση του μαθήματος «ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ»

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 17-04-2018

Tο μάθημα «ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ», δεν θα πραγματοποιηθεί

την Τρίτη 17/04/2018

λόγω κωλύματος της διδάσκουσας.

Η αναπλήρωση θα γίνει

την Τετάρτη 18/04/2018, 15:00-18:00

στο ΕΥ3.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Αναβολή και αναπλήρωση του μαθήματος «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 18-04-2018

Tο μάθημα «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ», δεν θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη 18/04/2018

λόγω κωλύματος της διδάσκουσας.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Αναβολή του μαθήματος «ΣΧΕΔΙΑΣΗ VLSI»

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 16-04-2018

Tο μάθημα «ΣΧΕΔΙΑΣΗ VLSI», δεν θα πραγματοποιηθεί

την Τρίτη 17/04/2018

λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος