30-03-2015 Υποτροφίες της κυβέρνησης της Τουρκίας σε Έλληνες υπηκόους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με το υπ' αρίθμ. 35336/Ζ1/03-03-2015 έγγραφο η κυβέρνηση της Τουρκίας προσφέρει υποτροφίες για την πραγματοιποίηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στην Τουρκία. συνέχεια...

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT