“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 05-12-2018

Η διάλεξη του μαθήματος

“Λειτουργικά Συστήματα”

θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14/12/2018  

στην Αίθουσα Ι αντί του Αμφιθεάτρου ΙΙ.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

    

Λαμία 03/12/2018

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Το μάθημα του 7ου εξαμήνου

«Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών»

δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 04/12/2018

λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

 

                                        Από τη Γραμματεία του Τμήματος

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 28-11-2018

Η διάλεξη του μαθήματος “Μεταναστευτική Πολιτική”

δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28/11/2018

λόγω κωλύματος της διδάσκουσας.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 29-11-2018

Η διάλεξη του μαθήματος “Αναγνώριση Προτύπων”

δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 04/12/2018

λόγω κωλύματος της διδάσκουσας.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 23-11-2018

Η διάλεξη του μαθήματος “Προγραμματισμός και

Ανάπτυξη Συστημάτων Συλλογής Δεδομένων”

δεν θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23/11/2018  

λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος