ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Παπασιοπούλου 2-4, 35131 ΛΑΜΙΑ- ΤΗΛ. 22310 66928, 66938, Fax 22310  66730 http://www.cs.uth.gr 

20/11/2017

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18

Μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του φακέλου τους, καλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα Πληροφορικής να προσέλθουν στη Γραμματεία για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, προσκομίζοντας απαραίτητα το πιστοποιητικό διαγραφής ή αντίγραφο της αίτησης που κατέθεσαν για τη διαγραφή τους από το Τμήμα προέλευσής τους, καθώς και κάποιο πιστοποιητικό αναγραφής του ΑΜΚΑ.

                                                 

            Από τη Γραμματεία του Τμήματος

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT