09-06-2015

Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία του τμήματος μεταφέρθηκε και λειτουργεί πλέον στο νέο κτίριο (δίπλα από το εστιατόριο της Σχολής και συγκεκριμένα στον 1ο όροφο) .

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT