“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 16-11-2018

Η διάλεξη του μαθήματος

“Επιχειρηματικότητα και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις”

δεν θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19/11/2018  

λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 16-11-2018

Η διάλεξη του μαθήματος

“Αρχές Μανατζμεντ”

δεν θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19/11/2018  

λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 07-11-2018

Η διάλεξη του μαθήματος “Πιθανότητες και Στατιστική” δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 08/11/2018   λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 09-11-2018

Η διάλεξη του μαθήματος “Αναγνώριση Προτύπων”

δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13/11/2018

λόγω κωλύματος της διδάσκουσας.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 05-11-2018

Η διάλεξη του μαθήματος “Εξόρυξη Δεδομένων

δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 08/11/2018

λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

Η αναπλήρωσή του θα γίνει την Τετάρτη 07/11/2018,

09:30-12:00 στην Αιθ. IV.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος