“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 05-11-2018

Η διάλεξη του μαθήματος “Μεταναστευτική Πολιτική” δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 07/11/2018 λόγω κωλύματος της διδάσκουσας.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 05-11-2018

Η διάλεξη του μαθήματος “Αγγλικά” δεν θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12/11/2018 λόγω κωλύματος της διδάσκουσας.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 01-11-2018

Η διάλεξη του μαθήματος “Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Ηλεκτρονική” δεν θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 05/11/2018 λόγω κωλύματος του διδάσκοντος. Η αναπλήρωσή του θα γίνει την Τρίτη 06/11/2018, 12:00-15:00 στο ΕΥ1.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 01-11-2018

Η διάλεξη του μαθήματος “Καινοτόμες Διδακτικές Προσεγγίσεις και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση στην Πληροφορική” δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 01/11/2018 λόγω κωλύματος του διδάσκοντος.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 31-10-2018

Η διάλεξη του μαθήματος “Ασφάλεια Συστημάτων” δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 01/11/2018 λόγω κωλύματος του διδάσκοντος.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος