27-01-2015

Προκύρηξη για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών ανάμεσα στην Ελλάδα και σε χώρες της αλλοδαπής έτους 2015. .pdf

14-01-2015

Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο "Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική" (ΦΕΚ)

12/10/2013

Προϋποθέσεις και Διαδικασία για παροχή δωρεάν σίτισης 2013-2014 .pdf

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT