ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ GOOGLE SUMMER OF CODE 2018

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ GOOGLE SUMMER  OF CODE 2018 .pdf

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΩΣ 30/6/2018

 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΩΣ 30/6/2018

Καλούνται οι επιλαχόντες φοιτητές δικαιούχοι δωρεάν σίτισης, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα, να περάσουν από τα Γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας, με την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα (πάσο), προκειμένου να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης, από 15/3/2018 μέχρι και 23/3/2018, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ως εξής:

  • Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη του Βόλου στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Βόλος (κτίριο Παπαστράτου, 1ος όροφος).
  • Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη της Λάρισας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Λαμίας στις Γραμματείες των Τμημάτων τους.

Στον πίνακα Excel που ακολουθεί μπορείτε να δείτε αν είστε δικαιούχος δωρεάν σίτισης με “ΕΥΡΕΣΗ” (πατώντας ctrl και F) με τον Αριθμό Γενικού Μητρώου.
Πίνακας επιλαχόντων φοιτητών δικαιούχων δωρεάν σίτισης έως 30/6/2018

Αναβολή του μαθήματος «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 14-03-2018

Tο μάθημα «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ», δεν θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη 14/03/2018

λόγω κωλύματος της διδάσκουσας.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 15-03-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ

ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2017-18.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

 
Παρακαλούνται οι φοιτητές να μπαίνουν στην ιστοσελίδα:

www.eudoxus.gr και να δηλώνουν τα συγγράμματα τους.

Αναβολή του μαθήματος «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧ/ΤΑ»

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 14-03-2018

Tο μάθημα «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧ/ΤΑ», δεν θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη 14/03/2018

λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος