“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 13-02-2019

Το μάθημα «Python & Επιστημονικός Υπολογισμός»

Δεν θα πραγματοποιηθεί

την Πέμπτη 14/02/2019

Ο διδάσκων του μαθήματος

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 13-02-2019

Το μάθημα «Προγραμματισμός Συστήματος»

θα πραγματοποιηθεί αντί

της Παρασκευής 15/02/2019, την Πέμπτη 14/02/2019

στις 12:00-15:00 στην Αιθ.ΙΙ, μόνο γι αυτή την εβδομάδα

Ο διδάσκων του μαθήματος

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 08-02-2019

Το μάθημα

«ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ»

δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15/02/2019

λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

 

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 12-02-2019

Το μάθημα

«ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ»

δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12/02/2019

λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

 

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 07-02-2019

Το μάθημα Προγραμματισμός Συστήματος δεν θα πραγματοποιηθεί στις 8/2/2019.

Θα βγει σχετική ανακοίνωση για την αναπλήρωση του μαθήματος.

Ο διδάσκων