“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 05-02-2019

Το μάθημα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ» δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 08/02/2019 λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

Από τη Γραμματεία

 

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 04-02-2019

Το μάθημα «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 05/02/2019 λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

Από τη Γραμματεία

 

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 08-01-2019

Η διάλεξη του μαθήματος

“Πιθανότητες και Στατιστική”

δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10/01/2019.

Η αναπλήρωσή του θα γίνει

την Πέμπτη 17/01/2019 12:00-14:00 στην Αιθ.ΙΙ

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 05-02-2019

Το μάθημα «ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ» δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 05/02/2019 λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

Από τη Γραμματεία

 

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 08-01-2019

Η διάλεξη του μαθήματος

“Διδακτική Μεθοδολογία”

δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 08/01/2019.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος