Αναβολή του μαθήματος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ» της Παρασκευής 04/05/2018

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 03-05-2018

Tο μάθημα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ», δεν θα πραγματοποιηθεί

την Παρασκευή 04/05/2018

λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Ανακοίνωση αναπλήρωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 26-04-2018

Tο μάθημα «ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ», θα πραγματοποιηθεί

αντί της Τρίτης 01/05/2018

την Τετάρτη 02/05/2018,

09:00-12:00 στο ΕΥ3.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Ανακοίνωση αλλαγής ημέρας διδασκαλίας του μαθήματος: "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση"

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 24-4-2018

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος ότι το μάθημα Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, αλλάζει αλλάζει ημέρα διδασκαλίας και στο εξής, από 3/5, θα διδάσκεται κάθε Πέμπτη και ώρα 18:00 έως 20:00 στην αίθουσα ΙΙ.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Αναβολή του μαθήματος «ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ» της Παρασκευής 27/04/2018

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 26-04-2018

Tο μάθημα «ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ»,

δεν θα πραγματοποιηθεί

την Παρασκευή 27/04/2018.

Η αναπλήρωση θα πραγματοποιηθεί

την επόμενη Παρασκευή 04/05/2018,

15:00-18:00 στο ΕΥ2,

μετά το προγραμματισμένο μάθημα.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Αναβολή των μαθημάτων «Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες: Αίτια και Παρεμβάσεις στο Πλαίσιο της Σχολικής Τάξης», «Εξελικτική Ψυχολογία» και «Πρακτική άσκηση- Διδασκαλία ενοτήτων Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

                                                                          Λαμία 23/04/2018

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Την Παρασκευή 27/04/2018 δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα: «Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες: Αίτια και Παρεμβάσεις στο Πλαίσιο της Σχολικής Τάξης», «Εξελικτική Ψυχολογία»

του ΣΤ΄ εξαμήνου και

«Πρακτική άσκηση- Διδασκαλία ενοτήτων Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

του Η΄ Εξαμήνου

με διδάσκοντα τον κ. Ν. Ζυγούρη

                                  

Από τη Γραμματεία του Τμήματος