“

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 23-11-2018

Η διάλεξη του μαθήματος “Ενσωματωμένα Συστήματα”

δεν θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23/11/2018

λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 21-11-2018

Η διάλεξη του μαθήματος “Πιθανότητες και Στατιστική”

δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22/11/2018 

λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

Η αναπλήρωση θα γίνει

κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 16-11-2018

Η διάλεξη του μαθήματος

“Επιχειρηματικότητα και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις”

δεν θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19/11/2018  

λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΑΝΑΒΟΛΗ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΦΥΣΙΚΗ Ι» - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

 

Λαμία 20-11-2018

Το μάθημα «ΦΥΣΙΚΗ Ι» της Παρασκευής 23 Νοεμβρίου 2018   δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την

Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 στο ΑΜΦ ΙΙ

ώρα: 10:00 - 12:00 π.μ.

και η Πρόοδος θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα

ώρα: 16:00 - 18:00

                                                                                                                                Από τη Γραμματεία

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 16-11-2018

Η διάλεξη του μαθήματος

“Αρχές Μανατζμεντ”

δεν θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19/11/2018  

λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος