24/9/2018

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Η ταυτοποίηση των στοιχείων των πρωτοετών φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 που έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή τους, θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 26/9/2018 έως και την Τρίτη 09/10/2018 (ώρες 10:00-13:00)στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι φοιτητές είναι:

  1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (με επίδειξη του πρωτότυπου)
  2. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής που έγινε μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας (με γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ στην περίπτωση αποστολής των δικαιολογητικών)
  3. Μία (1) μικρή έγχρωμη φωτογραφία
  4. ΑΜΚΑ φοιτητή (https://www.amka.gr/AMKAGR/ )
  5. Για τους άρρενες φοιτητές μόνο: ένα αποδεικτικό που αναγράφει τον αριθμό μητρώου αρρένων.
  6. Αποφοιτήριο από προγενέστερο Τμήμα εγγραφής (αφορά μόνο τους εισακτέους με το 10%)

Τα παραπάνω είναι δυνατόν να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε να σταλούν* στη Γραμματεία με συστημένο ταχυδρομείο ή με courier, στην διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής (για εγγραφή πρωτοετούς), Παπασιοπούλου 2-4, 35131 Λαμία.

Όσοι φοιτητές δεν έχουν συμπληρώσει το ατομικό δελτίο φοιτητή, να μεταβούν στη διεύθυνση: https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp για την ηλεκτρονική συμπλήρωσή του.

Μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων του φοιτητή στην Γραμματεία του Τμήματος:

  1. Θα εκδοθεί πιστοποιητικό εγγραφής του φοιτητή
  2. Θα αποσταλεί με sms στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει ο φοιτητής κατά την ηλεκτρονική του εγγραφή, ο κωδικός πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

*Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία των επιτυχόντων στη Γραμματεία του Τμήματος και μόνο για εξαιρετικούς λόγους.

Λοιπά Έγγραφα για τις ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΤΩΝ  ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ  2018-2018

ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ 

ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ  ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΕ Ε.Ε .pdf

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

       Λαμία 20-09-2018

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα

του Τμήματος Πληροφορικής

για το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019

θα ξεκινήσουν από Δευτέρα 01/10/2018.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

                                          Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΩΝ ΑΕΙ

ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ -ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ .pdf

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Λαμία 20-09-2018

Ανακοινώνουμε στους φοιτητές του Τμήματος, ότι από την Δευτέρα 24/09/2018 μέχρι και την Παρασκευή 12/10/2018 οι φοιτητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν την Πτυχιακή Εργασία τους στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2018, θα πρέπει να κάνουν αίτηση (Έντυπο Π2) στη Γραμματεία του Τμήματος. Η αίτηση είναι διαθέσιμη και στο σύνδεσμο:

http://cs.uth.gr/index.php/el/xrisima-entypa/2-uncategorised/8-aitiseis

Υπενθυμίζεται ότι οι παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών θα γίνουν βάσει κανονισμού στο διάστημα από την Δευτέρα 08/10/2018 μέχρι και την Παρασκευή 12/10/2018.

                                                                 Από τη Γραμματεία του Τμήματος

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT