ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1ο Εξάμηνο 3ο Εξάμηνο 5ο Εξάμηνο 7ο Εξάμηνο Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Παράρτημα Ι
2ο Εξάμηνο 4ο Εξάμηνο 6ο Εξάμηνο 8ο Εξάμηνο Ισχύς - Μεταβατικές Διατάξεις  Μεταβατικές Διατάξεις - Αλλαγές στα μαθήματα

 

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤίτλοςΘεωρίαΕργαστήριοΔιδακτικές ΜονάδεςECTS Μονάδες
ΕΥ101 Ανάλυση I 4 0 4 5
ΕΥ102 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 4 6
ΕΥ103 Φυσική Ι 4 0 4 5
ΕΥ111 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 3 2 5 6
ΕΥ121 Λογική Σχεδίαση 3 2 5 6
ΕΥ19X Ελεύθερη Επιλογή* 3 0 3 2

 Βλέπε Πίνακα Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ Τίτλος Θεωρία Εργαστήριο Διδακτικές Μονάδες ECTS Μονάδες
ΕΥ201 Ανάλυση II 4 0 4 5
ΕΥ202 Διακριτά Μαθηματικά 4 0 4 6
ΕΥ203 Φυσική ΙΙ 4 0 4 5
ΕΥ211 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 3  2 5 6
ΕΥ221 Εισαγωγή στους Η/Υ 3 2 5 6
ΕΥ19X Ελεύθερη Επιλογή* 3 0 3 2

 Βλέπε Πίνακα Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ Τίτλος Θεωρία Εργαστήριο Διδακτικές Μονάδες ECTS Μονάδες
ΕΥ301 Πιθανότητες και Στατιστική 4 0 4 5
ΕΥ341 Δομές Δεδομένων 3 2 5 6
ΕΥ302 Διαφορικές Εξισώσεις 4 0 4 5
ΕΥ313 Λειτουργικά Συστήματα 3 2 5 4
ΕΥ321 Οργάνωση Η/Υ 3 2 5 6
ΕΥ381 Αγγλικά 3 0 0 2
EY19X ή 0EΠ0Χ Ελεύθερη Επιλογή*  * 0 * 2

 Βλέπε Πίνακα Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ Τίτλος Θεωρία Εργαστήριο Διδακτικές Μονάδες ECTS Μονάδες
ΕΥ441 Αλγόριθμοι 3 2 5 6
ΕΥ431 Σήματα και Συστήματα 4 0 4 5
ΕΥ401 Αριθμητική Ανάλυση 3 2 4 4
ΕΥ432 Δικτυα Επικονωνιων
4 0 4 6
ΕΥ412 Βάσεις Δεδομένων I 4 0 4 5
ΕΥ491 Οικονομική Ανάλυση 3 0 2 2
ΕΥ19Χ ή 0ΕΠ0Χ Ελεύθερη Επιλογή* *  0  *  2

 Βλέπε Πίνακα Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ Τίτλος Θεωρία Εργαστήριο Διδακτικές Μονάδες ECTS Μονάδες
ΕΥ551 Δίκτυα Υπολογιστών 3 2 5 5
ΕΥ511 Κατανεμημένα Συστήματα 4 0 4 4
ΕΥ512 Μεταγλωττιστές 3 2 4 5
ΕΥ513 Τεχνολογίες Λογισμικού 4 0 4 4

Επιλογής

(12 μονάδες ECTS από τα παρακάτω Επιλογής ή/και Προαιρετικά)

ΕΥ531 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος 4 0 4 6
ΕΥ521 Ενσωματωμένα Συστήματα 4 0 4 6
ΕΥ522 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 4 0 4 6
ΕΥ515 Τεχνολογίες WWW 4 0 4 6
ΕΥ514 Ανάλυση Συστημάτων 4 0 4 6
ΕΥ523 Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Ηλεκτρονική 4 0 4 6
Προαιρετικά
ΕΥ571 Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία και Νευροψυχολογικές Βάσεις της Εκπαίδευσης 4 0 4 2
ΕΥ573 Γνωστική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη 4 0 4 2
ΕΥ574 Διδακτική Μεθοδολογία 4 0 4 2
0ΕΠ0Χ Ελεύθερη Επιλογή* 2 0 2 2
EY19X Ελεύθερη Επιλογή* 3 0 3 2

Βλέπε Πίνακα Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής.

Επιλέγονται μαθήματα που αντιστοιχούν σε 12 ECTS από τη λίστα Επιλογής ή/και Προαιρετικών.

 

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ Τίτλος Θεωρία Εργαστήριο Διδακτικές Μονάδες ECTS Μονάδες
ΕΥ613 Διαδικτυακός και Ταυτόχρονος Προγραμματισμος 3 2 5 6

Επιλογής

(24 μονάδες ECTS από τα παρακάτω Επιλογής ή/και Προαιρετικά)

ΕΥ601 Πληροφορική στην Εκπαίδευση 4 0 4 6
ΕΥ632 Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων 4 0 4 6
ΕΥ602 Θεωρία Υπολογισμού 4 0 4 6
ΕΥ611 Προγραμματισμός Συστήματος 4 0 4 6
ΕΥ631 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 4 0 4 6
ΕΥ612 Βάσεις Δεδομένων ΙΙ 4 0 4 6
ΕΥ603 Θεωρία Αριθμών 4 0 4 6
ΕΥ614 Παράλληλα Συστήματα 4 0 4 6
ΕΥ615 Τεχνητή Νοημοσύνη 4 0 4 6
ΕΥ622 Σχεδίαση VLSI 3 2 5 6
ΕΥ604 Θεωρία Γράφων 4 0 4 6
ΕΥ633 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 4 0 4 6
Προαιρετικά
ΕΥ672 Εξελικτική Ψυχολογία 4 0 4 2
ΕΥ673 Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες: Aίτια και παρεμβάσεις στο πλαίσιο της σχολικής τάξης 4 0 4 2
0ΕΠ0Χ Ελεύθερη Επιλογή* 2 0 2 2
EY19X Ελεύθερη Επιλογή* 3 0 3 2

Βλέπε Πίνακα Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής.

Επιλέγονται μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ECTS από τη λίστα Επιλογής ή/και Προαιρετικών.

 

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ Τίτλος Θεωρία Εργαστήριο Διδακτικές Μονάδες ECTS Μονάδες

Επιλογής

(30 μονάδες ECTS από τα παρακάτω Επιλογής ή/και Προαιρετικά)

ΕΥ731 Θεωρία Πληροφορίας και Κώδικες 4 0 4 6
ΕΥ711 Ασφάλεια Συστημάτων 4 0 4 6
ΕΥ732 Αναγνώριση Προτύπων 4 0 4 6
ΕΥ701 Βιοπληροφορική 4 0 4 6
ΕΥ721 Μικροεπεξεργαστές 4 0 4 6
ΕΥ712 Εξόρυξη Δεδομένων 4 0 4 6
ΕΥ751 Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα 4 0 4 6
ΕΥ713 Πράκτορες και Ενδιάμεσο Λογισμικό 4 0 4 6
ΕΥ702 Η-επιχειρείν 4 0 4 6
ΕΥ703 Αρχιτεκτονική και Ανάπτυξη Παιγνίων 4 0 4 6
ΕΥ781 Επιχειρηματικότητα και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 4 0 4 6
ΕΥ714 Τεχνικές Συμπίεσης Βίντεο 4 0 4 6
ΕΥ715 Αλγόριθμοι Προσομοίωσης Κυκλωμάτων 4 0 4 6
ΕΥ704 Προγραμματισμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Συλλογής Δεδομένων 4 0 4 6
ΕΥ705 Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών 4 0 4 6
Προαιρετικά
ΕΥ771 Πρακτική Άσκηση - Διδασκαλία Ενοτήτων Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 4 0 4 4
ΕΥ19Χ Ελεύθερη Επιλογή*  3 0  3 2
0ΕΠ0Χ Ελεύθερη Επιλογή* 2 0 2 2

Βλέπε Πίνακα Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής.

Επιλέγονται μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ECTS από τη λίστα Επιλογής ή/και Προαιρετικών.

 

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ Τίτλος Θεωρία Εργαστήριο Διδακτικές Μονάδες ECTS Μονάδες
ΕΥ900 Πτυχιακή Εργασία 12 0 12 18

Επιλογής

(12 μονάδες ECTS από τα παρακάτω Επιλογής ή/και Προαιρετικά)

ΕΥ811 Πληροφοριακά Συστήματα 4 0 4 6
ΕΥ801 Επιχειρησιακή Έρευνα 4 0 4 6
ΕΥ802 Θεωρία Βελτιστοποίησης 4 0 4 6
ΕΥ812 Γραφικά 4 0 4 6
ΕΥ821 Έλεγχος και Τυπική Επιβεβαίωση 4 0 4 6
ΕΥ831 Κρυπτογραφία 4 0 4 6
ΕΥ881 Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων 4 0 4 6
ΕΥ881 Python και Επιστημονικός Υπολογισμός 4 0 4 6
Προαιρετικά
ΕΥ871 Πρακτική Άσκηση - Διδασκαλία Ενοτήτων Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 4 0 4 4
ΕΥ19Χ Ελεύθερη Επιλογή*  3  0  3  2
0ΕΠ0Χ Ελεύθερη Επιλογή* 2 0 2 2

Βλέπε Πίνακα Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής.

Επιλέγονται μαθήματα που αντιστοιχούν σε 12 ECTS από τη λίστα Επιλογής ή/και Προαιρετικών.

 

Σημείωση 1:

Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών με απόφαση του ΣτΤ.

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Τίτλος Θεωρία Εργαστήριο Διδακτικές Μονάδες ECTS Μονάδες Εξάμηνο
ΕΥ190 Φιλοσοφία 3 0 3 2 Εαρινό
ΕΥ191 Εφαρμοσμένη Οικονομική 3 0 3 2

Εαρινό

(6ο και 8ο εξάμηνο)

ΕΥ192 Αρχές Μάνατζμεντ 3 0 3 2 Χειμερινό
ΕΥ195 Νευροψυχολογικές Βάσεις της Εκπαιδευτικής 3 0 3 2 Χειμερινό
ΕΥ196 Εισαγωγή στην Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 3 0 3 2 Εαρινό
ΕΥ197 Ιστορία της Ελληνικής Βιομηχανίας (από το Σχέδιο Μάρσαλ μέχρι και την Ένταξη στην Ε.Ο.Κ.) 3 0 3 2 Χειμερινό
ΕΥ198 Ιστορία της Ελληνικής Οικονομίας (από το 1945 μέχρι και το 1985) 3 0 3 2 Εαρινό
ΕΥ199 Φυσικό Περιβάλλον και Πληροφορική 3 0 3 2 Χειμερινό (7ο εξάμηνο)
ΕΥ200 Business English 3 0 3 2 Χειμερινό (7ο εξάμηνο)
ΕΥ201 Πρακτική Άσκηση - - - -

Εαρινό

(4ο, 6ο και 8ο εξάμηνο)

ΕΥ1900 Νομικά Θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 3 0 3 2 Χειμερινό
ΕΥ1901 Νομικά Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 3 0 3 2 Εαρινό
ΕΥ1902 Βιοπληροφορική για in SILICO εφαρμογές 3 0 3 2 Εαρινό
0ΕΠ01 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 2 0 2 2 Χειμερινό
0ΕΠ02 Γενική Παιδαγωγική 2 0 2 2 Χειμερινό
0ΕΠ03 Διδακτική της Πληροφορικής 2 0 2 2 Εαρινό
0ΕΠ04 Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 2 0 2 2 Εαρινό

 

 

 
Μαθήματα Παιδαγωγικής Επάρκειας Τίτλος Θεωρία Εργαστήριο Διδακτικές Μονάδες ECTS Μονάδες Εξάμηνο
0ΕΠ01 Κοινωνιολογία της Εκπάιδευσης* 2 0 2 2 Χειμερινό
0ΕΠ02 Γενική Παιδαγωγική* 2 0 2 2 Χειμερινό
0ΕΠ03 Διδακτική της Πληροφορικής* 2 0 2 2 Εαρινό
0ΕΠ04 Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση* 2 0 2 2 Εαρινό
ΕΥ571 Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία και Νευροψυχολογικές Βάσεις της Εκπαίδευσης 4 0 4 2 Χειμερινό
ΕΥ573 Γνωστική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη 4 0 4 2 Χειμερινό
ΕΥ574 Διδακτική Μεθοδολογία 4 0 4 2 Χειμερινό
ΕΥ672 Εξελικτική Ψυχολογία 4 0 4 2 Εαρινό
ΕΥ673 Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες: αίτια και παρεμβάσεις στο πλαίσιο της σχολικής τάξης 4 0 4 2 Εαρινό
ΕΥ771 Πρακτική Άσκηση - Διδασκαλία Ενοτήτων Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 4 0 4 4 Χειμερινό
ΕΥ871 Πρακτική Άσκηση - Διδασκαλία Ενοτήτων Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 4 0 4 4 Εαρινό

* Μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα Πληεοφορικής και Εφαρμογέσ στη Βιοιατρική


1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Περίγραμμα Μαθήματος

Συνάρτηση. Σύνθεση συναρτήσεων. Αντίστροφη συνάρτηση. Όριο. Συνέχεια. Παράγωγος. Ιδιότητες παραγώγου. Θεωρήματα παραγώγου. Θεώρημα L’Hospital. Μονοτονία και ακρότατα συνάρτησης. Ασύμπτωτες. Γραφική παράσταση. Ολοκλήρωμα Riemann. Εμβαδό. Ιδιότητες ολοκληρώματος. Μέση τιμή συνάρτησης. Αόριστο ολοκλήρωμα. Παράγουσα συνάρτησης. Τεχνικές ολοκλήρωσης. Πολικές συντεταγμένες. Γενικευμένο ολοκλήρωμα. Κριτήρια σύγκλισης. Εφαρμογές ορισμένου ολοκληρώματος (εμβαδό, όγκος, μήκος τόξου κλπ) Ακολουθία. Σύγκλιση ακολουθίας. Ακολουθία Cauchy. Σειρά. Κριτήρια σύγκλισης (λόγου, ρίζας, δύναμης). Δυναμοσειρές. Περιοχή σύγκλισης. Σειρά Taylor. Πράξεις δυναμοσειρών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει, εκτός από κανόνες και θεωρήματα ως επέκταση των μαθηματικών εννοιών του σχολείου, το μαθηματικό τρόπο σκέψης, ώστε να αναπτυχθεί συνδυαστική ικανότητα και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Υπολογίζει το όριο και τη παράγωγο οποιασδήποτε συνάρτησης. Να κατανοήσει την έννοια του διαφορικού συνάρτησης.
 • Χρησιμοποιεί τις παραγώγους για τη μελέτη συναρτήσεων (μονοτονία, ακρότατα, καμπυλότητα, ασύμπτωτες) και τη κατασκευή μιας προσεγγιστικής γραφικής παράστασης αυτής.
 • Υπολογίζει το αόριστο ολοκλήρωμα (Θεμελιώδες Θεώρημα Ολοκληρωτικού Λογισμού) και να κατανοήσει την αναγκαιότητά του σε εφαρμογές, όπως του εμβαδού, όγκου και επιφάνειας ενός στερεού εκ περιστροφής, μήκος τόξου, έργου μεταβλητής δύναμης.

 

 

 

Περίγραμμα Μαθήματος

Συνοπτικά το μάθημα περιλαμβάνει:Βασικά στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας. Εισαγωγή, διανύσματα, πίνακες, πράξεις με διανύσματα και πίνακες, ιδιότητες. Γραμμικά αλγεβρικά συστήματα, απαλοιφή Gauss, ανάλυση LU, ανάλυση Cholesky, πολυπλοκότητα απαλοιφής, Αντιστρεψιμότητα.

Μη τετραγωνικοί πίνακες. Γραμμική ανεξαρτησία και διανυσματικοί χώροι. Βάσεις. Θεμελιώδεις χώροι πινάκων, ύπαρξη και μοναδικότητα λύσης. Εσωτερικό γινόμενο, αποστάσεις, μέτρα και ορθογωνιότητα διανυσμάτων. Τετραγωνικοί πίνακες και μέθοδος ελάχιστων τετραγώνων. Ορίζουσες και ιδιότητες οριζουσών. Συμμετρικοί και θετικά ορισμένοι πίνακες. Γραμμικοί μετασχηματισμοί. Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα, ορθοκανονικότητα, ανάλυση ιδιάζουσας τιμής.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει, εκτός από κανόνες και θεωρήματα ως επέκταση των μαθηματικών εννοιών του σχολείου, το μαθηματικό τρόπο σκέψης, ώστε να αναπτυχθεί συνδυαστική ικανότητα και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει τα είδη πινάκων και να κάνει πράξεις μεταξύ τους.
 • Γνωρίζει πότε ένα σύστημα γραμμικών εξισώσεων έχει λύση και να υπολογίζει τις λύσεις του, είτε με τη μέθοδο απαλοιφής Gauss είτε με τη μέθοδο Cramer. Να υπολογίζει την ορίζουσα οποιουδήποτε τετράγωνου πίνακα.
 • Αναγνωρίζει τη δομή του διανυσματικού χώρου και να βρίσκει μια βάση του.
 • Υπολογίζει μια ορθογώνια βάση ενός διανυσματικού χώρου (μέθοδος Gram-Schmidt) εφοδιασμένου με εσωτερικό γινόμενο.
 • Διαπιστώνει πότε μια συνάρτηση μεταξύ διανυσματικών χώρων είναι γραμμική, πότε ισομορφισμός και να υπολογίζει τον πίνακα μιας γραμμικής απεικόνισης ως προς οποιεσδήποτε βάσεις των χώρων.
 • Υπολογίζει τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα ενός τετράγωνου πίνακα και να διαπιστώνει πότε ένας τετράγωνος πίνακας διαγωνιοποιείται.
 • Γνωρίζει τη σχέση διγραμμικής και τετραγωνικής μορφής και να υπολογίζει τον πίνακα μιας τετραγωνικής μορφής.

 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα με στόχο την εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες της Μηχανικής και της Θερμοδυναμικής: Η ύλη του μαθήματος καλύπτει: Ευθύγραμμη και Καμπυλόγραμμη Κίνηση. Νόμοι Newton για την Κίνηση με Εφαρμογές. Έργο Δύναμης και Μεταβολή της Κινητικής Ενέργειας. ΄Ωση Δύναμης και Μεταβολή της Ορμής. Αναφορά στην Σχετικιστική Μηχανική. Δυναμική και Ενεργειακή Θεώρηση της Στροφικής Κίνησης Στερεού. Ισορροπία και Ελαστικότητα. Βαρυτική Αλληλεπίδραση. Ρευστομηχανική. Περιοδική Κίνηση. Κυματική με Εφαρμογές σε Μηχανικά Ελαστικά Κύματα. Κύριες Έννοιες και Αξιώματα της Θερμοδυναμικής με Εφαρμογές στα Ιδανικά Αέρια.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 

 • Γνωρίζει και να κατανοεί σε βάθος τις βασικές έννοιες, αρχές και νόμους που σχετίζονται με τη Μηχανική του Υλικού Σημείου, του Στερεού Σώματος, των Ρευστών αλλά και της Θερμοδυναμικής.
 • Να εφαρμόζει τις γνώσεις που απέκτησε στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων.
 • Να αξιολογεί, να αναλύει και να συσχετίζει τις γνώσεις αυτές.
 • Να αναπτύσσει δεξιότητες κριτικής σκέψης ώστε να ερμηνεύει φαινόμενα της καθημερινής πραγματικότητας.
 • Να συνεργάζεται αρμονικά και παραγωγικά με άλλους συμφοιτητές και συμφοιτήτριες του στην επίλυση προβλημάτων του μαθήματος όπως και την εκπόνηση εργασιών.

 

EY111 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

 

Περίγραμμα Μαθήματος

Καλύπτονται τα εξής θέματα: μοντέλο μνήμης και η έννοια της μεταβλητής, βασικοί τύποι δεδομένων, τελεστές, δομές ελέγχου, συναρτήσεις, ορατότητα και εύρος ζωής μεταβλητών, πέρασμα παραμέτρων, αναδρομή, πίνακες, σύνθετοι τύποι δεδομένων, δυναμική μνήμη, δείκτες, δυναμικές δομές δεδομένων, αρχεία δεδομένων, βασικά στοιχεία του προεπεξεργαστή της C, βιβλιοθήκες.

Το μάθημα περιλαμβάνει υποχρεωτικά εβδομαδιαία εργαστήρια, καθώς και περιοδικές εργασίες προγραμματισμού στη C.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους πρωτοετείς φοιτητές στην επιστήμη και τέχνη του προγραμματισμού υπολογιστών. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές εισάγονται στην αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων, τη σχεδίαση προγραμμάτων στο μοντέλο του διαδικαστικού προγραμματισμού και την υλοποίησή τους με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C. Επίσης, διδάσκονται τεχνικές ελέγχου και αποσφαλμάτωσης προγραμμάτων. Το μάθημα είναι σχεδιασμένο για φοιτητές χωρίς προηγούμενη προγραμματιστική εμπειρία, ξεκινώντας από τις βασικές έννοιες και προχωρώντας σταδιακά σε περισσότερο απαιτητικά θέματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην άμεση πρακτική εφαρμογή των αποκτούμενων γνώσεων μέσω της ανάθεσης προγραμματιστικών εργασιών. Το μάθημα περιλαμβάνει υποχρεωτικά εβδομαδιαία εργαστήρια, καθώς και περιοδικές εργασίες προγραμματισμού στη C. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού εφαρμογών γενικά και ειδικότερα τα στοιχεία της γλώσσας προγραμματισμού C.
 • Έχει γνώση όλων των δομικών στοιχείων που απαιτούνται για την ανάπτυξη προγραμμάτων σε γλώσσα C.
 • Είναι σε θέση να σχεδιάζει αλγορίθμους για την επίλυση σχετικά σύνθετων προβλημάτων και να τους υλοποιεί εφαρμόζοντας θεμελιώδεις αρχές της C.
 • Επιλύει προβλήματα, μεταφέροντας την υπάρχουσα γνώση και τις αποκτηθείσες δεξιότητες προγραμματισμού σε γλώσσα C, σε νέες καταστάσεις / προβλήματα και νέες γλώσσες προγραμματισμού.
 • Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να υλοποιήσουν μεγάλα προγράμματα στη γλώσσα C.

 

EY121 Λογική Σχεδίαση

 

Περίγραμμα Μαθήματος

Το σχετικό εισαγωγικό μάθημα έχει σαν στόχο να εφοδιάσει τους προπτυχιακούς φοιτητές με τις θεμελιώδεις γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις που συντελούνται στον τομέα της Λογικής Σχεδίασης Ψηφιακών Κυκλωμάτων. Συνδυάζει εκτεταμένη αναφορά στη θεωρητική θεμελίωση της Άλγεβρας Boole με ευρεία χρήση αντιπροσωπευτικών προγραμμάτων σχεδίασης. Η ύλη αρχικά επικεντρώνεται στη μελέτη συνδυαστικών κυκλωμάτων χωρίς στοιχεία μνήμης, καλύπτει ζητήματα σχεδίασης και ελαχιστοποίησης κυκλωμάτων δύο ή και περισσότερων μεταβλητών καθώς και ζητήματα σχεδίασης προγραμματιζόμενων συνδυαστικών κυκλωμάτων. Στη συνέχεια γίνεται μια εκτεταμένη εισαγωγή στη σχεδίαση ακολουθιακών κυκλωμάτων που περιέχουν στοιχεία μνήμης που συνοδεύεται από τη μελέτη μεγάλου αριθμού χαρακτηριστικών περιπτώσεων. Συμπληρωματικά, η εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών εστιάζεται στη χρήση προγραμμάτων που ελέγχουν τη σωστή λειτουργία των σχεδιαζόμενων κυκλωμάτων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα έχει αποκτήσει ευχέρειαγλώσσες προγραμματισμού.

 • Στις βασικές έννοιες της άλγεβρας Boole.
 • Στις βασικές πύλες και στα ακολουθιακά στοιχεία.
 • Στις αναπαραστάσεις λογικών συναρτήσεων (πίνακες αληθείας, πίνακες καταστάσεων,BDD, CNF)
 • Στις μεθόδους σχεδιασμού απλών ψηφιακών κυκλωμάτων και των συμπαραμαρτούντων τεχνικών (χάρτες Karnaugh, σχεδίαση με διακριτές πύλες).
 • Στις μεθόδους σχεδιασμού πιο σύνθετων ψηφιακών κυκλωμάτων (Verilog, DesignCompiler, μέθοδος Quine-McCluskey).

arrow


2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Συνοπτικά το μάθημα περιλαμβάνει: Διανύσματα στο επίπεδο και πολικές συντεταγμένες. Ευθεία και επίπεδο στο χώρο. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, Διανυσματικές συναρτήσεις. Παράγωγος κατά κατεύθυνση. Μερική παράγωγος Εφαπτόμενο επίπεδο. Ακρότατα και σαγματικά σημεία. Πολλαπλασιαστές Lagrange. Ιακωβιανός πίνακας. Ανάπτυγμα Taylor. Διπλό ολοκλήρωμα. Πολλαπλό ολοκλήρωμα. Επιφανειακό ολοκλήρωμα. Επικαμπύλιο ολοκλήρωμα. Κλίση, απόκλιση και περιστροφή διανυσματικής συνάρτησης. Θεώρημα του Green. Θεώρημα του Stokes. Μιγαδικοί αριθμοί. Πράξεις. Μιγαδικό επίπεδο. Μέτρο και γωνία. Τριγωνομετρική μορφή μιγαδικού αριθμού. Ρίζες μιγαδικού αριθμού. Ρίζες μιγαδικού πολυωνύμου. Μιγαδική συνάρτηση. Όριο. Συνέχεια. Παράγωγος μιγαδικής συνάρτησης Αναλυτική συνάρτηση. Εξισώσεις Cauchy-Riemann. Μιγαδικό ολοκλήρωμα πάνω σε καμπύλη. Θεώρημα του Cauchy. Ολοκληρωτικός τύπος του Cauchy. Παράγουσα συνάρτηση. Θεώρημα μέγιστου μέτρου. Μιγαδική ακολουθία. Όριο ακολουθίας. Μιγαδικές σειρές. Κριτήρια σύγκλισης. Δυναμοσειρές. Περιοχή σύγκλισης. Σειρές Taylor και Laurent. Ολοκληρωτικό κατάλοιπο (residue). Ιδιάζοντα σημεία. Ανάπτυγμα μερικών κλασμάτων. Ανάπτυγμα γύρω από ιδιάζων σημείο. Αναλυτική συνέχιση. Απεικόνιση στο μιγαδικό επίπεδο. Σύμμορφη απεικόνιση. Απεικόνιση της μετατόπισης, μεγέθυνσης και αντιστροφής. Καθρεπτισμός σε ευθεία και σε κύκλο. Διγραμμική συνάρτηση. Εκθετική συνάρτηση. Τριγωνομετρικές και υπερβολικές συναρτήσεις. Πολλαπλές (multivalued) συναρτήσεις. Κλαδικό σημείο και κλαδική τομή.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει, πέρα από κανόνες και θεωρήματα, μαθηματικό τρόπο σκέψης, ώστε να αναπτυχθεί συνδυαστική ικανότητα και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Υπολογίζει την εξίσωση μιας ευθείας του χώρου, την εξίσωση ενός επιπέδου και να αναγνωρίζει βασικές μορφές επιφανειών (κυλίνδρου, παραβολοειδούς, ελλειψοειδούς, σφαίρας).
 • Υπολογίζει μερικές παραγώγους καθώς και τοπικά ακρότατα συνάρτησης δύο μεταβλητών και ακρότατα υπό συνθήκη.
 • Υπολογίζει ένα διπλό ολοκλήρωμα και τη χρήση του σε εφαρμογές (όγκος στερεού, εμβαδό επίπεδης περιοχής, κέντρο μάζας, ροπή αδράνειας).
 • Υπολογίζει επιφανειακά και επικαμπύλια ολοκληρώματα και να τα χρησιμοποιεί σε εφαρμογές όπως εμβαδό επιφάνειας, έργο κατά μήκος μιας καμπύλης, ροή διαμέσου καμπύλης.
 • Να χρησιμοποιεί το θεώρημα του Green.

 

EY202 Διακριτά Μαθηματικά

 Περίγραμμα Μαθήματος

Το μάθημα παρέχει μία εισαγωγή στα διακριτά μαθηματικά. Δηλαδή, στον τομέα των μαθηματικών που ασχολείται με την μελέτη των διακριτών αντικειμένων και των σχέσεων μεταξύ τους. Γενικά θέματα που θα καλυφθούν: Θεωρία Συνόλων και Προτασιακός Λογισμός. Απαρίθμηση. Σχέσεις, Συναρτήσεις και Διαγράμματα. Ανάπτυξη των Συναρτήσεων και Ασυμπτωτικοί Συμβολισμοί. Εισαγωγή στην Θεωρία Γραφημάτων, τους Γραφαλγορίθμους και την εφαρμογή τους σε Προβλήματα Βελτιστοποίησης. Αναδρομικές Εξισώσεις, Γεννήτριες Συναρτήσεις και η χρήση τους στην επίλυση αναδρομικών εξισώσεων και συνδυαστικών προβλημάτων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει διακριτές δομές (σύνολα, σχέσεις, γραφήματα), την κατασκευή μαθηματικών επιχειρημάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων καθώς και την αλγοριθμική σκέψη. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Αντιλαμβάνεται αλλά και να κατασκευάζει μαθηματικά επιχειρήματα με χρήση μαθηματικής λογικής και κανόνων συμπερασμού.
 • Κατανοήσει και να χρησιμοποιεί αποδεικτικές διαδικασίες, όπως της μαθηματικής επαγωγής.
 • Χρησιμοποιεί συνδυαστική ανάλυση, λύση προβλημάτων απαρίθμησης.
 • Κατανοήσει και να χρησιμοποιεί διακριτές δομές όπως των συνόλων, σχέσεων, μεταθέσεων, γραφημάτων.
 • Χρησιμοποιεί αλγοριθμική σκέψη για την επίλυση προβλημάτων, την οποία να μεταφέρει στον υπολογιστή, μέσω προγράμματος ο οποίος και θα την εφαρμόζει.
 • Συγκρίνει την πολυπλοκότητα αλγορίθμων.


 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Συνοπτικά το μάθημα περιλαμβάνει: Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική: Ηλεκτρικό Πεδίο και Συναφής Νόμος του Gauss με Εφαρμογές. Χωρητικότητα και Διηλεκτρικά. Μελέτη Κυκλώματος Συνεχούς Ηλεκτρικού Ρεύματος. Γένεση και Συμπεριφορά του Μαγνητικού Πεδίου με Συσχέτιση προς τον Νόμο των Ampere και Maxwell καθώς και τον Νόμο των Faraday – Henry. Αυτεπαγωγή και Αμοιβαία Επαγωγή. Μελέτη Κυκλώματος Εναλλασσομένου Ηλεκτρικού Ρεύματος. Γένεση, Διάδοση, και Ανίχνευση του Ηλεκτρομαγνητικού Κύματος. Κυματοδήγηση. Αναφορά στην Κβαντική Φυσική. Συμβολή, Περίθλαση, και Πόλωση. Φύση και Διάδοση του Φωτός. Γεωμετρική Οπτική με Εφαρμογές στα Οπτικά Όργανα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αυτό είναι το δεύτερο θεμελιώδες μάθημα φυσικής που καλύπτει την εισαγωγή στον ηλεκτρομαγνητισμό με εφαρμογές στην κυματική οπτική. Η έννοια του ηλεκτρικού φορτίου και του πεδίου εισάγονται πρώτα. Η ολοκληρωτική και διαφορική μορφή του νόμου του Gauss στη συνέχεια δίνονται και μετά το ηλεκτρικό δυναμικό. Ακολουθούν συστήματα αγωγών, συμπεριλαμβανομένων χωρητικότητα και διηλεκτρικά. Στη συνέχεια εισάγονται τα κινούμενα φορτία και η έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος, αντίσταση και ηλεκτρεγερτική δύναμη προκειμένου να οδηγήσουν στην περιγραφή και την ανάλυση των κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος. Πριν από τη ματάβαση σε μαγνητικά φαινόμενα, η ειδική σχετικότητα εισάγεται. Στη συνέχεια καλύπτονται οι πηγές του μαγνητικού πεδίου και της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής, συμπεριλαμβανομένης της αυτοεπαγωγής και της αμοιβαίας επαγωγής. Αυτό οδηγεί στην εφαρμογή τους σε κυκλώματα με εναλλασσόμενο ρεύμα. Δίδονται οι εξισώσεις του Maxwell, συμπεριλαμβανομένης της εξισωσης και τις ιδιότητες του ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Συζητούνται ορισμένες ιδιότητες και εφαρμογές των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων μέσα στο πλαίσιο της κυματικής οπτικής (παρεμβολή, περίθλαση και πόλωση). Η ύλη του μαθήματος καλύπτει και τις υπόλοιπες εφαρμογές. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει και να κατανοεί σε βάθος τις βασικές έννοιες, αρχές και νόμους που σχετίζονται με τον Ηλεκτρομαγνητισμό και την Οπτική.
 • Εφαρμόζει τις γνώσεις που απέκτησε στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων.
 • Αξιολογεί, να αναλύει και να συσχετίζει τις γνώσεις αυτές.
 • Αναπτύσσει δεξιότητες κριτικής σκέψης ώστε να ερμηνεύει φαινόμενα της καθημερινής πραγματικότητας.
 • Συνεργάζεται αρμονικά και παραγωγικά με άλλους συμφοιτητές και συμφοιτήτριες του στην επίλυση προβλημάτων του μαθήματος όπως και την εκπόνηση εργασιών.

 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Το μάθημα διαπραγματεύεται τη γλώσσα προγραμματισμού Java και στοχεύει να οδηγήσει στην κατανόηση των δομών της γλώσσας, που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη πραγματικά αντικειμενοστραφών προγραμμάτων με γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας και δικτυακή υποστήριξη. Εστιάζει σε όλα τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της γλώσσας, όπως Κλάσεις/Αντικείμενα, Κληρονομικότητα και Πολυμορφισμό, Είσοδο/Έξοδο δεδομένων, Εξαιρέσεις, Ασφάλεια, Νήματα, Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας με Swing. Τα περιεχόμενα του μαθήματος μπορούν να περιγραφούν αναλυτικά με τα εξής: Μεταβλητές, δηλώσεις ανάθεσης, αριθμητικοί τελεστές, μετατροπές τύπων, System.out, System.in, οδηγίες import, έλεγχος ροής προγράμματος, if-then-else, δηλώσεις διακλάδωσης, δήλωση switch, continue, break, βρόχοι (for, while-do, do-while), τελεστής comma, τελεστές μοναδιαίας αύξησης/μείωσης, φωλιασμένοι βρόχοι, συναρτήσεις, ορίσματα, εμβέλεια μεταβλητών, Strings, πίνακες, κλάσεις (τάξεις), αντικείμενα, constructors, μέθοδοι finalize, συναρτήσεις-μέλη, δεδομένα-μέλη, δημόσια και ιδιωτικά μέλη, στατικά μέλη, φωλιασμένες και ανώνυμες κλάσεις, τελικές (μεταβλητές, μέθοδοι, κλάσεις), υπερφόρτωση συναρτήσεων, ρεύματα, I/O, File, FileInputBuffer, FileOutputBuffer, κληρονομικότητα, παραγόμενες κλάσεις, προστατευμένα μέλη, μέλη package, διεπαφές, ιεραρχίες κλάσεων, πολυμορφισμός, late binding, αφηρημένες κλάσεις, downcasting και upcasting, εξαιρέσεις, διαχείριση εξαιρέσεων, try, throw, catch, Swing, νήματα, διαχειριστές ασφάλειας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα διδάσκεται στο δεύτερο εξάμηνο του Προγράμματος Σπουδών και έχει ως στόχο την κατανόηση των αρχών του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού (ΑΠ) από τους φοιτητές του Τμήματος. Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στον ΑΠ μέσα από τη διδασκαλία της γλώσσας προγραμματισμού Java. Οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη - υλοποίηση αντικειμενοστρεφών προγραμμάτων μέσα από ένα ευρέως διαδεδομένο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών (π.χ. Eclipse, Netbeans). Πρόκειται για ένα βασικό μάθημα το οποίο θα λειτουργήσει ως προαπαιτούμενο για άλλα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές του Τμήματος θα είναι ικανοί να:

 • Κατανοούν σε βάθος τις βασικές αρχές του ΑΠ.
 • Περιγράφουν τις βασικές διαφορές ανάμεσα στη γλώσσα Java και τη γλώσσα C++.
 • Περιγράφουν τα πλεονεκτήματα της γλώσσας Java σε σύγκριση με άλλες γλώσσες προγραμματισμού.
 • Επιλέγουν τις κατάλληλες δομές και τον κατάλληλο σχεδιασμό για την ανάπτυξη αντικειμενοστρεφών εφαρμογών.
 • Κατανοούν σε βάθος τις έννοιες της ενθυλάκωσης, του πολυμορφισμού και της κληρονομικότητας.
 • Κατανοούν σε βάθος τη δομή των κλάσεων, των μελών καθώς και των μεθόδων τους.
 • Επιλέγουν τις κατάλληλες δομές ελέγχου της Java για την ανάπτυξη εφαρμογών.
 • Κατανοούν σε βάθος τις αφηρημένες κλάσεις και τη χρήση τους.
 • Κατανοούν τη χρήση και λειτουργία των πινάκων, των συμβολοσειρών και των συλλογών στη γλώσσα Java.
 • Σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν απλές και σύνθετες εφαρμογές με τη γλώσσα Java.
 • Σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν γραφικά περιβάλλοντα διεπαφής με τη γλώσσα Java.
 • Κατανοούν σε βάθος το μηχανισμό εξαιρέσεων της Java και να δημιουργούν νέες εξαιρέσεις.
 • Κατανοούν σε βάθος και να δημιουργούν παράλληλο κώδικα με χρήση νηματων.
 • Σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν απλές εφαρμογές ταυτόχρονου προγραμματισμού.
 • Αναγνωρίζουν λάθη στον κώδικα και να τα διορθώνουν.
 • Αξιολογούν λύσεις και να επιλέγουν την πιο κατάλληλη για την εφαρμογή της σε πραγματικά προβλήματα.

 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Συνοπτικά το μάθημα περιλαμβάνει: Γενική περιγραφή της οργάνωσης ενός Η/Υ. Εισαγωγή στη συμβολική γλώσσα μηχανής (assembly): Συμβολικές εντολές και ορίσματα (ή τελούμενα) εντολών. Καταχωρητές και διαχείριση μνήμης. Αναπαράσταση αριθμητικών δεδομένων στον Η/Υ: Προσημασμένοι και μη προσημασμένοι ακέραιοι αριθμοί. Αναπαράσταση σταθερής και κινητής υποδιαστολής (fixed και floating point). Αλγόριθμοι εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων. Σχεδίαση απλών και προχωρημένων αριθμητικών μονάδων: Αθροιστές, πολλαπλασιαστές, διαιρέτες.

 Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, διαθέτουν προχωρημένες γνώσεις στην Εισαγωγή στους Η/Υ, οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών που είναι βασικές τόσο στην Οργάνωση όσο και την Αρχιτεκτονική Η/Υ. Επίσης κατέχουν προχωρημένες δεξιότητες και έχουν τη δυνατότητα να αποδείξουν την απαιτούμενη δεξιοτεχνία και καινοτομία για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων σε εξειδικευμένο πεδίο εργασίας ή σπουδής, όπως για παράδειγμα προγραμματισμός σε συμβολική γλώσσα (Assembly). Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές έχουν αποκτήσει ευχέρεια:

 • Στη γενική περιγραφή της οργάνωσης Η/Υ.
 • Σε βασικά θέματα προγραμματισμού σε συμβολική γλώσσα (Αssembly).
 • Στις βασικές αρχιτεκτονικές συνόλου εντολών (ISAs).
 • Στην αναπαράσταση αριθμητικών δεδομένων στον Η/Υ.
 • Σε αλγόριθμους εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων και την υλοποίηση αυτών στο υλικό.

arrow

 


3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

EY301 Πιθανότητες και Στατιστική

 Περίγραμμα Μαθήματος

Το μάθημα παρέχει βασικές γνώσεις στη θεωρία και τις εφαρμογές των πιθανοτήτων. Περιεχόμενο: Πείραμα τύχης, Γεγονός, Δειγματοχώρος, Πράξεις και πολυώνυμα γεγονότων, Ορισμοί πιθανότητας, Δειγματοληψία, Αρχές Απαρίθμησης, Συνδυαστική, Νόμοι και πιθανότητες, Δεσμευμένη πιθανότητα, Ανεξαρτησία, Τυχαίες μεταβλητές, Συναρτήσεις κατανομής, Παράμετροι κατανομών τυχαίων μεταβλητών, Πιθανογεννήτριες, Ροπογεννήτριες, Χρήσιμες μονοδιάστατες κατανομές: Ομοιόμορφη, Bernoulli, Διωνυμική, Γεωμετρική, Υπεργεωμετρική, Αρνητική διωνυμική, Poisson, Λογαριθμική, Κανονική, Βήτα, Γάμα, Εκθετική. Εφαρμογές.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι αφενός η κατανόηση της μεθοδολογίας των πιθανοτήτων και της συμπερασματικής στατιστικής και αφετέρου η πρακτική αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων, προκειμένου ο φοιτητής να τα κατανοήσει και να τα χρησιμοποιήσει για την επίλυση επιστημονικών και τεχνολογικών προβλημάτων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια:

 • Θα έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες των πιθανοτήτων και της στατιστικής (έννοια της κλασικής και δεσμευμένης πιθανότητας καθώς και τις βασικές ιδιότητές της όπως στοχαστική ανεξαρτησία, διακριτές και συνεχείας κατανομές, συναρτήσεις πιθανότητας, συντελεστήςσυσχέτισης, βασικά στοιχεία παραμετρικής στατιστικής συμπερασματολογίας, έννοια της στατικής υπόθεσης).
 • Θα μπορεί να συλλέγει δεδομένα και στη συνέχεια να τα παρουσιάζει και να τα επεξεργάζεται προκειμένου να εξάγει κατάλληλα συμπεράσματα.
 • Όσον αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων, θα είναι σε θέση αφενός να επιλέξει ποια μέθοδο των πιθανοτήτων και στατιστικής να χρησιμοποιήσει για την επίλυση ενός προβλήματος και αφετέρου να εφαρμόσει τις μεθόδους αυτές για την επίλυση του προβλήματος, μεταφέροντας την υπάρχουσα γνώση και τις αποκτηθείσες δεξιότητες σε νέες καταστάσεις. Η επαφή με την επιστημονική αυτή περιοχή πραγματοποιείται τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε πρακτικό μέσω των ασκήσεων, προκειμένου οι φοιτητές να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν και πρακτικά τις γνώσεις που αποκτούν.
 • Για την καταγραφή, τη στατιστική ανάλυση δεδομένων και την εφαρμογή ποικίλων στατιστικών μεθόδων οι φοιτητές θα χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα SPSS (Superior Software System).

 

 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Συνοπτικά το μάθημα περιλαμβάνει: Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις με σταθερούς και μεταβλητούς συντελεστές. Εξισώσεις κατάστασης και χώρος κατάστασης. Πίνακας μετάβασης. Αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων. Ορθογώνια πολυώνυμα. Προβλήματα συνοριακών τιμών. Ολοκληρωτικές εξισώσεις. Κατηγορίες ολοκληρωτικών εξισώσεων. Μη γραμμικές εξισώσεις. Σημεία ισορροπίας. Οριακοί κύκλοι. Ολική (Lyapunov) και τοπική ευστάθεια σημείων ισορροπίας. Bifurcations. Στοιχεία χάους. Στοιχεία μερικών διαφορικών εξισώσεων.

Προαπαιτούμενα: ΕΥ101 και ΕΥ102.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη και κατανόηση των μαθηματικών μοντέλων φυσικών προβλημάτων μέσω της ανάλυσης των αντίστοιχων Διαφορικών Εξισώσεων. Οι φοιτητές θα διδαχθούν αφενός τις βασικές μεθοδολογίες επίλυσης των διαφορικών εξισώσεων και αφετέρου τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι διαφορικές εξισώσεις, για την κατανόηση των φυσικών φαινομενων. Συγκεκριμένα το μάθημα θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 • Εξαγωγή δεδομένων του προβλήματος.
 • Διαδικασία δημιουργίας του μαθηματικού μοντέλου.
 • Επίλυση διαφορικής εξίσωσης και επαλήθευση των αποτελεσμάτων με τα αποτελέσματα των πειραματικών μετρήσεων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα μπορεί να μελετάει τις μαθηματικές ιδιότητες του μοντέλου μέσω της ανάλυσης της αντίστοιχης Διαφορικής Εξίσωσης και, αν είναι δυνατόν, μέσω του υπολογισμού των λύσεων αυτής, έτσι ώστε να είναι σε θέση να εξηγήσει τη συμπεριφορά των φυσικών συστημάτων/προβλημάτων και να προβλέψει τη συμπεριφορά νέων φυσικών φαινομένων. Αναλυτικότερα οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα:

 • Να γνωρίζουν τα μαθηματικά μοντέλα για συγκεκριμένα φυσικά προβλήματα.
 • Να αναγνωρίζουν τη γενική μορφή διαφορικών εξισώσεων.
 • Να εφαρμόζουν κατάλληλες μεθόδους για την εύρεση γενικών και μερικών λύσεων.
 • Να επιλύουν προβλήματα αρχικών τιμών.
 • Να βρίσκουν λύσεις με τη μορφή σειρών.
 • Να αξιοποιούν το μετασχηματισμό Laplace.
 • Να επιλύουν συστήματα διαφορικών εξισώσεων.

 

EY341 Δομές Δεδομένων

 Περίγραμμα Μαθήματος

Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές μία εισαγωγή στις βασικές δομές δεδομένων και στις κύριες τεχνικές ταξινομήσεως και αναζητήσεως. Τα καλυπτόμενα θέματα περιλαμβάνουν: Εισαγωγή στις ασυμπτωτικές εκτιμήσεις, επιδόσεις χειρότερης, μέσης και επιμερισμένης περιπτώσεως. Βασικές δομές δεδομένων, όπως Πίνακες, Λίστες, Στοίβες, ουρές FIFO, Διπλοουρές, Στατικά – Δυναμικά Δένδρα και η διελεύσεις τους. Δυαδικό Ψάξιμο και Εισαγωγή και Ανάλυση των συγκριτικών αλγορίθμων ταξινομήσεως (Εισαγωγής, Επιλογής, Φυσαλίδας, Αναμικτήρα, Ταχυδιάταξη, Σωρού, Συγχωνεύσεως), και των με διανομή αλγορίθμων ταξινομήσεως (Κάδου, Σημαντικότερου Ψηφίου και Λιγότερου Σημαντικού Ψηφίου). Επιλογή και Στατιστικές Τάξεως. Διατεταγμένα Λεξικά, όπως Απλά και Ισοζυγισμένα Δένδρα (AVL, (a,b), Ερυθρόμαυρα) και Ψηφιακά Δένδρα (Trie, PATRICIA). Ένωση-Εύρεση σε Ξένα μεταξύ τους Σύνολα. Εισαγωγή στον Κατακερματισμό και στα Αδιάτακτα Λεξικά, όπως Κατακερματισμός με Αλυσίδες, Με Ανοικτή Διευθυνσιοδότηση, Ανακατακερματισμός και Επεκτάσιμος Κατακερματισμός. Λίστες Αναπηδήσεως (Skip Lists), Εξαρθρωμένα Δένδρα (Splay Trees), Treaps, Ουρές Προτεραιότητας (Διωνυμική, Fibonacci). Το εργαστηριακό τμήμα περιλαμβάνει προγραμματιστική υλοποίηση της ύλης που αναπτύσσεται στη θεωρία.

Συνιστώμενο: ΕΥ111

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί μία γενική εισαγωγή στις δομές δεδομένων ως εργαλεία παρουσίασης και αποθήκευσης δεδομένων στον υπολογιστή μέσω προγραμμάτων. Το μάθημα αποτελεί επίσης μία εισαγωγή στο αντικείμενο των αλγορίθμων μιας και η μελέτη των δομών δεδομένων γίνεται με παράλληλη υλοποίησή τους στα πλαίσια μιας αλγοριθμικής προσέγγισης. Τα θέματα που καλύπτονται σχετίζονται τόσο με τις στατικές όσο και με τις δυναμικές δομές δεδομένων. Το μάθημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνικές της αφαίρεσης δεδομένων και του προγραμματισμού που βασίζεται στο διαδικαστικό προγραμματισμό (procedural programming) μέσω κλασσικών γλωσσών προγραμματισμού (C, C++ κ.τ.λ.). Την περίοδο αυτή σαν γλώσσα υλοποίησης χρησιμοποιείται η γλώσσα C. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:

 • Θα έχουν αποκτήσει καλή γνώση των θεμελιωδών δομών δεδομένων και θα είναι σε θέση να τις χρησιμοποιούν για την υλοποίηση καλοσχεδιασμένων και αποδοτικών προγραμμάτων.
 • Θα έχουν κατανοήσει τις έννοιες των αφηρημένων τύπων δεδομένων και ιδιαίτερα των δυναμικών δομών δεδομένων και το ρόλο που παίζουν στην ανάπτυξη των προγραμματιστικών συστημάτων.

 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα, γενιές λειτουργικών συστημάτων, ειδικές κατηγορίες λειτουργικών συστημάτων

 • Δομή και οργάνωση λειτουργικών συστημάτων, μηχανισμοί και πολιτικές
 • Η έννοια της διεργασίας και του νήματος, κύκλος ζωής διεργασίας/νήματος, μεταγωγή περιβάλλοντος
 • Αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης διεργασιών/νημάτων στον επεξεργαστή
 • Συγχρονισμός: ανάγκη, αλγόριθμοι και υλοποιήσεις, διάσημα προβλήματα
 • Η έννοια του αδιεξόδου, συνθήκες αδιεξόδου, αποφυγή / εντοπισμός και άρση αδιεξόδων
 • Τμηματοποίηση μνήμης (1 ή πολλαπλά τμήματα), μηχανισμοί υλοποίησης, το πρόβλημα του εξωτερικού κατακερματισμού Σελιδοποίηση μνήμης, μηχανισμοί σελιδοποίησης, το πρόβλημα του εσωτερικού κατακερματισμού, επιλογή μεγέθους σελίδας, πίνακες σελίδων (επίπεδοι και ιεραρχικοί), η χρήση του Translation Lookaside Buffer (TLB)
 • Χρήση δίσκου ως επίπεδο της ιεραρχίας μνήμης (swapping), μηχανισμός swapping, σφάλματα σελίδας
 • Πολιτικές αντικατάστασης σελίδων, το παράδοξο Belady, επίδοση cache, λυγισμός, η έννοια του λειτουργικού συνόλου, σχέση χρονοδρομολόγησης και πολιτικών διαχείρισης μνήμης
 • Διαχείριση ιδεατής μνήμης σε επίπεδο χρήστη, πολιτικές, πρότυπα χρήσης μνήμης από προγράμματα, διαφορές διαχείρισης μνήμης σε επίπεδο χρήστη και πυρήνα, επιστροφή μνήμης και garbage collection
 • Οργάνωση δίσκων, καθυστερήσεις στους δίσκους, αλγόριθμοι δρομολόγησης του βραχίονα δίσκου
 • Οργάνωση συστημάτων αρχείων, caching συστήματος αρχείων, πολιτικές αντικατάστασης στην cache του συστήματος αρχείων, προμεταφορές στην cache, αστοχίες, συστήματα αρχείων με ημερολόγιο, το σύστημα αρχείων Unix FFS, το εικονικό σύστημα αρχείων VFS
 • Βασικές αρχές κωδικοποίησης, οργάνωση συστημάτων αποθήκευσης RAID
 • Χειρισμός εισόδου/εξόδου, polling, διακοπές, η έννοια και η χρήση DMA
 • Μηχανισμοί και πολιτικές προστασίας, ταυτοποίηση, authorization, επιβολή, διάσημες επιθέσεις
 • Κρυπτογράφηση (με μυστικό κλειδί, δημόσιου κλειδιού), ψηφιακή υπογραφή, checksums, διαμοίραση κλειδιού, trusted servers, trusted computing base, κίνδυνοι διαμοίρασης κλειδιού

Προαπαιτούμενο: ΕΥ111

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές την δυνατότητα να κατανοήσουν το ρόλο και τις υπηρεσίες των σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων, να εμβαθύνουν στη σχεδίαση και λειτουργία τους, να αντιληφθούν τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι σχεδιαστές λειτουργικών συστημάτων και να μπορούν να εκτιμήσουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε σχεδιαστικής επιλογής. Το μάθημα συνοδεύεται από σειρά πρακτικών ασκήσεων, στις οποίες οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εργασθούν σε πραγματικό λειτουργικό σύστημα, να κατανοήσουν πώς υλοποιούνται πρακτικά οι βασικές αρχές που θα διδαχθούν στο μάθημα και να ενσωματώσουν δικό τους κώδικα στο λειτουργικό.

EY321 Οργάνωση Η/Υ

Περίγραμμα Μαθήματος

 Στο μάθημα της Οργάνωσης Η/Υ μελετάμε σε βάθος τα βασικά στοιχεία ενός τυπικού συστήματος υπολογιστή. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν: Γενική περιγραφή της οργάνωσης ενός μοντέρνου υπολογιστή και συνοπτική ιστορική επισκόπηση της εξέλιξης της τεχνολογίας των υπολογιστών. Σύντομη επανάληψη της ύλης του μαθήματος της Εισαγωγής στους Η/Υ. Αρχιτεκτονικές συνόλου εντολών, συμπεριλαμβανομένων αρχιτεκτονικών στοίβας, συσσωρευτή, μνήμης-καταχωρητή και φόρτωσης-αποθήκευσης. Συζήτηση των διαφορών μεταξύ RISC και CISC επεξεργαστών. Οι βασικές τεχνικές αξιολόγησης της απόδοσης υπολογιστικών συστημάτων. Περιγραφή της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, με έμφαση στην απεικόνιση και κατανόηση των εντολών επιπέδου γλώσσας μηχανής. Λεπτομερής ανάλυση της μονάδας ελέγχου σε επίπεδο μικρολειτουργιών και μικροπρογραμματισμός. Μερική επικάλυψη εντολών, εξαρτήσεις, παροχέτευση και βασική πρόβλεψη διακλαδώσεων. Περιγραφή συστήματος μνήμης από την κρυφή μνήμη πολλαπλών επιπέδων έως την κύρια και βοηθητική μνήμη. Ο μηχανισμός προσπέλασης και η τοπικότητα των αναφορών. Περιγραφή συστημάτων ιδεατής μνήμης. Μελέτη μονάδων Ε/Ε και της επικοινωνίας μεταξύ αυτών και του επεξεργαστή μέσω αρτηριών, διακοπών και ΑΠΜ. Εισαγωγή σε παράλληλες αρχιτεκτονικές και δίκτυα υπολογιστών.

Προαπαιτούμενο: ΕΥ221

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα Οργάνωση Η/Υ αποτελεί το κύριο μάθημα στην οργάνωση και αρχιτεκτονική υπολογιστών. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση και απόκτηση καλής γνώσης του αντικειμένου της οργάνωσης και αρχιτεκτονικής υπολογιστών. Πέρα από το κύριο αντικείμενό του, το μάθημα, ως ένα από τα κύρια μαθήματα του Τμήματος, στοχεύει στη σύνδεση των εισαγωγικών μαθημάτων με τα πιο εξειδικευμένα μαθήματα αρχιτεκτονικής υπολογιστών, όπως "Αρχιτεκτονική Η/Υ", "Ενσωματωμένα Συστήματα", "Παράλληλα Συστήματα" και "Μικροεπεξεργαστές". Ειδικότερα, με την σε βάθος μελέτη του τρόπου με τον οποίο εκτελούνται οι εντολές μηχανής σε έναν υπολογιστή, το μάθημα στοχεύει σε:

 • Αναλυτική ερμηνεία του αντικειμένου της διεπαφής μεταξύ υλικού και λογισμικού.
 • Πλήρη κατανόηση της φύσης των εντολών μηχανής και πώς αυτές εξυπηρετούν προγραμματιστικές δομές και γενικότερες προγραμματιστικές τεχνικές.
 • Μια εφαρμοσμένη ματιά σε δομές υλικού, όπως καταχωρητών, ολισθητών, αθροιστών, οι οποίες υλοποιούν πραγματικές εντολές μηχανής σε επεξεργαστές.
 • Σφαιρική επεξήγηση των αναγκών στο υλικό που δημιουργούνται από το λογισμικό και μια πρώτη προσέγγιση υλοποίησης υλικού προσαρμοσμένου στην ικανοποίηση αυτών των αναγκών.
 • Πολύ καλή γνώση μοντέρνων τεχνικών οργάνωσης που βασίζονται στη μερική επικάλυψη, καθώς και των σχετικών προβλημάτων, όπως εξαρτήσεις δεδομένων και πρόβλεψη διακλαδώσεων.
 • Κατανόηση της ιεραρχίας μνήμης μέσα από την τοπικότητα αναφορών, καθώς και των βασικών προβλημάτων στην προσπέλαση μνήμης, τόσο κρυφής όσο και κύριας.
 • Προσέγγιση σε ποσοτική μελέτη, μέσα από την έννοια της απόδοσης ενός υπολογιστικού συστήματος και των τρόπων αξιολόγησής της.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Έχει την κατανόηση των βασικών θεμάτων της οργάνωσης ενός υπολογιστικού συστήματος.
 • Έχει τις εξειδικευμένες γνώσεις σε βασικά θέματα που απαντώνται σε επεξεργαστές, ώστε να μπορεί να τις συνδυάσει για την υλοποίηση ενός απλού επεξεργαστή.
 • Διαθέτει τη δεξιότητα για εφαρμογή θεμάτων που μελέτησε σε άλλα μαθήματα κορμού, όπως "Λογική Σχεδίαση" και "Εισαγωγή στους Η/Υ" μέσα στο αντικείμενο της οργάνωσης υπολογιστών.
 • Συνεργάζεται με τους συναδέλφους του/της για την επίλυση απλών προβλημάτων οργάνωσης και αρχιτεκτονικής υπολογιστών.

 


 Περίγραμμα Μαθήματος

Οι φοιτητές διδάσκονται την αγγλική ορολογία που σχετίζεται με το αντικείμενο σπουδών τους μέσα από σύγχρονα, αυθεντικά, αγγλικά κείμενα τα οποία αναφέρονται στους τομείς της ειδικότητας την οποία σπουδάζουν. Επίσης, έμφαση δίνεται στη μεθοδολογία σύνταξης τεχνικών κειμένων, θεωρητική και πρακτική επεξεργασία ως προς το λεξιλόγιο, τη γραμματική και σύνταξη της γλώσσας, προγράμματα δημιουργίας παρουσιάσεων, ομιλιών και τεχνικών κειμένων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα αγγλικά κείμενα στο φάσμα των τεχνολογιών της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών αλλά και της Ηλεκτρολογίας και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους μέσα από αναγνωστικές, οπτικοακουστικές και άλλες δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα ώστε να μπορούν να κατανοούν τον αγγλικό γραπτό και προφορικό λόγο πάνω στην ειδικότητά τους.

 

arrow


4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 EY401 Αριθμητική Ανάλυση

 Περίγραμμα Μαθήματος

Συνοπτικά το μάθημα περιλαμβάνει:Αριθμητική Κινητής Υποδιαστολής. Μέθοδοι προσέγγισης συναρτήσεων και δεδομένων με πολυώνυμα, τμηματικά πολυωνυμικές συναρτήσεις, καμπύλες Bezier, τριγωνομετρικά πολυώνυμα και σειρές Fourier. Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης ορισμένων (determined) και υπερ-προσδιορισμένων (over-determined) γραμμικών εξισώσεων (μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων). Αριθμητικές μέθοδοι μη γραμμικών συστημάτων και εφαρμογές σε προβλήματα βελτιστοποίησης Αριθμητική προσέγγιση ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων πινάκων και μέθοδος SVD. Εφαρμογές σε προβλήματα συμπίεσης και εξόρισης δεδομένων. Αριθμητική ολοκλήρωση και παραγώγιση. Μέθοδοι επίλυσης Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων. Εισαγωγή στον επιστημονικό προγραμματισμό με Matlab και Python.

Προαπαιτούμενο: ΕΥ102

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να διδαχθεί ο φοιτητής την προσεγγιστική επίλυση σύνθετων προβλημάτων που δεν επιδέχονται ακριβή λύση με εφαρμογή αριθμητικών μεθόδων και την υλοποίηση των λύσεων αυτών με προγράμματα Η/Υ. Μετά τη διδασκαλία του μαθήματος αυτού ο φοιτητής:

 • Θα γνωρίζει ολοκληρωμένες προσεγγίσεις στην κατεύθυνση των βασικών αρχών και της χρήσης των κλασικών μεθόδων αριθμητικής ανάλυσης στην επιστήμη της Πληροφορικής με παραδείγματα και εφαρμογές.
 • Θα αποκτήσει γνώσεις βασικών αρχών, ώστε να μπορεί στο μέλλον να εμβαθύνει στην ανάπτυξη και βελτίωση τέτοιων μεθόδων.
 • Θα εξοικειωθούν με τη γλώσσα προγραμματισμού Python και το πρόγραμμα Matlab.

EY431 Σήματα και Συστήματα

 Περίγραμμα Μαθήματος

Συνοπτικά το μάθημα περιλαμβάνει:Σήματα (ορισμοί, κατηγορίες σημάτων, σήματα πολλών διαστάσεων, σήματα διακριτού χρόνου, σήματα συνεχούς χρόνου, προβλεψιμότητα, διάρκεια σημάτων, αιτιότητα, ενέργεια και ισχύς σημάτων, περιοδικότητα, συμμετρία, πράξεις σημάτων, γραμμική συνέλιξη σημάτων, συσχέτιση σημάτων, τυχαία σήματα διακριτού χρόνου, δισδιάστατα σήματα) Μετασχηματισμός Fourier Συνεχούς Χρόνου – CTFT (ορισμός CTFT, ζεύγη CTFT, ιδιότητες CTFT, CTFT σημάτων ισχύος, υπολογισμός CTFT, φυσική σημασία CTFT) Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου – DTFT (ορισμός DTFT, ζεύγη DTFT, ιδιότητες DTFT, υπολογισμός DTFT, συνέλιξη μέσω DTFT, DTFT αυτοσυσχέτισης) Μετασχηματισμός Laplace – LT (μονόπλευρος LT, ζεύγη LT, περιοχή σύγκλισης, ιδιότητες LT, θεώρημα αρχικής τιμής, θεώρημα τελικής τιμής, αντίστροφος LT, αμφίπλευρος LT) Μετασχηματισμός z – ZT (δίπλευρος ZT, περιοχή σύγκλισης, ζεύγη ZT, ιδιότητες ZT, υπολογισμός ZT, πόλοι και μηδενικά, συνέλιξη μέσω ZT, μονόπλευρος ZT, αντίστροφος ZT, ευστάθεια σημάτων) Συστήματα (ορισμοί, ιδιότητες συστημάτων, LTI συστήματα, ιδιότητες LTI συστημάτων) LTI συστήματα συνεχούς χρόνου (περιγραφή LTI συστημάτων συνεχούς χρόνου με διαφορικές εξισώσεις, απόκριση συχνοτήτων μέσω CTFT, συνάρτηση μεταφοράς μέσω ML, ευστάθεια συστημάτων) LTI συστήματα διακριτού χρόνου (περιγραφή LTI συστημάτων διακριτού χρόνου με εξισώσεις διαφορών, FIR, IIR, επίλυση εξισώσεων διαφορών, απόκριση συχνότητας μέσω DTFT, συνάρτηση μεταφοράς μέσω ZT, σύστημα ανάδρασης)

Προαπαιτούμενο: ΕΥ101

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες των σημάτων και συστημάτων, και η παροχή θεωρητικής και πρακτικής γνώσης αναφορικά με μεθόδους και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη συστημάτων επεξεργασίας σήματος. Το μάθημα έχει τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές συνιστώσες. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τεχνικές υλοποίησης των θεωρητικών εννοιών και πολλά παραδείγματα με τη χρήση γλωσσών μοντελοποίησης / προγραμματισμού συστημάτων, όπως είναι η MATLAB. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν και να κατανοούν αποδεδειγμένα, θέματα στο γνωστικό πεδίο των συστημάτων επεξεργασίας σήματος.
 • Γνωρίζουν και να έχουν κριτική άποψη αναφορικά με σύγχρονες εξελίξεις στην αιχμή του πεδίου των συστημάτων επεξεργασίας σήματος.
 • Γνωρίζουν μεθοδολογίες και τεχνικές ανάπτυξης συστημάτων επεξεργασίας σήματος, όπως επίσης και τη χρήση τους για την επίλυση τυπικών προβλημάτων.
 • Συνδυάζουν τις γνώσεις τους για την ανάπτυξη μεθοδολογιών που εξασφαλίζουν την επιτυχή επίλυση νέων, σύνθετων προβλημάτων σε επίπεδο σπουδής και πραγματικών προβλημάτων.
 • Έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων στο πεδίο αυτό, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περιατέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.
 • Κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις τόσο σε εξειδικευμένο όσο και σε μη-εξειδικευμένο κοινό.
 • Συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους για τη δημιουργία και παρουσίαση περιπτωσιολογικών μελετών.
 • Χρησιμοποιούν τη γνώση που απέκτησαν με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση στην εργασία τους.

 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στις τεχνικές σχεδιασμού και μαθηματικής αναλύσεως των ιδιοτήτων των αλγορίθμων, με σκοπό την εύρεση της χρονικής και χωρικής υπολογιστικής πολυπλοκότητας στην μέση, την χειρότερη και την καλύτερη περίπτωση. Τα καλυπτόμενα θέματα περιλαμβάνουν: Γενικές τεχνικές σχεδιασμού αλγορίθμων, όπως διαίρει-και-βασίλευε, δυναμικός προγραμματισμός και άπληστοι αλγόριθμοι. Βασικές έννοιες της ανάλυσης αλγορίθμων, π.χ. μέση, χειρότερη και κατανεμημένη συμπεριφορά. Εισαγωγή στους αλγορίθμους γραφημάτων (αναπαράσταση και διέλευση γραφημάτων, συνεκτικές συνιστώσες, ισχυρώς συνεκτικές συνιστώσες και δισυνεκτικότητα, ελάχιστα επικαλύπτοντα δένδρα, συντομότερα μονοπάτια, ροές και ταιριάσματα). Βασικοί αλγόριθμοι συμβολοσειρών. Ανταγωνιστική ανάλυση και ‘on-line’ Αλγόριθμοι. Αριθμητικοί Αλγόριθμοι και RSA. Εισαγωγή στην πληρότητα NP και τις τάξεις της, Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι, Σχεδιασμός αλγορίθμων για προβλήματα NPC. Το εργαστηριακό τμήμα περιλαμβάνει προγραμματιστική υλοποίηση της ύλης που αναπτύσσεται στη θεωρία.

Συνιστώμενο: ΕΥ111

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:

 • Θα έχουν αποκτήσει καλή γνώση των θεμελιωδών τεχνικών σχεδίασης και ανάλυσης αλγορίθμων με σκοπό την εφαρμογή τους στην υλοποίηση αποδοτικών προγραμμάτων.
 • Θα έχουν κατανοήσει βασικές έννοιες στην μεθοδολογία προσέγγισης αλγοριθμικών λύσεων σε δύσκολα προβλήματα της επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 

EY412 Βάσεις Δεδομένων I

 Περίγραμμα Μαθήματος

Συνοπτικά το μάθημα περιλαμβάνει:Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων και στα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΣΔBΔ). Αρχιτεκτονική ενός ΣΔΒΔ. Μοντελοποίηση δεδομένων με το μοντέλο οντοτήτων - συσχετίσεων. Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων. Σχεσιακή άλγεβρα και σχεσιακός λογισμός. Συναρτησιακές εξαρτήσεις και κανονικοποίηση. Η γλώσσα SQL. Εισαγωγή σε εμπορικά και ελεύθερα ΣΔΒΔ. Ορισμός και χειρισμός δεδομένων σε εμπορικά και ελεύθερα ΣΔΒΔ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:

 • Κατανοούν το ρολο και και την αρχιτεκτονική των συστημάτων ΒΔ.
 • Αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες μοντελοποίησης και σχεδιασμού ΒΔ.
 • Αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες προγραμματισμού ΒΔ.
 • Αποκτήσουν εμπειρία εγκατάστασης, προγραμματισμού και διαχείρισης Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων.

 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Αποτελεί εισαγωγικό μάθημα στην οικονομική επιστήμη. Συνοπτικά το μάθημα περιλαμβάνει: Βασικές Εισαγωγικές Έννοιες. Θεμελιώδες και βασικά προβλήματα των Οικονομιών. Παραγωγικές Δυνατότητες και Κόστος Ευκαιρίας. Ζήτηση, Προσφορά, Ισορροπία, Ελαστικότητες. Θεωρίες Παραγωγής και Κόστους. Μορφές Αγοράς. Μακροοικονομικά Μεγέθη. Κατανάλωση, Αποταμίευση, Επένδυση. Χρήμα και Αγορές. Απασχόληση και Πληθωρισμός. Οικονομική Μεγέθυνση – Ανάπτυξη. Οικονομική Πολιτική. Δημόσιες Δαπάνες, Δημόσια Έσοδα, Προϋπολογισμός. Case study για την Ελληνική Οικονομία.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του εξαμήνου ο φοιτητής θα έχει κατανοήσει φαινόμενα, προβλήματα, μεθοδολογίες και υποδείγματα στα πεδία της μικροοικονομικής, της μακροοικονομικής και της δημόσιας οικονομικής. Έμφαση δίνεται στη λειτουργία των νέων τεχνολογιών πληροφορικής στο πλαίσιο της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Ειδικότερα ερευνάται η συμβολή των νέων τεχνολογιών πληροφορικής στη διαδικασία της οικονομικής μεγέθυνσης.

 

EY432 Δίκτυα Επικοινωνιών

 Περίγραμμα Μαθήματος

Εισαγωγή στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και την εξέλιξη τους. Εισαγωγή στις αρχές σχεδιασμού δικτύων και συγκεκριμένα τη διαστρωματωμένη αρχιτεκτονική, τις υπηρεσίες, τη μεταγωγή (κυκλώματος και πακέτου), την πολυπλεξία. Ανάλυση του Φυσικού στρώματος, σύντομη εισαγωγή στις αρχές λειτουργίας, τις τεχνικές και τα συστήματα μετάδοσης στο επίπεδο αυτό. Εισαγωγή στη διόρθωση σφαλμάτων μέσω κωδικοποίησης και επαναμετάδοσης. Ανάλυση του στρώματος Ζεύξης δεδομένων, εισαγωγή στα πρωτόκολλα του στρώματος ζεύξης δεδομένων, σχεδιασμός και επιδόσεις. Μέθοδοι πολλαπλής πρόσβασης, πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης. Τεχνολογίες τοπικών δικτύων: Ethernet, το πρότυπο IEEE 802 (802.3, 802.4, 802.5, και 802.2). Τεχνολογίες ασύρματων τοπικών δικτύων, WiFi (ΙΕΕΕ 802.11). Στρώμα δικτύου, υπηρεσία με σύνδεση και χωρίς σύνδεση. Η έννοια των νοητών κυκλωμάτων. Λειτουργίες στρώματος δικτύου, δρομολόγηση, αλγόριθμοι δρομολόγησης. Ποιότητα υπηρεσίας δικτύων, συμφόρηση σε δίκτυα και μέθοδοι για την αντιμετώπισή της.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και την εξέλιξη τους και να εισαγάγει τις βασικές αρχές σχεδιασμού δικτύων και συγκεκριμένα τη διαστρωματωμένη αρχιτεκτονική (με έμφαση στα κατώτερα στρώματα), τις υπηρεσίες, τη μεταγωγή, την πολυπλεξία, την πολλαπλή πρόσβαση και τη δρομολόγηση.

arrow


5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 EY551Κατανεμημένα Συστήματα

 Περίγραμμα Μαθήματος

Εισαγωγή στα κατανεμημένα συστήματα. Το μάθημα καλύπτει τα εξής θέματα: επικοινωνία πάνω από δίκτυο, μοντέλο σύγχρονου και ασύγχρονου συστήματος, αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων, ανταλλαγή μηνυμάτων, συνδρομητική επικοινωνία, επικοινωνία πελάτη-εξυπηρετητή, απομακρυσμένη κλήση διαδικασίας, απομακρυσμένα αντικείμενα, μετακινούμενος κώδικας, ομαδική επικοινωνία, συγχρονισμός ρολογιών, λογικά ρολόγια, καθολικές συνεπείς καταστάσεις, συνεπής κατανεμημένη παρακολούθηση, αμοιβαίος αποκλεισμός, εκλογές, κατανεμημένος εντοπισμός αδιεξόδων και τερματισμού, ανοχή βλαβών, κατανεμημένη συμφωνία, βυζαντινοί στρατηγοί. Το μάθημα περιλαμβάνει σειρά εργασιών σε C ή/και Java για την υλοποίηση κατανεμημένων μηχανισμών και εφαρμογών.

Συνιστώμενο: ΕΥ413

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Έχει κατανοήσει σε βάθος το σχεδιασμό και τις λειτουργίες των κατανεμημένων συστημάτων.
 • Να μπορεί να χειριστεί θέματα επικοινωνίας στα κατανεμημένα συστήματα.
 • Να έχει κατανοήσει τα θέματα διαφάνειας στα κατανεμημένα συστήματα.
 • Να έχει κατανοήσει τα θέματα συγχρονισμού στα κατανεμημένα συστήματα.
 • Να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει θέματα ασφάλειας.
 • Να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει συνηθισμένα κατανεμημένα εργαλεία του UNIX και να προγραμματίσει με συνήθεις κατανεμημένες μεθόδους.

 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Περιεχόμενα: Πιθανότητες και Θεωρία Ουρών. Πρότυπα, Δικτυακά μοντέλα. Στοίβες πρωτοκόλλων OSI και TCP/IP. Επίπεδο Εφαρμογής. Επίπεδο Μεταφοράς. Επίπεδο Δικτύου. Επίπεδο Ζεύξης Δεδομένων. Τεχνολογίες Διαδικτύου και Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. Τεχνολογίες επιπέδου ζεύξης υψηλής ταχύτητας, τεχνολογίες επιπέδου δικτύου και μεταφοράς για παροχή ποιότητας υπηρεσιών, δίκτυα διανομής περιεχομένου και ισότιμων κόμβων, τεχνολογίες επικοινωνίας πολυμέσων, ανάλυση επίδοσης και διαχείριση πόρων, εισαγωγή στην Διαχείριση Δικτύων.

Συνιστώμενο: ΕΥ301

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει την περιοχή των δικτύων ΗΥ και του Internet, την τεχνολογία υποστήριξης και τη βασική ανάλυση των αρχών λειτουργίας τους.


 

Περίγραμμα Μαθήματος

Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις στο αντικείμενο των μεταγλωττιστών. Αρχικά σχηματίζει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο με τη μελέτη γραμματικών, γλωσσών, αυτομάτων και μηχανών καταστάσεων, που συνοδεύεται από απαραίτητη επανάληψη ειδικών δομών δεδομένων, όπως δέντρων, γραφημάτων και πινάκων κατακερματισμού, καθώς και κλασικών αλγορίθμων διαπέρασης και κλεισίματος. Με το υπόβαθρο αυτό: Μελετάται η λεκτική ανάλυση ενός αρχικού προγράμματος και ο προγραμματισμός της, τόσο με το χέρι, όσο και αυτόματα με τη βοήθεια του εργαλείου “flex”. Στη συνέχεια μελετάται η συντακτική ανάλυση και κατασκευή του συντακτικού δέντρου, τόσο με το χέρι, όπου αυτό είναι εφικτό, όσο και αυτόματα με τη βοήθεια του εργαλείου “bison”. Στη συντακτική ανάλυση εξετάζονται οι αλγόριθμοι για γραμματικές LL(1), LR(0), SLR(1), LR(k) και LALR(1). Επίσης μελετάται η σημασιολογική ανάλυση και η χρήση της, όπως για παράδειγμα στον έλεγχο τύπων, με τη βοήθεια κατηγορικών γραμματικών. Στην παραγωγή ενδιάμεσου κώδικα που ακολουθεί δίνεται έμφαση στην απεικόνιση αφηρημένων συντακτικών δέντρων και τετράδων. Στη συνέχεια μελετώνται οι βελτιστοποιήσεις του κώδικα, βασισμένες στην ανάλυση τόσο της ροής ελέγχου, όσο και της ροής δεδομένων του προγράμματος. Τέλος, μελετάται η παραγωγή τελικού κώδικα με τα κύρια προβλήματά της, δηλαδή την επιλογή και δρομολόγηση των εντολών, καθώς και τη δέσμευση των καταχωρητών της τελικής αρχιτεκτονικής, ενώ εξετάζονται πιθανές πρόσθετες βελτιστοποιήσεις στον τελικό κώδικα. Το μάθημα περιλαμβάνει ασκήσεις, τόσο θεωρητικές όσο και εργαστηριακές, καθώς και εργασία με θέμα την πλήρη κατασκευή μεταγλωττιστή μιας απλής γλώσσας προγραμματισμού.

Προαπαιτούμενο: ΕΥ111, ΕΥ221

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγικό μάθημα στους μεταγλωττιστές. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση και απόκτηση καλής γνώσης του αντικειμένου των μεταγλωττιστών. Αλλά και πέρα από το κύριο αντικείμενό του, το μάθημα ως ένα από τα κύρια μαθήματα του Τομέα Τεχνολογιών Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων, στοχεύει στη σύνδεση των εισαγωγικών μαθημάτων με τα πιο εξειδικευμένα μαθήματα του Τομέα, αλλά και των Τομέων Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών και Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών. Ειδικότερα, στοχεύει σε:

 • Μια πιο θεωρητική σκοπιά των γλωσσών προγραμματισμού και εργαλείων μελέτης τους μέσα από τη διαδικασία της συντακτικής ανάλυσης.
 • Μια πιο εφαρμοσμένη μελέτη αλγορίθμων και δομών δεδομένων μέσα από την υλοποίηση κάθε φάσης μεταγλώττισης.
 • Μια πιο κοντινή προσέγγιση του πραγματικού κώδικα που εκτελείται σε έναν επεξεργαστή σε σχέση με τον κώδικα που προγραμματίζεται σε υψηλό επίπεδο μέσα από την όλη διαδικασία μετάφρασης.
 • Μια καλύτερη κατανόηση της αρχιτεκτονικής του υπολογιστή όπου εκτελείται ο κώδικας μέσα από τη μελέτη των μηχανισμών εκτέλεσης του τελικού κώδικα.
 • Μια τελείως πρακτική μελέτη της έννοιας της Αρχιτεκτονικής Συνόλου Εντολών μέσα από τις βελτιστοποιήσεις και την παραγωγή τελικού κώδικα.
 • Ανάπτυξη της ικανότητας του φοιτητή να σχεδιάζει και να υλοποιεί, για πρώτη ίσως φορά, μια μεγάλη και σύνθετη εργασία, όπως είναι ένας πλήρης μεταγλωττιστής, από την πρώτη μέχρι την τελευταία φάση του, και μάλιστα ομαδικά, ώστε να αναπτύσσει και την ικανότητα συνεργασίας με συναδέλφους του.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Έχει την κατανόηση των βασικών θεμάτων των μεταγλωττιστών, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά.
 • Έχει τις εξειδικευμένες γνώσεις σε βασικά θέματα που απαντώνται σε μεταγλωττιστές, ώστε να μπορεί να τις συνδυάσει για τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός απλού μεταγλωττιστή.
 • Διαθέτει τη δεξιότητα για εφαρμογή θεμάτων που μελέτησε σε άλλα σημαντικά μαθήματα κορμού, όπως αλγορίθμων, δομών δεδομένων και προγραμματισμού μέσα στο αντικείμενο των μεταγλωττιστών.
 • Συνεργάζεται με τους συναδέλφους του/της για να δημιουργούν και να παρουσιάζουν μια μεγάλη ομαδική προγραμματιστική εργασία.


 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Συνοπτικά, τα κύρια αντικείμενα που καλύπτονται είναι τα ακόλουθα: Εισαγωγή, σημασία και βασικές έννοιες της τεχνολογίας λογισμικού - Κύκλος ζωής λογισμικού, μοντελοποίηση διεργασιών ανάπτυξης - Εξαγωγή απαιτήσεων - Σχεδίαση του συστήματος και των υποσυστημάτων - Αντικειμενοστρεφής σχεδίαση και βασικές τυπικές σημειογραφικές προσεγγίσεις (UML) - Συγγραφή του κώδικα - Έλεγχος των προγραμμάτων και του συστήματος - Συντήρηση του συστήματος - Οργάνωση και διοίκηση έργων λογισμικού, μετρικές ποιότητας και εκτίμηση κόστους.

Προαπαιτούμενα: ΕΥ211 Συνιστώμενο: ΕΥ111

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει τις τεχνικές και διοικητικές ικανότητες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη μεγάλων έργων λογισμικού σε ομάδες. Επιπλέον, όσοι φοιτητές το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στα τεχνικά και διοικητικά ζητήματα που άπτονται της ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού, συμμετέχοντας σε ομαδική εργασία.

 

Περίγραμμα Μαθήματος

Το μάθημα επικεντρώνεται στις βασικές τεχνικές επεξεργασίας σημάτων διακριτού χρόνου, και αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσης σημάτων, τηλεπικοινωνιών, και δικτύων του προγράμματος σπουδών του τμήματος. Συνοπτικά, καλύπτει τις εξής περιοχές: Επανάληψη θεωρίας σημάτων και συστημάτων διακριτού χρόνου, με έμφαση σε ανάλυση γραμμικών και χρονικά αναλλοίωτων συστημάτων με χρήση μετασχηματισμού Fourier διακριτού χρόνου και μετασχηματισμού Ζ. Δειγματοληψία και ανακατασκευή σημάτων. Πολυρυθμική επεξεργασία σημάτων. Παραθύρωση σημάτων. Διακριτός μετασχηματισμός Fourier (DFT), γρήγορος υπολογισμός του (FFT), και κυκλική συνέλιξη. Σχεδίαση και υλοποίηση φίλτρων διακριτού χρόνου (FIR και IIR), και παραδείγματα ειδικών κατηγοριών φίλτρων. Επεξεργασία στοχαστικών σημάτων. Τεχνικές εκτίμησης συχνοτικού περιεχομένου, φασματόγραμμα, και περιοδόγραμμα. Γραμμική πρόβλεψη σημάτων.

Προαπαιτούμενο: ΕΥ431

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά τη διδασκαλία του μαθήματος, διαθέτουν προχωρημένες γνώσεις στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών που είναι βασικές σε προχωρημένα θέματα επεξεργασίας σήματος, όπως επεξεργασία και κωδικοποίηση ήχου, εικόνας και βίντεο. Επίσης κατέχουν προχωρημένες δεξιότητες και έχουν τη δυνατότητα να αποδείξουν την απαιτούμενη δεξιοτεχνία και καινοτομία για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων σε εξειδικευμένο πεδίο εργασίας ή σπουδής το οποίο θα εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του τομέα της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές έχουν αποκτήσει ευχέρεια:

 • Στον Διακτιτό Μετασχηματισμό Fourier (DFT) και στον γρήγορο υπολογισμό του (FFT).
 • Στη σχεδίαση και υλοποίηση φίλτρων διακριτού χρόνου (FIR και IIR) και παραδείγματα ειδικών κατηγοριών φίλτρων.
 • Στην επεξεργασία στοχαστικών σημάτων.
 • Στις τεχνικές εκτίμησης συχνοτικού περιεχομένου, φασματόγραμμα και περιοδόγραμμα.
 • Στη γραμμική πρόβλεψη σημάτων.

 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Συνοπτικά το μάθημα περιλαμβάνει: Εισαγωγή στα ενσωματωμένα συστήματα και στις εφαρμογές τους. Περιγραφή προδιαγραφών (specifications) και μοντελοποίηση ενσωματωμένων συστημάτων. Eνσωματωμένα συστήματα πραγματικού χρόνου. Αρχιτεκτονικέςπουχρησιμοποιούνταισεενσωματωμένασυστήματα: RISC (Reduced Instruction Set Computer), CISC (Complex Instruction Set Computer), DSP (Digital Signal Processors), VLIW (Very Large Instruction Word), ASIP (Application Specific Instruction Processors), Extensible processors. Eπαναπροσδιοριζόμενασυστήματα (reconfigurable systems) καιυλοποίησητουςμε FPGAs και Structured ASICs. Stream-based computing. Σχεδιασμός συστήματος σε ολοκληρωμένο κύκλωμα (system-on-chip) και πλατφόρμες πρωτοτυποποίησής τους. Αρχιτεκτονικές επικοινωνίας: Buses, switches, network on chips. Τεχνολογίες μνήμης και αρχιτεκτονική ελεγκτών μνήμης (memory controllers). Περιφερειακά κυκλώματα (peripherals). Παραδείγματα σε System On Chip. Μελλοντικές τάσεις. Εργαστήριο: Υλοποίηση Systems-On-Chip σε υλικό και λογισμικό χρησιμοποιώντας FPGA boards.

Προαπαιτούμενο, ΕΥ321 Συνιστώμενο: ΕΥ111

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί προχωρημένο μάθημα στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, εστιασμένο στα ενσωματωμένα συστήματα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Έχει κατανόηση των βασικών και κρίσιμων θεμάτων ενσωματωμένων συστημάτων.
 • Έχει τις εξειδικευμένες γνώσεις σε προχωρημένα θέματα που απαντώνται σε πραγματικά ενσωματωμένα συστήματα.
 • Εξηγεί και να επιλύει προβλήματα που σχετίζονται με τη δομή και τον προγραμματισμό τέτοιων συστημάτων ή να σχολιάζει θέματα από σημαντικές δημοσιεύσεις.
 • Σχεδιάζει απλά ενσωματωμένα συστήματα, γράφωντας κώδικα περιγραφής υλικού και υλοποιώντας αυτόν σε προγραμματιζόμενο υλικό (FPGA).
 • Συνεργάζεται με τους συναδέλφους του για να δημιουργούν και να παρουσιάζουν μια ομαδική εργασία πάνω σε κάποιο θέμα που αφορά τη σχεδίαση και υλοποίηση κάποιου ενσωματωμένου συστήματος σε FPGA, εφόσον επιλέξει ομαδική εργασία.

Αναζητάει και μελέτάει σύγχρονη βιβλιογραφία σε διεθνούς κύρους περιοδικά και συνέδρια, να εξηγεί και να αξιολογεί σε ικανοποιητικό βαθμό δημοσιεύσεις από αυτά, καθώς και να παρουσιάζει τα συμπεράσματά του στην τάξη, εφόσον επιλέξει ατομική εργασία.


 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Το μάθημα αυτό πραγματεύεται την αρχιτεκτονική μοντέρνων υπολογιστών, με ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση μικροεπεξεργαστών, με σκοπό την κατανόηση της δομής, αλλά και την επίλυση σχεδιαστικών προβλημάτων, ενός τυπικού μοντέρνου υπολογιστή τόσο απλής, όσο και πολλαπλής επεξεργασίας.

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Σύντομη επισκόπηση της οργάνωσης ενός Η/Υ, με ιδιαίτερη έμφαση στο μικροεπεξεργαστή.

Αξιολόγηση επιδόσεων αρχιτεκτονικών με βάση μετροπρογράμματα.

Μερική επικάλυψη εντολών και σχεδίαση μονάδας ελέγχου που να επιτρέπει επικάλυψη.

Μελέτη της δυνατότητας επικάλυψης μονάδων εκτέλεσης.

Επικάλυψη πολλών βαθμίδων και υπερβαθμωτοί επεξεργαστές.

Δυναμική δρομολόγηση εντολών για εκτέλεση εντολών εκτός σειράς με βάση πίνακα παρακολούθησης και σταθμούς δέσμευσης, καθώς και εφαρμογή σε σύγχρονους επεξεργαστές.

Στατική δρομολόγηση εντολών, επεξεργαστές πολύ μεγάλης λέξης εντολής (VLIW) και ειδικά θέματα προγραμματισμού για στατική δρομολόγηση εντολών.

Τεχνικές βελτίωσης απόδοσης σύγχρονων επεξεργαστών με μοντέλα πρόβλεψης διακλάδωσης, υποθετικής και βεβαιωμένης εκτέλεσης.

Προχωρημένα θέματα οργάνωσης μνήμης και περιφερειακών συσκευών, καθώς και προσπέλαση αυτών για επεξεργαστές υψηλής απόδοσης.

Εισαγωγή σε παράλληλες αρχιτεκτονικές, από πολλαπλές ροές ελέγχου μέχρι πολυεπεξεργαστές και πολυυπολογιστές, καθώς και εισαγωγή σε θέματα συνοχής κρυφής μνήμης, συνέπειας μνήμης και συγχρονισμού.

Το μάθημα περιλαμβάνει τη μελέτη σημαντικών επιστημονικών δημοσιεύσεων στο χώρο της αρχιτεκτονικής υπολογιστών και της δρομολόγησης εντολών, μερικές από τις οποίες έχουν ιστορική αξία, ενώ άλλες – οι περισσότερες – είναι πιο πρόσφατες.

Τέλος, το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητικές ασκήσεις, καθώς και εργασία. Η εργασία μπορεί να είναι είτε ατομική βιβλιογραφική μελέτη πάνω σε κάποιο από τα θέματα του μαθήματος, είτε εργαστηριακή με πιθανό αντικείμενο (α) τη σχεδίαση μικροεπεξεργαστή σε επίπεδο προσομοίωσης κύκλου μηχανής μέσω γλώσσας προγραμματισμού υψηλού επιπέδου (C,C++) ή επιπέδου υλικού (VHDL,Verilog), (β) την προσομοίωση συστήματος μνήμης ή συστήματος πολυεπεξεργασίας (σε σχετικά πιο υψηλό επίπεδο), ή ακόμα (γ) την παραγωγή κώδικα για τις αρχιτεκτονικές που μελετούνται με τη βοήθεια κάποιου διαθέσιμου μεταγλωττιστή.

Προαπαιτούμενο: , ΕΥ321

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί προχωρημένο μάθημα στην αρχιτεκτονική υπολογιστών.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση και απόκτηση μιας σε βάθος γνώσης του αντικειμένου της αρχιτεκτονικής των υπολογιστών, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα πυρήνων σύγχρονων επεξεργαστών, καθώς και των μνημών τους.

Το μάθημα αυτό αποτελεί επίσης το συνδετικό κρίκο με τα ακόμα πιο προχωρημένα μαθήματα των παράλληλων και των ενσωματωμένων αρχιτεκτονικών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

 • Έχει κατανόηση των βασικών και κρίσιμων θεμάτων αρχιτεκτονικής υπολογιστών.
 • Έχει τις εξειδικευμένες γνώσεις σε προχωρημένα θέματα που απαντώνται σε σύγχρονους επεξεργαστές και υπολογιστικά συστήματα.
 • Εξηγεί και να επιλύει προβλήματα που σχετίζονται με τους πυρήνες σύγχρονων επεξεργαστών και τη δρομολόγηση εντολών σε αυτούς, τόσο δυναμική όσο και στατική, ή να σχολιάζει θέματα από σημαντικές δημοσιεύσεις.
 • Μελετάει πραγματικούς επεξεργαστές, να αναπτύσσει κώδικα περιγραφής υλικού ή προσομοίωσης υψηλού επιπέδου γι’ αυτούς, και από την άλλη μεριά να συνεργάζεται με τους συναδέλφους του για να δημιουργούν και να παρουσιάζουν μια ομαδική εργασία πάνω σε κάποιο θέμα που αφορά σύγχρονους επεξεργαστές, εφόσον επιλέξει ομαδική εργασία.

Αναζητάει και να μελετάει σύγχρονη βιβλιογραφία σε διεθνούς κύρους περιοδικά και συνέδρια, να εξηγεί και να αξιολογεί σε ικανοποιητικό βαθμό δημοσιεύσεις από αυτά, καθώς και να παρουσιάζει τα συμπεράσματά του στην τάξη, εφόσον επιλέξει ατομική εργασία.


 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις τεχνολογίες και διαδικασίες ανάπτυξης εφαρμογών στον παγκόσμιο ιστό (Web). Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν τα παρακάτω: Bασικές έννοιες διαδικτύωσης (Internet, WWW, Web 2.0), Tο πρωτόκολλο ΗΤΤΡ, Aρχιτεκτονική πελάτη/εξυπηρετητή (client-server) στον παγκόσμιο ιστό, Λειτουργίες και υλοποίηση πελάτη Web, δυναμική εκτέλεση υπο-προγραμμάτων στον πελάτη (DHTML, CSS, Javascript), Αρχές σχεδιασμου εύχρηστων διεπαφών στον παγκόσμιο ιστό (web-style design), Τεχνολογίες ανοικτών και επεκτάσιμων εγγράφων (XML, DTDs), δυναμική εκτέλεση υπο-προγραμμάτων στον εξυπηρετητή (CGI scripts, servlets/EJBs), Ασφάλεια, Τεχνολογίες πυλών Web (portals).

Προαπαιτούμενο: ΕΥ211

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει σαν στόχο την εισαγωγή των φοιτητών στις τεχνολογίες και διαδικασίες ανάπτυξης εφαρμογών στον παγκόσμιο ιστό (Web). Διδάσκεται στο πέμπτο εξάμηνο σπουδών. Η διδασκαλία περιστρέφεται γύρω από τις τεχνολογίες ανάπτυξης Διαδικτυακών εφαρμογών με έμφαση στην παρουσίαση των σχετικών εργαλείων. Μέσα από μια κριτική αποτίμηση των τεχνολογιών αυτών, οι φοιτητές μετά το πέρας της διδασκαλίας θα είναι ικανοί να:

 • Κατανοούν τις αρχιτεκτονικές του Διαδικτύου και να περιγράφουν τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται σε αυτό.
 • Περιγράφουν τις βασικές έννοιες ανάπτυξης εφαρμογών στο Διαδίκτυο.
 • Περιγράφουν τις βασικές αρχές του πρωτοκόλλου HTTP.
 • Περιγράφουν τις διαδικασίες αιτήσεων και απαντήσεων του πρωτοκόλλου HTTP.
 • Κατανοούν τη διακίνηση περιεχομένου στο διαδίκτυο.
 • Επιλέγουν την κατάλληλη τεχνολογία για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών.
 • Σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν διαδικτυακές εφαρμογές.
 • Κατανοούν τις αρχές του προγραμματισμού με βάση τα γεγονότα στο διαδίκτυο.
 • Περιγράφουν τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τις μικροϋπηρεσίες.
 • Αναπτυσσουν εφαρμογές με χρήση servlets και τη γλώσσα Jsp περιγράφουν τις βασικές αρχές των Websockets.


 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Σύστημα, υποσύστημα και περιβάλλον. Παραδοσιακές τεχνικές για ανάπτυξη συστημάτων και μειονεκτήματα. Σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογίες για ανάπτυξη συστημάτων. Ανάλυση προβλήματος. Τεχνικές για συλλογή δεδομένων. Ανάπτυξη συστημάτων προσανατολισμένη στις διαδικασίες: Δομημένα αγγλικά, πίνακες και δένδρα αποφάσεων, ανάλυση δεδομένων, μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων, αρχές σχεδιασμού συστημάτων, σύζευξη και συνοχή των modules, δομημένο διάγραμμα, αρχές για σχεδιασμό δεδομένων και διεπαφής χρήστη. Αντικειμενοστρεφής ανάπτυξη συστημάτων: Αρχές της UML και διαγράμματα για μοντελοποίηση δεδομένων, ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση συστημάτων. Εργαλεία Case, Εφαρμογές αυτών

Συνιστώμενα: ΕΥ111 και ΕΥ211

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Συνοπτικά το μάθημα περιλαμβάνει:Νόμοι Kirchhoff, βασικά ηλεκτρικά στοιχεία και συνδεσμολογίες, θεωρήματα κυκλωμάτων, στοιχεία τοπολογίας κυκλωμάτων, διαμόρφωση εξισώσεων γενικών κυκλωμάτων και μέθοδοι ανάλυσης σε DC, ημιτονοειδής μόνιμη κατάσταση και ανάλυση phasors, μετασχηματιστές και τριφασικά κυκλώματα. Περιεχόμενα μαθήματος: Βασικά στοιχεία ημιαγωγών και διατάξεων. Δίοδος και transistor MOS. Transistor ως διακόπτης. Αντιστροφέας και βασικές λογικές πύλες. Καθυστέρηση μεταγωγής και κατανάλωση ισχύος λογικών πυλών. Transistor ως ενισχυτής. Βασικά κυκλώματα ενισχυτών. Κέρδος και εύρος ζώνης ενισχυτών. Τελεστικοί ενισχυτές. Περιλαμβάνεται εργαστήριο ανάλυσης και προσομοίωσης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με το εργαλείο SPICE.

Προαπαιτούμενο: ΕΥ203

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες των κυκλωματικών στοιχείων, των απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων και στις μεθόδους ανάλυσής τους. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση από πλευράς των φοιτητών, εννοιών όπως τα στοιχεία κυκλωμάτων, οι συνδέσεις στοιχείων, η ημιτονική μόνιμη κατάσταση και η σύνθετη αντίσταση και αρχών ή μεθόδων όπως οι νόμοι του Kirchhoff, τα θεωρήματα κυκλωμάτων και οι μέθοδοι ανάλυσης, τα στοιχεία ημιαγωγών, οι λογικές πύλες και οι ενισχυτές. Επιπλέον περιλαμβάνει και εκμάθηση εργαλείων προσομοίωσης κυκλωμάτων όπως το PSPICE. Το μάθημα αποτελεί τη βάση πανω στην οποία συγκεκριμένες μεθοδολογίες και τεχνικές ανάλυσης κυκλωμάτων αναπτύσσονται σε επί μέρους μαθήματα κατεύθυνσης και έτσι, στόχο του αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της επιτυχούς ανάλυσης ενός κυκλώματος στο ευρύτερο πλαίσιο της ηλεκτρονικής. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει:

 • Τη γνώση και θα έχουν κατανοήσει τα βασικά χαρακτηριστικά της θεωρίας των ηλεκτρικών κυκλωμάτων μέσω της αναγνώρισης του είδους κάθε κυκλώματος, της περιγραφής του και της επεξήγησης του τρόπου λειτουργίας του.
 • Την ικανότητα να αναλύουν, χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθόδους, ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα.
 • Την ικανότητα να μεταφέρουν τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες σε νέες καταστάσεις μέσα από την επίλυση προβλημάτων, σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας ηλεκτρικά κυκλώματα ή διαφοροποιώντας τα από ήδη γνωστά.
 • Την ικανότητα να αξιολογούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης που πραγματοποίησαν συγκρίνοντάς τα με τα προβλεπόμενα από τη θεωρία αλλά και συχνά με αυτά που προκύπτουν από εναλλακτικές μεθόδους.
 • Τις δεξιότητες για να συνεχίσουν σε περαιτέρω περισσότερο εξειδικευμένα συναφή θέματα.
 • Την ικανότητα για συνεργασία και ομαδική εργασία με συναδέλφους τους για να δημιουργήσουν και να αξιολογήσουν διαφορετικά είδη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων.

arrow

 


6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις βασικές γνώσεις αναφορικά σε διδακτικές μεθοδολογίες αλλά και στην χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, με έμφαση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αναλυτική μελέτη του πλαισίου που διέπει την εισαγωγή της Πληροφορικής και των ΤΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ανάπτυξη βασικών εννοιών και ορολογίας στον τομέα της διδακτικής. Οι ΤΠΕ ως γνωστικό αντικείμενο αλλά και ως μέσω διδασκαλίας διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων. Διαφορές ανάμεσα στο παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό και τον σύγχρονο μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας. Εφαρμογές με χρήση ψηφιακού υλικού. Ανάπτυξη των σημαντικότερων ρευμάτων θεωριών μάθησης. Θεωρίες ανάπτυξης κινήτρων μάθησης. Σύγχρονες προτάσεις για νέα μοντέλα μάθησης. Ανάλυση και αξιολόγηση ενδεικτικών εκπαιδευτικών λογισμικών. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Διαδικτυακά Μαθήματα και πλατφόρμες εκπαίδευσης. Σχεδιασμός εξ αποστάσεως μαθήματος. Ανάπτυξη εφαρμογής εκπαιδευτικού λογισμικού.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να περιγράφουν διδακτικές μεθοδολογίες και να είναι ικανοί να προχωρήσουν σε εφαρμογή των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδακτική πράξη. Η ύλη του μαθήματος θα ευθυγραμμίζεται με τα εκάστοτε αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών που ισχύουν για την Α/θμια και Β/θμια βαθμίδα εκπαίδευση αλλά και την παρουσίαση εκπαιδευτικών τεχνικών που είναι κατάλληλες για την εκπαίδευση ενηλίκων. Τέλος, η χρήση των ΤΠΕ σαν εργαλείο για τη διδακτική προσέγγιση άλλων αντικειμένων με σκοπό την προώθηση του μαθητοκεντρικού μοντελου μάθησης αποτελούν άλλες πτυχές του μαθήματος. Μετά την ολοκλήρωση των θεματικών ενοτήτων του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

 • Περιγράφουν τις βασικές έννοιες της Διδακτικής της Πληροφορικής.
 • Αναφέρουν και να εξηγούν θέματα που άπτονται της Διδακτικής της Πληροφορικής.
 • Αναφέρουν διδακτικές προσεγγίσεις και μαθησιακά περιβάλλοντα που μπορούν να αξιοποιηθούν στη Διδασκαλία της Πληροφορικής αλλά και άλλων γνωστικών αντικειμένων.
 • Επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες τεχνικές για τη διδασκαλία της Πληροφορικής ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των μαθητών / σπουδαστών.
 • Σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν σχέδια μαθήματος για τη διδασκαλία εννοιών της Πληροφορικής.
 • Σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν δραστηριότητες αξιολόγησης μαθητών και ενηλίκων.
 • Γνωρίζουν και αναπτύσσουν διδακτικά σενάρια με χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων.
 • Σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν, με χρήση κατάλληλων εργαλείων, εξ' αποστάσεως μαθήματα.
 • Σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν τμήματα εκαπιδευτικού λογισμικού.


 

 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Συνοπτικά το μάθημα περιλαμβάνει:Επαγωγικές αποδείξεις και αναδρομικοί ορισµοί. Εισαγωγή μοντέλων υπολογισμού. Πρωτογενείς αναδρομικές συναρτήσεις και σχέσεις. Μερικές αναδρομικές συναρτήσεις και ελαχιστοποίηση. Μηχανική υπολογισιμότητα. Μηχανές Turing και Turing υπολογίσιμες συναρτήσεις. Θέση Church-Turing. Τα βασικά θεωρήματα: Κανονικού τύπου, απαρίθμησης και παραμέτρων (s-m-n). Αναδρομικά απαριθμήσιμα σύνολα και ανεπίλυτα προβλήματα. Ορισιμότητα και αριθμητική ιεραρχία. Turing αναγωγισιμότητα και βαθμοί αναποκρισιμότητας. Υπολογιστική πολυπλοκότητα. Αιτιοκρατικές και µη - αιτιοκρατικές μηχανές Turing. Οι κλάσεις P και NP. Πολυωνυμικοί μετασχηματισμοί και NP - πληρότητα. Το θεώρημα του Cook. NP - πλήρη προβλήματα και αναγωγές.

Προαπαιτούμενο: ΕΥ441

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα περιλαμβάνει τρεις ενότητες:

 • Αυτόματα και Τυπικές Γλώσσες.
 • Ισχυρά Μοντέλα Υπολογισμού (Μηχανές Turing και Αναδρομικές Συναρτήσεις).
 • Προβλήματα Αλγοριθμικής Ανεπιλυσιμότητας.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές θα πρέπει να μπορούν:

 • Να ελέγξουν αν ένα πεπερασμένο αυτόνομο αποδέχεται μια συμβολοσειρά.
 • Να κατασκευάσουν το πεπερασμένο αυτόματο που αντιστοιχεί σε μια κανονική γλώσσα.
 • Να μετατρέψουν ένα μη-ντετερμινιστικό αυτόματο σε ντετερμινιστικό.
 • Να χρησιμοποιήσουν το Λήμμα Άντλησης για να αποδείξουν ότι μια γλώσσα δεν είναι Κανονική.
 • Να κατασκευάσουν το αυτόματο στοίβας που αντιστοιχεί σε μια γλώσσα χωρίς συμφραζόμενα.
 • Να χρησιμοποιήσουν το Λήμμα Άντλησης για να αποδείξουν ότι μια γλώσσα δεν είναι ασυμφραστική.
 • Να κατασκευάσουν Μηχανές Turing που επιλύουν απλά υπολογιστικά προβλήματα.
 • Να αποδείξουν ότι μια συνάρτηση, ένα σύνολο ή μια σχέση είναι (Πρωτογενή) Αναδρομικά.
 • Να μπορούν να αποδείξουν ότι τα προβλήματα Αυτοτερματισμού και Τερματισμού είναι αλγοριθμικά μη-επιλύσιμα.
 • Να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Θεώρημα του Rice για να δώσουν απλές αποδείξεις ανεπιλυσιμότητας.

 

EY603 Θεωρία Αριθμών

 Περίγραμμα Μαθήματος

Συνοπτικά το μάθημα περιλαμβάνει: Πρώτοι αριθμοί. Διαιρετότητα. Θεμελιώδες Θεώρημα της Αριθμητικής. Τελειοι αριθμοί. Συναρτήσεις. Ισοδυναμίες. Τετραγωνικά υπόλοιπα. Σύμβολο Legendre. Διοφαντικές Εξισώσεις.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η Θεωρία Αριθμών αποτελεί έναν από τους σημαντικούς κλάδους της Μαθηματικής Επιστήμης. Αυτό οφείλεται όχι μόνο στη μεγάλη ποικιλία των μεθόδων που χρησιμοποιεί και στα πολλά ανοικτά προβλήματα που περιέχει, αλλά και στις εφαρμογές της σε σύγχρονους κλάδους όπως π.χ. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Θεωρία Πληροφοριών, Κρυπτογραφία, Γραφικά Υπολογιστών, Θεωρία Κωδικών, Θεωρία Αυτομάτων κ.λ.π. Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να διδαχθούν οι φοιτητές την ιστορική εξέλιξη της Θεωρίας Αριθμών, να διαπιστώσουν την αξία και την αβεβαιότητα της εικασίας και να εξοικειωθούν με θεμελιώδεις τεχνικές  του κλάδου της Θεωρίας Αριθμών. Επίσης οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις εν λόγω τεχνικές σε σύγχρονα προβλήματα της Πληροφορικής.

 

EY611 Προγραμματισμός Συστήματος

Περίγραμμα Μαθήματος

Το λειτουργικό σύστημα Unix από την πλευρά του χρήστη. Βοηθητικά προγράμματα του Unix. Προγραμματισμός σε κελύφη. Προγραμματισμός λειτουργιών συστήματος σε C για χειρισμό λαθών, δημιουργία και τερματισμό διεργασιών, αποστολή/παραλαβή σημάτων, είσοδο/έξοδο χαμηλού επιπέδου, επικοινωνία διεργασιών μέσω σωλήνων, υποδοχών, ουρών μηνυμάτων, κοινής μνήμης και σεμαφόρων, δημιουργία, τερματισμό και συγχρονισμό νημάτων, και διαχείριση συστήματος αρχείων.

Προαπαιτούμενο: ΕΥ111

 

EY631 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

 Περίγραμμα Μαθήματος

Mέτρηση πληροφορίας, Κατηγορίες και παράσταση κωδίκων. Εντροπία και συμπίεση. Κωδικοποίηση Huffman. Αριθμητική κωδικοποίηση. Κωδικοποίηση Lempel-Ziv. Συμπίεση εικόνων: GIF, PNG, JPEG-LS. Θεωρία συμπίεσης με απώλεια πληροφορίας. Βαθμωτός κβαντισμός. Διανυσματικός κβαντισμός. Θεωρία πιστότητας / ποσότητας. Συμπίεση σημάτων με χρήση μετασχηματισμών. Συμπίεση σημάτων βασισμένη σε προβλέψεις. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα γίνει περιγραφή και μελέτη των πιο σημαντικών μεθόδων στάνταρντ συμπίεσης φωνής, ήχου, εικόνας και βίντεο.

Προαπαιτούμενο: ΕΥ531

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, τους αλγόριθμους και τις εφαρμογές της.

Αυτή η ενότητα είναι ένα προχωρημένο μάθημα με γνώμονα τις εφαρμογές που παρέχει στους φοιτητές τις ευκαιρίες για να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες σε χρήσιμες εφαρμογές, να μάθουν τα επαγγελματικά εργαλεία και τις τεχνικές ανάπτυξης λογισμικού και να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους σε θέματα έρευνας. Μπορεί να παράσχει περαιτέρω το σημείο εκκίνησης για προχωρημένα θέματα επεξεργασίας εικόνας που μπορούν να συνδυαστούν σε μεταγενέστερα εξάμηνα και, τέλος, τη βάση για συναφείς διπλωματικές εργασίες.

Μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζονται ψηφιακές εικόνες με πληθώρα τρόπων, να επεξεργάζονται εικόνες με το δικό τους λογισμικό, να βρίσκουν και να διορθώνουν προβλήματα λογικής και προγραμματιστικής φύσης σε πολύπλοκους αλγόριθμους και να εξηγούν αποτελέσματα με επιστημονικούς/τεχνικούς όρους. Τυπικά, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες:

 • Κατανόηση της φύσης και των χαρακτηριστικών των ψηφιακών εικόνων και των εφαρμογών γενικών τεχνικών επεξεργασίας σήματος σε εικόνες
 • Ικανότητα επιλογής κατάλληλων αλγορίθμων για να επιτελέσουν διάφορες διεργασίες σε ψηφιακές εικόνες
 • Ανάπτυξη υψηλού επιπέδου λογισμικό σε γλώσσα προγραμματισμού C που υλοποιεί διάφορες διεργασίες σε ψηφιακές εικόνες
 • Ικανότητα να σχεδιάσουν τους δικούς τους αλγορίθμους, συνδυάζοντας τις γνώσεις που απέκτησαν με σκοπό την επίλυση νέων προβλημάτων
 • Ικανότητα να αξιολογούν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους, συγκριτικά με αυτό που προσφέρει η θεωρία και συχνά με τα αποτελέσματα εναλλακτικών μεθόδων
 • Τα προσόντα για να συνεχίσουν περαιτέρω και σε πιο εξειδικευμένα, στενά σχετιζόμενα θέματα

EY613 Διαδικτυακός και Ταυτόχρονος Προγραμματισμός

Περίγραμμα Μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει τα εξής θέματα:

 1. Βασικές αρχές Ταυτόχρονου Προγραμματισμού, ταυτόχρονη εκτέλεση και εναλλαγή διεργασιών, νήματα και προγραμματισμός, ιδιότητες νημάτων, καταστάσεις, προτεραιότητες, μέθοδοι, δημιουργία και εκτέλεση νημάτων, βασικές κλάσεις και διεπαφές, συγχρονισμός νημάτων, σηματοφόροι, κρίσιμες περιοχές, ελεγκτές, αμοιβαίος αποκλεισμός, αδιέξοδα, επικοινωνία, αλγόριθμοι, πολυνηματισμός, γραφικά περιβάλλοντα, διεργασίες και μηχανισμοί επικοινωνίας στα λειτουργικά συστήματα της οικογένειας Unix,
 2. Διαδικτυακός Προγραμματισμός, τεχνολογίες Ιστού, διαχείριση συμβάντων, διαχείριση Πελάτη και Διακομιστή, προσπέλαση Βάσεων Δεδομένων.

Το μάθημα περιλαμβάνει εργασίες προγραμματισμού με νήματα και διεργασίες σε C και Java.

Προαπαιτούμενο: ΕΥ111

Συνιστώμενο: ΕΥ313

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα διδάσκεται στο τρίτο εξάμηνο του Προγράμματος Σπουδών και έχει ως στόχο την κατανόηση των αρχών του Ταυτόχρονου και Διαδικτυακού Προγραμματισμού από τους φοιτητές του Τμήματος. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές του Τμήματος θα είναι ικανοί να:

 • Κατανοούν σε βάθος τις βασικές αρχές Ταυτόχρονου Προγραμματισμού.
 • Κατανοούν σε βάθος τις βασικές αρχές Διαδικτυακού Προγραμματισμού.
 • Περιγράφουν τα κύρια στοιχεία των νημάτων.
 • Περιγράφουν τις μεθόδους δημιουργίας, επικοινωνίας και συγχρονισμού των νημάτων.
 • Επιλέγουν τις κατάλληλες δομές και τον κατάλληλο σχεδιασμό για την ανάπτυξη ταυτόχρονων εφαρμογών.
 • Περιγράφουν και να αναπτύσσουν βασικούς αλγορίθμους ταυτόχρονου προγραμματισμού με στόχο την άμεση εφαρμογή τους για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων.
 • Περιγράφουν, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν μεθόδους διαχείρισης συμβάντων, πελατών και διακομιστών στο Διαδίκτυο.
 • Κατανοούν, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν μεθόδους προσπέλασης Βάσεων Δεδομένων σε μια Διαδικτυακή εφαρμογή.
 • Περιγράφουν τις βασικές αρχές διαχείρισης διεργασιών των Λειτουργικών Συστημάτων της οικογένειας Unix.
 • Επιλέγουν και να αναπτύσσουν τις κατάλληλες λύσεις για την υλοποίηση εφαρμογών ταυτόχρονου και διαδικτυακού προγραμματισμού.

 

EY632 Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων

 Περίγραμμα Μαθήματος

Θεωρία εκτίμησης:Το πρόβλημα της θεωρίας εκτίμησης, Γραμμικό μοντέλο, Βέλτιστη εκτίμηση, Αλγόριθμοι εκτίμησης

Φίλτρο Kalman: Χρονικά μεταβαλλόμενο φίλτρο Kalman, Χρονικά αμετάβλητο φίλτρο Kalman, Φίλτρο Kalman στη μόνιμη κατάσταση

Φίλτρο Λαϊνιώτη: Χρονικά μεταβαλλόμενο φίλτρο Λαϊνιώτη, Χρονικά αμετάβλητο φίλτρο Λαϊνιώτη, Φίλτρο Λαϊνιώτη στη μόνιμη κατάσταση

Σύγκριση φίλτρων Kalman και Λαϊνιώτη: Ισοδυναμία φίλτρων Kalman και Λαϊνιώτη, Επιλογή του ταχύτερου φίλτρου

Επέκταση γραμμικού μοντέλου: Μη μηδενική μέση τιμή θορύβου, Έγχρωμος θόρυβος

Μη γραμμικό μοντέλο:Επεκτεταμένο φίλτρο Kalman (ExtendedKalmanFilterEKF), Προσαρμοζόμενο φίλτρο Λαϊνιώτη (AdaptiveLainiotisFilterALF)

Εξίσωση Riccati και Εξίσωση Lyapunov: Αλγεβρική λύση, Αναδρομικές λύσεις, Ανά βήμα αναδρομικός αλγόριθμος (Per Step Algorithm), Αλγόριθμος διπλασιασμού (Doubling Algorithm), Αλγόριθμος Chandrasekhar

Προγραμματισμός με χρήση Matlab:Φίλτρο Kalman και Φίλτρο Λαϊνιώτη, Αλγόριθμοι επίλυσης Εξίσωσης Riccati και Εξίσωσης Lyapunov

Συνιστώμενο: ΕΥ431

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή βαθύτερων γνώσεων στο επιστημονικό πεδίο των σημάτων και συστημάτων, εστιάζοντας στα στοχαστικά σήματα και συστήματα. Τα στοχαστικά σήματα αποτελούν σημαντική κατηγορία σημάτων καθώς αφορούν ευρύ φάσμα εφαρμογών του πραγματικού κόσμου, όπως εφαρμογές συστημάτων πρόβλεψης, μοντελοποίησης φυσικών διαδικασιών, επικοινωνιών κ.α. Το μάθημα έχει τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές συνιστώσες. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τεχνικές υλοποίησης των θεωρητικών εννοιών και πολλά παραδείγματα με τη χρήση γλωσσών μοντελοποίησης / προγραμματισμού συστημάτων όπως είναι η MATLAB. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν και να κατανοούν αποδεδειγμένα, θέματα στο γνωστικό πεδίο της επεξεργασίας στοχαστικών σημάτων.
 • Γνωρίζουν και να έχουν κριτική άποψη αναφορικά με σύγχρονες εξελίξεις στην αιχμή του πεδίου της επεξεργασίας στοχαστικών σημάτων.
 • Γνωρίζουν μεθοδολογίες και τεχνικές επεξεργασίας στοχαστικών σημάτων, όπως επίσης και τη χρήση του για την επίλυση τυπικών προβλημάτων.
 • Συνδυάζουν τις γνώσεις τους για την ανάπτυξη μεθοδολογιών που εξασφαλίζουν την επιτυχή επίλυση νέων, σύνθετων προβλημάτων σε επίπεδο σπουδής και πραγματικών προβλημάτων.
 • Έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων στο πεδίο αυτό, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.
 • Κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις τόσο σε ειδεκευμένο όσο και σε μη-εξειδικευμένο κοινό.
 • Συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους για τη δημιουργία και παρουσίαση περιπτωσιολογικών μελετών.
 • Χρησιμοποιούν τη γνώση που απέκτησαν με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση στην εργασία τους.

 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Εισαγωγή στη φυσική οργάνωση ενός ΣΔΒΔ. Μέσα αποθήκευσης. Οργανώσεις Αρχείων και κατάλογοι. Δενδρικοί κατάλογοι και αρχεία (Β-δένδρα, Β+δένδρα, Β*-δένδρα). Τυχαία στατικά και δυναμικά αρχεία (κατακερματισμός). Εξωτερική ταξινόμηση. Διαχείριση απομονωτικής μνήμης. Επανάληψη σχεσιακών πράξεων. Επεξεργασία και βελτιστοποίηση ερωτημάτων. Επεξεργασία συναλλαγών και τεχνικές ταυτοχρονισμού. Τεχνικές ανάκαμψης. Θέματα ασφαλείας και εξουσιοδότησης. Αντικειμενοστραφή και αντικειμενο-σχεσιακά συστήματα. Ημι-δομημένα δεδομένα. Παράλληλα και κατανεμημένα ΣΔΒΔ. Προχωρημένα θέματα.

Προαπαιτούμενο: ΕΥ412

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Γνωριμία με τη Φυσική Οργάνωση των ΒΔ.
 • Γνωριμία με την Επεξεργασία και Βελτιστοποίηση Ερωτήσεων, τις Συναλλαγές και τον Έλεγχο Ταυτοχρονισμού και απόκτηση σχετικών γνώσεων και δεξιοτήτων προχωρημένου σχεδιασμού και προγραμματισμού Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων.
 • Γνωριμία με τις Τεχνικές Ανάκαμψης, Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας και απόκτηση σχετικών γνώσεων και δεξιοτήτων διαχείρισης Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων.
 • Γνωριμία με σύγχρονες τάσεις στο χώρο της διαχείρισης δεδομένων (Παράλληλες και Κατανεμημένες ΒΔ, ΒΔ και WWW, Διαχείριση "Μεγάλων Δεδομένων", κ.α.) και ανάπτυξη δεξιοτήτων συγγραφής αναφοράς που θα παρουσιάζει τις αναφορές και τις τεχνολογικές και ερευνητικές προκλήσεις σχετικής περιοχής.

 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Ταξινόμηση παράλληλων αρχιτεκτονικών.

Παράλληλες αρχιτεκτονικές πολλαπλών νημάτων, συστήματα ταυτόχρονων πολλαπλών νημάτων. Συστήματα κοινής και κατανεμημένης μνήμης.

Πολυεπεξεργαστές (Chipmultiprocessors, CMP), συμμετρικοί και ασύμμετροι πολυεπεξεργαστές.

Θέματα συνοχής κρυφής μνήμης και συνέπειας μνήμης.

Μοντέλα συνέπειας μνήμης (sequential consistency, release consistency, total store ordering, partial store ordering) και υλοποίησή τους.

Θέματα συγχρονισμού και μηχανισμοί υλοποίησης συγχρονισμού σε υλικό και λογισμικό.

Εναλλακτικοί τρόποι επιβολής συνέπειας μνήμης, transactionalmemory.

Αρχιτεκτονικές επικοινωνίας: Buses, switches, networks on chip.

Τεχνολογίες μνήμης και οργάνωση μνήμης. Οικογένεια μνημών DRAM. Αρχιτεκτονικές ελεγκτών μνήμης.

Εισαγωγή στα προγραμματιστικά μοντέλα πολυεπεξεργαστικών συστημάτων και έμφαση στην ανάγκη νέων προγραμματιστικών διεπαφών για παράλληλα συστήματα.

Εισαγωγή στον πολύμορφο υπολογισμό και η σχέση μεταξύ υλικού και λογισμικού σε τέτοια συστήματα.

Παραδείγματα παράλληλων επεξεργαστικών συστημάτων από την βιομηχανία και την ακαδημία: PowerArchitecture (IBM), Pentium-4 (Intel), Cellprocessor (IBM, Toshiba, Sony), Niagara (SUN), RSVP (Motorola), TRIPS (UTatAustin), Imagine (Stanford).

Προαπαιτούμενο: ΕΥ 321 Συνιστώμενο: ΕΥ413

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί προχωρημένο μάθημα στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, εστιασμένο σε παράλληλα συστήματα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

 • Έχει κατανόηση των βασικών και κρίσιμων θεμάτων παράλληλης αρχιτεκτονικής υπολογιστών.
 • Έχει τις εξειδικευμένες γνώσεις σε προχωρημένα θέματα που απαντώνται σε σύγχρονους παράλληλους επεξεργαστές και παράλληλα υπολογιστικά συστήματα.
 • Εξηγεί και να επιλύει προβλήματα που σχετίζονται με παράλληλη επεξεργασία, ή να σχολιάζει θέματα από σημαντικές δημοσιεύσεις.
 • Μελετάει πραγματικά παράλληλα συστήματα, να αναπτύσσει κώδικα περιγραφής υλικού ή προσομοίωσης υψηλού επιπέδου γι’ αυτούς, και από την άλλη μεριά να συνεργάζεται με τους συναδέλφους του για να δημιουργούν και να παρουσιάζουν μια ομαδική εργασία πάνω σε κάποιο θέμα που αφορά σύγχρονους παράλληλους επεξεργαστές, εφόσον επιλέξει ομαδική εργασία.

Αναζητάει και να μελετάει σύγχρονη βιβλιογραφία σε διεθνούς κύρους περιοδικά και συνέδρια, να εξηγεί και να αξιολογεί σε ικανοποιητικό βαθμό δημοσιεύσεις από αυτά, καθώς και να παρουσιάζει τα συμπεράσματά του στην τάξη, εφόσον επιλέξει ατομική εργασία.

 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Επιγραμματικά τα θέματα που πραγματεύεται το μάθημα περιλαμβάνουν: Επίλυση προβλημάτων με αναζήτηση, Aναπαράσταση γνώσεων και συλλογιστικές,, Αναπαράσταση γνώσης σε λογική, Αναπαράσταση γνώσης σε συστήματα που στηρίζονται σε κανόνες, Δομημένες αναπαραστάσεις γνώσης, , αβέβαιη γνώση και συλλογιστική, Εισαγωγή στα συστήματα γνώσης. Οργάνωση συστημάτων γνώσης, εργαλεία κατασκευής και ανάπτυξης συστημάτων γνώσης, ασαφής λογική, νευρωνικά δίκτυα, θεωρία λήψης αποφάσεων, μηχανική μάθηση.

Προαπαιτούμενο: ΕΥ211

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες γνωστικές περιοχές της Πληροφορικής γιατί φιλοδοξεί να επιτύχει δύο πράγματα: τη δημιουργία υπολογιστικών συστημάτων που θα χαρακτηρίζονταν ευφυή με βάση κάποια κριτήρια και ταυτόχρονα τη διερεύνηση του τι ακριβώς σημαίνει "νοημοσύνη" για τους ανθρώπους. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει βασικές έννοιες και τεχνικές του γνωστικού πεδίου της Τεχνητής Νοημοσύνης και να αναδείξει και τα φιλοσοφικά προβλήματα που εγείρονται για τη δημιουργία ή τη χρήση ευφυών υπολογιστικών συστημάτων. Το μάθημα εξετάζει το πεδίο από την οπτική γωνία των ευφυών πρακτόρων, δηλαδή από την οπτική γωνία της κατανεμημένης τεχνητής νοημοσύνης, αφού από το 1995 και μετά αυτή διαφαίνεται ως τεχνολογία αιχμής και συγκεντρώνει σε ενιαίο πλαίσιο συζήτησης όλα τα τεχνικά και φιλοσοφικά προβλήματα ενδιαφέροντος. Το μάθημα έχει τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές συνιστώσες. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τεχνικές υλοποίησης των θεωρητικών εννοιών και πολλά παραδείγματα με τη χρήση γλωσσών προγραμματισμού, όπως Java, Matlab κ.λ.π. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν και να κατανοούν αποδεδειγμένα, θέματα στο γνωστικό πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης.
 • Γνωρίζουν και να έχουν κριτική άποψη αναφορικά με σύγχρονες εξελίξεις στην αιχμή του πεδίου της τεχνητής νοημοσύνης.
 • Γνωρίζουν μεθοδολογίες και τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης, όπως επίσης και τη χρήση τους για την επίλυση τυπικών προβλημάτων.
 • Συνδυάζουν τις γνώσεις τους για την ανάπτυξη μεθοδολογιών που εξασφαλίζουν την επιτυχή επίλυση νέων σύνθετων προβλημάτων σε επίπεδο σπουδής και πραγματικών προβλημάτων.
 • Έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων στο πεδίο αυτό, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.
 • Κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη-εξειδικευμένο κοινό.
 • Συνεργάζονται με τους συναδελφους τους για τη δημιουργία και παρουσίαση περιπτωσιολογικών μελετών.
 • Χρησιμοποιούν τη γνώση που απέκτησαν με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση στην εργασία τους.

 

EY603 Θεωρία Γράφων

Περίγραμμα Μαθήματος

Βασικοί παράμετροι γραφημάτων. Μοντελοποίηση προβλημάτων με τη βοήθεια γράφων. Προσανατολισμένοι γράφοι, πλήρεις, διμερείς, επίπεδοι, υπογράφοι, ισομορφισμός γράφων. Συνεκτικές συνιστώσες, κύκλοι Euler, κύκλοι Hamilton: Εφαρμογές στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Κωδικοποίηση γράφων. Δένδρα επικάλυψης (maximum spanning tree). Κάτω φράγματα για το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή. Αλγόριθμοι διάσχισης. Βέλτιστα μονοπάτια. Γράφοι χωριζόμενοι σε επίπεδα, αλγόριθμος Bellman. Προβλήματα χρονοπρογραμματισμού, κρίσιμα μονοπάτια. Ροές σε δίκτυα, μέγιστη ροή, θεώρημα max flow-min cut, δίκτυα με άνω και κάτω φράγματα χωρητικότητας. Μέγιστη ροή ελάχιστου κόστους-εφαρμογές στη σχεδίαση δικτύων. Διασχίσεις Euler, συνθήκες ύπαρξης, κατευθυνόμενη και μη κατευθυνόμενη περίπτωση, πολυπλοκότητα αλγορίθμων. Το πρόβλημα του κινέζου ταχυδρόμου. Πρόβλημα ταιριάσματος. Δίκτυα μεταφοράς. Προβλήματα NP - πλήρη. Κομβική επικάλυψη. Προβλήματα χρωματισμού. Προβλήματα μέγιστης κλίκας και πυκνότερου υπογράφου. Πολυωνυμικές περιπτώσεις σε ειδικές τοπολογίες (χορδικού διαστήματος, τέλειου γράφου).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Η γνωριμία και εξοικείωση των φοιτητών στις θεμελιώδεις έννοιες Γράφων και ιδιοτήτων αυτών, Συνεκτικότητας, Διασχίσεις, Δέντρα(ΕΕΔ), Euler & Hamilton γράφοι, Χρωματικός αριθμός, Επίπεδα γραφήματα
 • Η κατανόηση αλγοριθμικών τεχνικών για προβλήματα που σχετίζονται με γράφους και η μετάβαση των τεχνικών αυτών σε ευρύτερο φάσμα εφαρμογών Πληροφορικής και συναφών Επιστημών(Οικονομία, ProjectManagement, Επιχειρησιακή Έρευνα, Διαχείριση Συστημάτων Γνώσεων ΒΔ, Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων κτλ).
 • Η κατανόηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων κρίσης και ανεύρεσης κατάλληλων λύσεων και μεθοδολογιών πάνω σε θέματα μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης τομέων της Πληροφορικής και Εφαρμογών αυτής, σε νευραλγικούς τομείς όπως Δίκτυα Δεδομένων και Επικοινωνιών (θέματα σχεδίασης δρομολόγησης, διευθυνσιοδότησης, ροής και θεμάτων παροχής υπηρεσιών μεγάλης κλίμακας Δικτύων, με ενδεικτικά προτεινόμενα σχετιζόμενα πρωτόκολλα), Οικονομία, ProjectManagement.

Συνιστώμενο: ΕΥ341


 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Η ύλη περιλαμβάνει σχεδίαση με δυναμικές διατάξεις (D1, D2, self-resetting, dual-rail), χρονισμός, ισχύς και αξιοπιστία. Ανάλυση χρονισμού πριν και μετά την φυσική σχεδίαση. Σχεδίαση με στατιστικά μοντέλα χρονισμού. Ανάλυση και σχεδίαση για signal integrity. Βελτιστοποίηση μεγεθών τρανζίστορ με χωρητικότητες διασύνδεσης. Το μάθημα εξελίσσεται γύρω από ένα case study στο οποίο εφαρμόζονται στην πράξη οι τεχνικές που αναπτύσσονται στη θεωρία.

Προαπαιτούμενο: ΕΥ121

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό έχει σαν στόχο να προετοιμάσει τον φοιτητή να προσληφθεί σαν σχεδιαστής VLSI ASICs. Για το λόγο αυτό θα αναπτυχθούν θεωρητικά (και πρακτικά με τη χρήση εργαλείων SYNOPSYS) θέματα σχεδίασης, λογικού και χρονικού ελέγχου και κατανάλωσης ισχύος συστημάτων VLSI.

 

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Περίγραμμα Μαθήματος

Συνοπτικά το μάθημα περιλαμβάνει:

 • Ο ρόλος των ΠΣ στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Τα είδη επιχειρηασιακών ΠΣ: ERP, CMS, DSS, ESS, EAI, GDSS, SCM.
 • Διαεπιχειρησιακά και κατανεμημένα ΠΣ.
 • Κύκλος ζωής ανάπτυξης ΠΣ.
 • Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων για τη βέλτιστη λειτουργία ΠΣ.
 • Μοντελοποίηση και βελτίωση επιχειρηματικών διαδικασιών
 • Τάσεις: Data mining, cloud computing, Web 2.0, e-επιχειρείν
 • Διαδικασίες προμήθειας, εγκατάστασης και ολοκλήρωσης ΠΣ
 • Ασφάλεια ΠΣ
 • Οργάνωση υπηρεσιών Πληροφορικής σε έναν οργανισμό (διάρθρωση, μέσα, ανθρώπινο δυναμικό, καθήκοντα, αρμοδιότητες).
 • Ηθικά και κοινωνικά ζητήματα που εγείρονται με την χρήση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση του ρόλου των Πληροφοριακών Συστημάτων στα σύγχρονα επιχειρησιακά περιβάλλοντα καθώς και των δυνατοτήτων τους στην διαχείριση της πληροφορίας. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τα βασικά είδη των πληροφοριακών συστημάτων με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τον ρόλο του καθενός στην επιχειρησιακή διαδικασία. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:

 • Να κατανοούν τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων
 • Να κατανοούν την επίδραση των πληροφοριακών συστημάτων στην λειτουργία των επιχειρήσεων και των διοικήσεων αυτών
 • Να γνωρίζουν τον τρόπο ανάπτυξής τους (κύκλος ζωής)
 • Να κατανοούν την οργάνωση υπηρεσιών πληροφοριακών συστημάτων σε μια επιχείρηση
 • Να αξιολογούν, να επιλέγουν και να προτείνουν τα κατάλληλα πληροφοριακά συστήματα που θα αποκρίνονται στις εκάστοτε επιχειρηματικές ανάγκες μιας επιχείρησης ή οργανισμού προκειμένου να βελτιώσουν   διάφορες εσωτερικές ή εξωτερικές τους λειτουργίες και να συμβάλουν καταλυτικά στην λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης

arrow


7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Τα περιεχόμενα του μαθήματος καλύπτουν τα παρακάτω: Επικοινωνιακό μοντέλο πηγής και καναλιού. Αβεβαιότητα και εντροπία – το αξιωματικό μοντέλο. Λοιπές ποσότητες πληροφορίας: αμοιβαία πληροφορία, κατά συνθήκη εντροπία. Ιδιότητες των ποσοτήτων πληροφορίας. Σημαντικές ανισότητες στη θεωρία πληροφορίας. Η ιδιότητα της ασυμπτωτικής ισο-κατανομής (ΑΙΚ) και το θεώρημα της κωδικοποίησης πηγής. Τυπικές ακολουθίες. Ρυθμός εντροπίας. Μοναδικά Αποκωδικοποιούμενοι Κώδικες πηγής (ΜΑΚ). Η ανισότητα του Kraft για ΜΑΚ. Κώδικες Huffman. Άλλοι σημαντικοί κώδικες πηγής. Χωρητικότητα καναλιού. Θεωρήματα κωδικοποίησης καναλιού. Περιγραφική ανάπτυξη κωδίκων διόρθωσης σφαλμάτων. Διαφορική εντροπία. Ιδιότητες διαφορικής εντροπίας. Gaussian κανάλι. Κβαντικοποίηση και θεωρία ρυθμού-αλλοίωσης. Μετρικές αλλοίωσης. Συνάρτηση ρυθμού-αλλοίωσης (Ρ-Α). Υπολογισμός συνάρτησης Ρ-Α. Θεωρήματα κωδικοποίησης πηγής με απώλειες. Συναρτήσεις Ρ-Α σημαντικών πηγών. Αλγόριθμος Blahut-Arimoto.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα καλύπτει το θεμελιώδες αντικείμενο της θεωρίας πληροφορίας, όπως δημιουργήθηκε από τον Claude E. Shannon και το οποίο αποτελεί τη βάση των σύγχρονων εφαρμογών συμπίεσης δεδομένων, τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Έχει σαν στόχο να εφοδιάσει τους προπτυχιακούς φοιτητές με όλες τις θεμελιώδεις γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις που συντελούνται στον τομές της Θεωρίας Πληροφορίας και της Κωδικοποίησης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα έχει αποκτήσει ευχέρεια:

 • Βασικά Θεωρήματα της Θεωρίας  της Πληροφορίας.
 • Κωδικοποίησης πηγής και καναλιού.
 • Κώδικες ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων.
 • Μελέτη του Gaussian καναλιού.


 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στα προβλήματα ασφάλειας και Διαχείρισης Δικτύων. Τα θέματα που καλύπτει μεταξύ άλλων είναι η εισαγωγή στην Ασφάλεια Δικτύων, Η Αρχιτεκτονική Ασφάλειας Δικτύων ISO/OSI, η Αρχιτεκτονική και Μηχανισμοί ασφάλειας του Internet πρωτοκόλλου, Τεχνολογίες Ανίχνευσης Δικτύων, Συστήματα Ανίχνευσης Εισβολών, Συστήματα Αυθεντικοποίησης σε Κατανεμημένα Περιβάλλοντα, Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα, Εισαγωγή στην Διαχείριση Δικτύων, Ασφαλή Διαχείριση Δικτύων και λογισμικό διαχείρισης.

Συνιστώμενο: ΕΥ313

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία, εξοικείωση και απόκτηση δυνατότητας εφαρμογής του φοιτητή με τεχνικές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας πληροφοριών που διαχειρίζονται τα συστήματα υπολογιστών. Ο φοιτητής θα πρέπει να κατανοήσει τις βασικές έννοιες της κρυπτογραφίας, της ασφάλειας δικτύων, της ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων καθώς και της ιδιωτικότητας


 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει τους πιο συνηθισμένους ταξινομητές, μεθόδους επιλογής χαρακτηριστικών, μετασχηματισμούς δεδομένων, και ομαδοποίησής τους. Μεταξύ άλλων, το μάθημα περιλαμβάνει: Θεωρία αποφάσεων και ταξινόμηση κατά Bayes. Tαξινόμηση με τον κανόνα του πλησιέστερου γείτονα. Γραμμικοί και μη γραμμικοί ταξινομητές. Νευρωνικά δίκτυα. Μοντέλα SVM. Δέντρα αποφάσεων. Αλυσίδες και κρυφά μοντέλα Markov. Συνδυασμός ταξινομητών. Επιλογή χαρακτηριστικών με διάφορες μεθόδους. Μετασχηματισμοί δεδομένων και μείωση διάστασης διανύσματος χαρακτηριστικών. Βασικές έννοιες ομαδοποίησης δεδομένων. Ακολουθιακοί, ιεραρχικοί, και άλλοι αλγόριθμοι ομαδοποίησης (π.χ. κ-μέσων).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο στόχος του μαθήματος είναι η κάλυψη με ενιαίο τρόπο των πιο διαδεδομένων μεθόδων αναγνώρισης προτύπων, όπως αυτές χρησιμοποιούνται σε διάφορα πεδία εφαρμογών, όπως για παράδειγμα η αναγνώριση φωνής και ήχου, ανάλυση εικόνας και βίντεο, βιομετρία, βιοπληροφορική, κ.τ.λ. Το μάθημα καλύπτει τους πιο συνηθισμένους ταξινομητές, μεθόδους επιλογής χαρακτηριστικών, μετασχηματισμούς δεδομένων και ομαδοποίησής τους. Το μάθημα έχει τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές συνιστώσες. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τεχνικές υλοποίησης των θεωρητικών εννοιών και πολλά παραδείγματα με τη χρήση γλωσσών προγραμματισμού όπως Java, MATLAB κ.λ.π. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν και να κατανοούν αποδεδειγμένα, θέματα στο γνωστικό πεδίο της αναγνώρισης προτύπων.
 • Γνωρίζουν και να έχουν κριτική άποψη αναφορικά με σύγχρονες εξελίξεις στην αιχμή του πεδίου της αναγνώρισης προτύπων.
 • Γνωρίζουν μεθοδολογίες και τεχνικές αναγνώρισης προτύπων, όπως επίσης και τη χρήση τους για την επίλυση τυπικών προβλημάτων.
 • Συνδυάζουν τις γνώσεις τους για την ανάπτυξη μεθοδολογιών που εξασφαλίζουν την επιτυχή επίλυση νέων, σύνθετων προβλημάτων σε επίπεδο σπουδής με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.
 • Κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη-εξειδικευμένο κοινό.
 • Συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους για τη δημιουργία και παρουσίαση  περιπτωσιολογικών μελετών.
 • Χρησιμοποιούν τη γνώση που απέκτησαν με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγιιση στην εργασίας τους.


 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές μια εισαγωγή στο δυναμικά αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο της Βιοπληροφορικής. Ένα γνωστικό πεδίο στο οποίο η σύμπραξη της Βιολογίας με την Πληροφορική, τη Φυσική και τα Μαθηματικά εξερευνά νέους τρόπους για την προσέγγιση των βιολογικών προβλημάτων. Το μάθημα πραγματεύεται θέματα όπως: Εισαγωγή στη Μοριακή Βιολογία, Γενωμική και Βιοπληροφορική. Βάσεις Βιολογικών Δεδομένων. Aκολουθίες Πρωτεϊνών και DNA, Ανά δύο στοιχίσεις, Αναζήτηση Ομοιοτήτων σε Βάσεις Δεδομένων. Πολλαπλή στοίχιση ακολουθιών και Εφαρμογές. Ανάλυση και πρόγνωση δομών πρωτεϊνών. Θέματα Θεωρητικής και Υπολογιστικής Γονιδιωματικής. Θέματα Μοριακής Μοντελοποίησης. Υπολογιστικός Σχεδιασμός Φαρμάκων. Γονιδιακή Έκφραση και Μικροσυστοιχίες (Microarrays). Θέματα Ιατρικής και Βιολογικής Απεικόνισης.

Προαπαιτούμενο: ΕΥ111

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σαν ιδέα η χρήση της πληροφορικής στη Βιολογία ξεκίνησε ήδη από τις αρχές του 19ουαιώνα. Σήμερα, η Βιοπληροφορική έχει καθιερωθεί σαν μια "εφαρμοσμένη επιστήμη" στα πλαίσια της οποίας ερευνούνται, αναπτύσσονται ή εφαρμόζονται υπολογιστικά εργαλεία και προσεγγίσεις για την επέκταση της χρήσης των βιολογικών δεδομένων καθώς και για τη συλλογή, αποθήκευση, οργάνωση, αρχειοθέτηση, ανάλυση και οπτικοποίηση αυτών των δεδομένων. Επομένως, ο εν λόγω κλάδος είναι μια διεπιστημονική περιοχή, η οποία αποτελεί το συνδυασμό της Βιολογίας με τη επιστήμη των Υπολογιστών και την τεχνολογία Πληροφοριών. Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή του κατάλληλου θεωρητικού και πρακτικού υπόβαθρου αφενός για την επεξεργασία και ερμηνεία Βιοϊατρικών (και Γενετικών) Δεδομένων, και αφετέρου τη μελέτη των υπαρχουσών υπολογιστικών μεθόδων και τεχνικών στα παραδοσιακά αντικείμενα του πεδίου της Βιοπληροφορικής όπως είναι η στοίχιση και σύγκριση ακολουθιών DNA, RNA και πρωτεϊνών, η εύρεση γονιδίων σε ακολουθίες DNA και η χαρτογράφησή τους στα χρωμοσώματα, η πρόβλεψη της δομής των μορίων DNA και RNA, η κατηγοριοποίηση και η πρόβλεψη της δομής των πρωτεϊνών κ.α. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα:

 • Να ανατρέχουν με ευχέρεια στις βάσεις βιολογικών και γενετικών δεδομένων στο διαδίκτυο.
 • Να επιλέγουν την κατάλληλη βάση ανάλογα με το ερευνητικό ερώτημα.
 • Να εξαντλούν όλες τις πληροφορίες που μπορούν να εξάγουν από μια διαδικτυακή βάση δεδομένων.
 • Να κατανοούν και να εφαρμόζουν σύγχρονες υπολογιστικές μεθόδους και αλγόριθμους Βιοπληροφορικής για την αντιμετώπιση βιολογικών προβλημάτων.
 • Να ανατρέχουν με ευχέρεια στις βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων βιολογικής και ιατρικής έρευνας.
 • Να αντιληφθούν τις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της Βιοπληροφορικής.

 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Το μάθημα αυτό κλείνει τον κύκλο της σχεδίασης ψηφιακών κυκλωμάτων. Περιλαμβάνει placement και routing, extraction, post-layout timing analysis, post-layout optimization, timing driven και reliability driven σχεδίαση, local resynthesis και tapeout.

Προαπαιτούμενο: ΕΥ121

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί προχωρημένο μάθημα στην ψηφιακή σχεδίαση και την αρχιτεκτονική υπολογιστών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Έχει κατανόηση των βασικών και κρίσιμων θεμάτων σχεδίασης μικροεπεξεργαστών.
 • Έχει τις εξειδικευμένες γνώσεις σε προχωρημένα θέματα σχεδίασης που απαντώνται σε απλούς σύγχρονους επεξεργαστές.
 • Εξηγεί και να επιλύει προβλήματα που σχετίζονται με τη σχεδίαση σύγχρονων επεξεργαστών ή να σχολιάζει θέματα από σημαντικές δημοσιεύσεις.
 • Με βάση κώδικα περιγραφής υλικού που υλοποιεί έναν πραγματικό επεξεργαστή, να προχωρεί σε σχεδίαση με κατάλληλα εργαλεία, καθώς και να συνεργάζεται με τους συναδέλφους του για να δημιουργούν και να παρουσιάζουν μια τέτοια εργασία.
 • Αναζητάει και να μελετάει σύγχρονη βιβλιογραφία σε διεθνούς κύρους περιοδικά και συνέδρια, να εξηγεί και να αξιολογεί σε ικανοποιητικό βαθμό δημοσιεύσεις από αυτά, καθώς και να παρουσιάζει τα συμπεράσματά του στην τάξη.

 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Εισαγωγή στις τεχνικές εξόρυξης δεδομένων: Δεδομένα, προβλήματα, εφαρμογές. Γενικές τεχνικές ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων. Αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης δεδομένων (δένδρα αποφάσεων, στατιστικές τεχνικές). Αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης δεδομένων για πολυδιάστατα δεδομένα και για χρονοσειρές. Τεχνικές για ομαδοποίηση δεδομένων. Τεχνικές για ανεύρεση συσχετισμών σε πολυδιάστατα δεδομένα και σε σχεσιακά δεδομένα. Εφαρμογές των τεχνικών εξόρυξης δεδομένων σε προβήματα αναζήτησης στο διαδίκτυο

Προαπαιτούμενο: ΕΥ412

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή σε μεθόδους επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων για την ανάπτυξη συστημάτων εξόρυξης γνώσης από δεδομένα. Το μάθημα έχει τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές συνιστώσες. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τεχνικές υλοποίησης των θεωρητικών εννοιών και πολλά παραδείγματα με τη χρήση γλωσσών προγραμματισμού όπως Java, MATLAB κ.λ.π. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν και να κατανοούν αποδεδειγμένα θέματα στο γνωστικό πεδίο της εξόρυξης δεδομένων.
 • Γνωρίζουν και να έχουν κριτική άποψη αναφορικά με σύγχρονες εξελίξεις στην αιχμή του πεδίου της εξόρυξης δεδομένων.
 • Γνωρίζουν μεθοδολογίες και τεχνικές εξόρυξης δεδομένων, όπως επίσης και τη χρήση τους για την επίλυση τυπικών προβλημάτων.
 • Συνδυάζουν τις γνώσεις τους για την ανάπτυξη μεθοδολογιών που εξασφαλίζουν την επιτυχή επίλυση νέων, σύνθετων προβλημάτων σε επίπεδο σπουδής και πραγματικών προβλημάτων.
 • Έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων στο πεδίο αυτό, που τις χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.
 • Κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη-εξειδικευμένο κοινό.
 • Συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους για τη δημιουργία και παρουσίαση περιπτωσιολογικών μελετών.

Χρησιμοποιούν τη γνώση που απέκτησαν με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση στην εργασία τους

 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στα ψηφιακά συστήματα επικοινωνιών. Ειδικότερα, καλύπτονται τα παρακάτω βασικά θέματα: Ορισμός και μοντέλο τηλεπι­κοινωνιακών συστημάτων. Τεχνικές αναλογικής διαμόρφωσης (πλάτους και γωνίας). Παλμοαναλογική διαμόρφωση (θεώρημα δειγματοληψίας, πολυ­πλεξία στο χρόνο, διαμορφώσεις PAM, PDM και PPM). Ψηφιακή διαμόρφωση παλμών (μετατροπή A/D, θόρυβος κβάντισης, παλμοκωδικές διαμορφώσεις, κωδικοποίηση γραμμής, τεχνικές μορφοποίησης παλμών, χωρητικότητα διαύλου). Μετάδοση δεδομένων (τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης, επίδραση θορύβου και παρεμβολών). Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης (TDMA, FDMA, CDMA, SDMA).

Προαπαιτούμενο: ΕΥ301

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει σαν στόχο να εφοδιάσει τους προπτυχιακούς φοιτητές με όλες τις θεμελιώδεις γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις που συντελούνται στον τομέα των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάυων. Η ύλη επικεντρώνεται κυρίως στις ψηφιακές επικοινωνίες αφού γίνει πρώτη μια απαραίτητη εισαγωγή στα συστήματα των αναλογικών επικοινωνιών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα έχει αποκτήσει ευχέρεια:

 • Στις βασικές αναλογικές διαμορφώσεις.
 • Στις βασικές τεχνικές των ψηφιακών διαμορφώσεων.
 • Στην επίδραση του θορύβου στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα.
 • Στις τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης.


 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Τα συστήματα πρακτόρων (ή πολυπρακτορικά συστήματα) είναι αποτέλεσμα διασταύρωσης έρευνας και τεχνολογίας από πολλές γνωστικές περιοχές, οι κυριότερες από τις οποίες είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα Κατανεμημένα Συστήματα και η Θεωρία Παιγνίων. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις κεντρικές έννοιες και τις κυριότερες αρχιτεκτονικές για την κατασκευή πολυπρακτορικών συστημάτων και να εξετάσει ενδιαφέρουσες πτυχές της αλληλεπίδρασης μεταξύ πρακτόρων, όπως το πώς αυτοί επικοινωνούν, πώς διαπραγματεύονται, και πώς συντονίζουν τη δράση τους. Ειδικότερα το μάθημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: ευφυείς πράκτορες λογισμικού, πράκτορες και αντικείμενα, πολυπρακτορικά περιβάλλοντα, αρχιτεκτονικές πολυπρακτορικών συστημάτων, αλληλεπιδράσεις πρακτόρων, τεχνικές επικοινωνίας, στρατηγικές και ισορροπίες, συνεργατικά πλαίσια, λήψη αποφάσεων, μοντελοποίηση γνώσης, τεχνικές μάθησης (με / χωρίς επίβλεψη), τεχνικές λήψης κατανεμημένων αποφάσεων, τεχνικές βελτιστοποίησης και συγχρονισμός, Είδη και τεχνικές συγχρονισμού και συντονισμού, τεχνικές βελτιστοποίησης πολλαπλών κριτηρίων, εφαρμογή Τεχνικών Υπολογιστικής Νοημοσύνης (Ασαφής Λογική, Γενετικοί Αλγόριθμοι, Νευρωνικά Δίκτυα, κ.λπ), εφαρμογές της Θεωρίας του Σμήνους (ParticleSwarmOptimization, AntColonyOptimization, ArtificialBeeColony, κ.λπ.), ενδιάμεσο λογισμικό για κατανεμημένα συστήματα, αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων, θέματα ασφάλειας, σύγχρονα συστήματα και εφαρμογές Διαδικτύου.

Προαπαιτούμενο: ΕΥ211

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις θεωρίες που αφορούν σε όλη τη δράση ενός ευφυούς πράκτορα, τις τεχνικές με τις οποίες οι πράκτορες μαθαίνουν, αποφασίζουν, συντονίζουν τις δράσεις τους και την εφαρμογή τους στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων.  Οι φοιτητές του Τμήματος μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι ικανοί να:

 • Κατανοούν σε βάθος τις βασικές έννοιες και αρχιτεκτονικές των πολυπρακτορικών και κατανεμημένων συστημάτων.
 • Κατανοούν και να περιγράφουν τους τρόπους αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας και συντονισμού των ευφυών πρακτόρων.
 • Επιλέγουν τις κατάλληλες τεχνολογίες και θεωρίες για την εφαρμογή τους σε πραγματικά προβλήματα.
 • Σχεδιάζουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα με τη βοήθεια των διδασκόμενων θεωριών και τεχνικών.
 • Συνδυάζουν και να αναπτύσσουν συστήματα που προσφέρουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα.
 • Σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν μηχανισμούς λήψης απιφάσεων (κατανεμημένων ή μη) για πολυπρακτορικά και κατανεμημένα συστήματα.
 • Αξιολογούν λύσεις και να επιλέγουν την πιο κατάλληλη από αυτές.
 • Προτείνουν νέες ερευνητικές προσεγγίσεις στο συγκεκριμένο πεδίο.


 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Εισαγωγικές έννοιες στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στο e-επιχειρείν. Ορισμοί, μορφές εφαρμογών e-επιχειρείν, οφέλη – περιορισμοί. Τεχνολογική υποδομή για e-επιχειρείν, ζητήματα ασφάλειας. Web, απαιτήσεις και τεχνολογίες ασφάλειας εφαρμογών e-επιχειρείν. Ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών. Πιστωτικές – χρεωστικές – έξυπνες κάρτες, πρωτόκολλο SET, e-χρήμα. Ηλεκτρονικά καταστήματα – λιανικές πωλήσεις και διαφήμιση στο e-επιχειρείν. To ηλεκτρονικό marketing – εξέλιξη των ηλεκτρονικών καταστημάτων . Βιομηχανίες υπηρεσιών και e-επιχειρείν επιχειρήσεων με επιχειρήσεις (Β2Β). Μορφές ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI). Νομικά και ηθικά θέματα του e-επιχειρείν. Προστασία απορρήτου, πνευματικής ιδιοκτησίας. Εισαγωγή στις υπηρεσίες ιστού (web services). Η γλώσσα XML στην ανταλλαγή δεδομένων. Αρχιτεκτονική συστημάτων e-επιχειρείν. Ανάπτυξη εταιρικών εφαρμογών Java, με επεξεργασία XML. Κτίζοντας ολοκληρωμένες εφαρμογές e-επιχειρείν με χρήση XML και JSP.

 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Βασικές έννοιες και στόχοι.

Ανασκόπηση απαιτουμένων γνώσεων από την Φυσική και τα μαθηματικά. Αντικειμενοστραφής

Σχεδιασμός.

Συνεργατικός σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου αντικειμενοστραφούς μοντέλου ενός παιχνιδιού. Διαγράμματα κλάσεων και ακολουθίας. Οικοδόμηση θεμελίων του παιχνιδιού.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • αναγνωρίζουν τις διάφορες πλατφόρμες παιχνιδιών και να επιλέγουν τις κατάλληλες
 • ορίζουν τα στοιχεία που σχετίζονται με τη στρατηγική του παιχνιδιού, τη θεωρία, τους μηχανισμούς και τους κανόνες του παιχνιδιού και να εντοπίζουν τους διακριτούς ρόλους και τις αρμοδιότητες των μελών της ομάδας ανάπτυξης του παιχνιδιού\
 • αναπτύσσουν και να αναλύουν τις έννοιες του παιχνιδιού και να χρησιμοποιούν Η/Υ για την ψηφιακή παρουσίαση της πρότασης του παιχνιδιού
 • δημιουργούν μια πρόταση για ένα παιχνίδι που συνδυάζει έννοιες, σχεδιασμό, προσαρμογή, κανόνες παιχνιδιού και σχέδιο παραγωγής του παιχνιδιού
 • υλοποιούν μέρη του προτεινόμενου σχεδιασμού


 

EY781 Επιχειρηματικότητα και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Περίγραμμα Μαθήματος

Περιεχόμενα: το μάθημα, ενδεικτικά, θα εστιάζει σε ζητήματα που αφορούν σε: τι είναι επιχείρηση, ίδρυση και οργάνωση επιχείρησης, υποχρεώσεις της επιχείρησης, ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών, πολιτικές για την επιχειρηματικότητα και φορείς υποστήριξης, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (προσλήψεις, εκπαίδευση, αμοιβές, απώλειες), οικονομική διαχείριση και διαδοχή.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την πραγματικότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων και Οικογενειακών Επιχειρήσεων) και τα σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης και να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στην κατάστρωση επιχειρηματικών σχεδίων. Τονίζεται ότι η επιχειρηματικότητα δεν αφορά μόνον τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και το δημόσιο και τους μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς (μουσεία, νοσοκομεία, αθλητικούς οργανισμούς, ΟΤΑ κλπ). Ακόμη η κατανόηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας συμβάλλει και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας εκείνων που αργότερα θα σχεδιάζουν πολιτικές για την οικονομία ή θα εργάζονται σε φορείς που παρέχουν υποδομές ή υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις.

 

EY714 Τεχνικές Συμπίεσης Βίντεο

Περίγραμμα Μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει το εξειδικευμένο αντικείμενο της συμπίεσης δεδομένων βίντεο και επεκτείνεται σε τρία επίπεδα – παρουσίαση της θεωρίας, ανάλυση των σχετικών αλγορίθμων και την εφαρμογή τους τόσο σε λογισμικό όσο και σε υλικό. Τα θέματα που καλύπτονται πό το συγκεκριμένο μάθημα μπορούν να συνοψιστούν σε τίτλους ως εξής:

 • Σήματα πολυμέσων (ήχος , εικόνα , βίντεο) και συστήματα – υλικού και λογισμικού.
 • Βασικές αρχές της επεξεργασίας δεδομένων πολυμέσων: δειγματοληψία και κβαντικοποίηση, τεχνικές παρεμβολής και στατιστικά μεγέθη.
 • Βασικές αρχές της επεξεργασίας δεδομένων πολυμέσων: μετασχηματισμοί σημάτων, με έμφαση στον διακριτό μετασχηματισμό συνημιτόνου (DCT), επέκτασή του σε δύο διαστάσεις, και γρήγορη υλοποίηση.
 • Βασικές αρχές της επεξεργασίας δεδομένων πολυμέσων: βασικές έννοιες της συμπίεσης βίντεο – καρέ, macroblocks, διανύσματα κίνησης.
 • Στοιχεία της θεωρίας πληροφορίας – εντροπία, Κωδικοποίηση Huffman, αριθμητική κωδικοποίηση , θεωρία ρυθμού-αλλοίωσης.
 • Προ-και μετα-επεξεργασία σημάτων πολυμέσων: μετατροπή χρωματικών συνιστωσών, interlaced βίντεο, deblocking φίλτρο.
 • Εκτίμηση υπολογιστικής πολυπλοκότητας αλγορίθμων πολυμέσων, μέτρηση απόδοσης λογισμικού, βελτιστοποίηση λογισμικού.
 • Αρχιτεκτονική επεξεργαστών IntelIA32/Intel64 και παραλληλοποίηση εκτέλεσης σε επίπεδο δεδομένων με τη χρήση τεχνικών SIMD.
 • Διεθνές πρότυπο ήχου και βίντεο MPEG4 – ανθεκτικότητα σε σφάλματα κατά τη μετάδοση.
 • Ενσωματωμένοι επεξεργαστέςμε βάση τις αρχιτεκτονικές ARM και Tensilica.
 • Πρότυπο συμπίεσης βίντεο AdvancedVideoCoding (AVC/H.264).
 • Κωδικοποιητής βίντεο Υψηλής Απόδοσης (HEVC/H.265)

Όλα τα θέματα καλύπτονται στην τάξη με μια παρουσίαση της αντίστοιχης θεωρίας και παραδειγμάτων, που ακολουθείται από υλοποιήσεις σε γλώσσα προγραμματισμού C, τεχνικές βελτιστοποίησης και, τέλος, από αναθέσεις ασκήσεων για το σπίτι που υλοποιούν ορισμένα από τα θέματα. Απαιτείται από κάθε φοιτητή επιλογή και ολοκλήρωση τελικής εργασίας που δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να εφαρμόσουν τόσο τις αναλυτικές όσο και τις συνθετικές τους δεξιότητες, ξεκινώντας με την ικανότητά τους να αναλύουν και να προσφέρουν λύση σε ένα θέμα συμπίεσης ήχου/βίντεο, να την υλοποιούν αποτελεσματικά μέσω λογισμικού και να το παρουσιάσουν κατάλληλα μέσα από μια έκθεση της τελικής τους εργασίας.

 

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στο αντικείμενα της κωδικοποίησης και βίντεο, τις βασικές αρχές, αλγόριθμους και εφαρμογές τους. Αυτή η ενότητα αποτελεί ένα προχωρημένο, με έμφαση τις εφαρμογές, μάθημα που παρέχει στους φοιτητές τις ευκαιρίες να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες σε χρήσιμες εφαρμογές, να μάθουν επαγγελματικά εργαλεία και τεχνικές ανάπτυξης λογισμικού, και να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους σε ερευνητικά θέματα. Μπορεί να παράσχει περαιτέρω το σημείο εκκίνησης για προχωρημένα θέματα συμπίεσης βίντεο που μπορούν να συνδυαστούν σε μεταγενέστερα εξάμηνα και, τέλος, τη βάση για αντίστοιχες διπλωματικές εργασίες .Μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζονται αρχεία βίντεο με τις κατάλληλες διαδικασίες συμπίεσης και αποσυμπίεσης, να κατανοήσουν τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, να μάθουν να εργάζονται με επαγγελματικά εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού σε προσωπικούς υπολογιστές, να βρίσκουν και να διορθώνουν προβλήματα λογικής σε πολύπλοκους αλγόριθμους, να βελτιστοποιούν κρίσιμες ως προς το χρόνο εκτέλεσης λειτουργίες και να εξηγούν αποτελέσματα με επιστημονικούς/τεχνικούς όρους . Τυπικά, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες:

 • Κατανόηση της φύσης και των χαρακτηριστικών του βίντεο, τα χαρακτηριστικά των codecs και των εφαρμογών των διαφόρων τεχνικών επεξεργασίας σήματος για βίντεο.
 • Δυνατότητα επιλογής του κατάλληλου κωδικοποιητή για διαφορετικές εφαρμογές.
 • Διαχείριση πολύπλοκου λογισμικού που γράφτηκε από άλλους, όπως κωδικοποιητές και αποκωδικοποιητές αναφοράς που συνοδεύουν τα διεθνή πρότυπα.
 • Παρουσίαση και επεξήγηση των αποτελεσμάτων με τεχνικούς όρους και επαγγελματικό τρόπο.
 • Ικανότητα να σχεδιάσουν τους δικούς τους αλγορίθμους, συνδυάζοντας τις γνώσεις που απέκτησαν με σκοπό την επίλυση νέων προβλημάτων.
 • Τα προσόντα για να συνεχίσουν περαιτέρω και σε πιο εξειδικευμένα, στενά σχετιζόμενα θέματα.
 • Μέτρηση αποδοτικότητας και βελτιστοποίηση του χρόνου εκτέλεσης κρίσιμων αλγορίθμων σε σύνθετα συστατικά στοιχεία λογισμικού.

 

EY715 Αλγόριθμοι Προσομοίωσης Κυκλωμάτων

Περίγραμμα Μαθήματος

Το μάθημα εξετάζει τα παρακάτω:

• Διαμόρφωση εξισώσεων γραμμικών και μη γραμμικών κυκλωμάτων.

• Αριθμητική επίλυση γραμμικών συστημάτων και εφαρμογή στη στατική ανάλυση γραμμικών κυκλωμάτων.

• Αλγόριθμοι αραιών πινάκων για την προσομοίωση κυκλωμάτων μεγάλου μεγέθους.

• Αριθμητική επίλυση διαφορικών συστημάτων και εφαρμογή στη μεταβατική ανάλυση γραμμικών και μη γραμμικών κυκλωμάτων.

Το μάθημα περιλαμβάνει εξαμηνιαία εργασία όπου οι φοιτητές καλούνται να αναπτύξουν ένα πλήρες πρόγραμμα προσομοίωσης κυκλωμάτων

 Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές την δυνατότητα να συνδυάσουν γνώσεις που έχουν αποκομίσει από βασικά μαθήματα ανάλυσης κυκλωμάτων, αριθμητικής ανάλυσης, και προγραμματισμού, στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου εργαλείου προσομοίωσης κυκλωμάτων όπως το SPICE. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

• Διαμορφώνουν το σύστημα γραμμικών ή μη γραμμικών εξισώσεων για την προσομοίωση ενός κυκλώματος που δίνεται σε αρχείο περιγραφής κειμένου (netlist).

• Επιλύουν ένα σύστημα γραμμικών ή μη γραμμικών εξισώσεων με μια σειρά άμεσων ή επαναληπτικών αριθμητικών μεθόδων, και με τη χρήση βιβλιοθηκών επιστημονικού υπολογισμού και αλγορίθμων αραιών πινάκων.

• Προσομοιώνουν ένα κύκλωμα στο πεδίο του χρόνου με αριθμητικές μεθόδους επίλυσης συνήθων διαφορικών εξισώσεων.

• Συνεργάζονται με συναδέλφους/συμφοιτητές του ως μέλος μιας ομάδας ανάπτυξης επιστημονικού λογισμικού σε βιομηχανικό επίπεδο.

 

EY704 Προγραμματισμός & Ανάπτυξη Συστημάτων Συλλογής Δεδομένων

Περίγραμμα Μαθήματος

Το μάθημα εξετάζει τα παρακάτω:

 1. Σήματα, μετρήσεις, συστήματα μετρήσεων
 2. Δειγματοληψία σημάτων
 3. Ενισχυτές, φίλτρα και μετατροπείς ρεύματος τάσης
 4. Λήψη και διευθέτηση σημάτων, αισθητήρια, αναλογική επεξεργασία σημάτων
 5. Μετατροπή αναλογικών σε ψηφιακά σήματα
 6. Διασύνδεση συστημάτων μετρήσεων
 7. Πληροφορία και θόρυβος
 8. Τηλεμετρικά συστήματα
 9. Δίκτυα υπολογιστών/συστήματα μετρήσεων
 10. Προδιαγραφές και αξιοπιστία συστημάτων
 11. Υλοποίηση συστημάτων μετρήσεων
 12. Γλώσσες προγραμματισμού συστημάτων συλλογής δεδομένων

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα έχει ως σκοπό να εφοδιάσει τους προπτυχιακούς φοιτητές με ΟΛΕΣ τις θεμελιώδεις γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις που συντελούνται στον τομέα των συστημάτων συλλογής δεδομένων και του ελέγχου. Ο φοιτητής μέσω της ολοκλήρωσης όλων των ενοτήτων θα μπορεί να σχεδιάζει και να αναπτύσσει συστήματα συλλογής δεδομένων σε εργαστηριακό, ερευνητικό και βιομηχανικό επίπεδο. Το μάθημα συνδυάζει εκτεταμένη αναφορά στη τεχνολογία μετρήσεων και στις βασικές αρχές σχεδίασης των συστημάτων συλλογής δεδομένων και της εφαρμογής συστημάτων πραγματικού χρόνου (realtime) . Αρχικά για την επίτευξη του σκοπού γίνετε σε βάθος μελέτη των διαφόρων τύπων αισθητήρων (ως προς τα φυσικά μεγέθη προς μέτρηση) που χρησιμοποιούνται στα συστήματα συλλογής δεδομένων. Στη συνέχεια ο φοιτητής μέσα από την ύλη του μαθήματος, για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη ενός συστήματος συλλογής δεδομένο, κατακτά ζητήματα της σχεδίασης που αφορούν το υλικό και το λογισμικό μέρος. Η ύλη του μαθήματος είναι δομημένη ώστε ο φοιτητής να είναι ικανός να συνδυάζει προϋπάρχουσες γνώσεις για την επίλυση ζητημάτων όπως, τη διασύνδεση συστημάτων μέσω πρωτοκόλλων επικοινωνίας, την προσαρμογή υλικού μέσω σχεδίασης ενσωματωμένων συστημάτων, την προσαρμογή σήματος, την επεξεργασία σήματος μέσω Matlab κ.α.. Σε εργαστηριακό επίπεδο ο φοιτητής εκπαιδεύεται στην ανάπτυξη εφαρμογών με τη γραφική γλώσσα προγραμματισμού LabVIEW με χρήση υλικού (DAQboards, SCXI, RealTimeSystems, myRIO, Arduino) αισθητήρων και ενεργοποιητών.

Ως προς τις δεξιότητες ο φοιτητής θα είναι ικανός:

 • να προδιαγράφει τις απαιτήσεις ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής δεδομένων σε εργαστηριακό, ερευνητικό και βιομηχανικό επίπεδο,
 • να επιλύει θέματα προσαρμογής μονάδων για την ενσωμάτωση τους σε υπάρχοντα συστήματα συλλογής δεδομένων,
 • να αναπτύσσει λογιστικό για συστήματα συλλογής δεδομένων με προγραμματισμό LabVEW,
 • να χρησιμοποιεί μεθόδους προγραμματισμού (μηχανές καταστάσεων, προγραμματισμός ουράς, κ.α..),
 • να μπορεί να συνδυάζει γνώσεις από διάφορα γνωστικά αντικείμενα για την σύνθεση και τη βελτιστοποίηση ενός συστήματος συλλογής δεδομένων.

 

ΕΥ705 Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών

Περίγραμμα Μαθήματος

Περιγραφή και εξέλιξη συστημάτων κινητών επικοινωνιών 1ης, 2ης, 3ης, 4ης και 5ης γενιάς. Το ασύρματο περιβάλλον στις κινητές επικοινωνίες και τα χαρακτηριστικά του. Βασικές αρχές των σχεδιασμού των κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών. Η ραδιοκάλυψη και η χωρητικότητα των δικτύων κινητών επικοινωνιών, διαστασιοποίηση, σχεδιασμός και βελτιστοποίηση. Τεχνικές μετάδοσης και διάθεσης ασυρμάτων πόρων σε κυψελωτά δίκτυα. Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης (FDMA, TDMA, CDMA) σε φυσικούς και νοητούς διαύλους, περιγραφή δίαυλων δικτύων 2ης, 3ης και 4ης Γενιάς. Αρχιτεκτονική και κόμβοι Δικτύου των κυψελωτών συστημάτων. Πρωτόκολλα σηματοδοσίας για δίκτυα ραδιοπρόσβασης και κορμού κινητών επικοινωνιών. Περιγραφή λειτουργιών υποστήριξης της κινητικότητας των χρηστών. Διαδικασίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων και διαδικασία της μεταπομπής. Διαχείριση κινητικότητας, διαχείριση εντοπισμού, διαδικασία ενημέρωσης θέσης. Θέματα ασφάλειας στα δίκτυα κινητών επικοινωνιών. Διαχείριση επικοινωνίας, έλεγχος και εγκατάσταση κλήσης, διαδικασία εντοπισμού δεδομένων, αναζήτηση. Η κινητικότητα στο Διαδίκτυο και το Mobile ΙΡ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τα σημαντικότερα δίκτυα κινητών επικοινωνιών και την εξέλιξη τους. Να εισαγάγει τις βασικές αρχές αρχιτεκτονικής και λειτουργίας των δικτύων αυτών, τις τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης και τους ραδιοδιαύλους τους, τα πρωτοκολλά σηματοδοσίας που υλοποιούν τις λειτουργίας τους, θέματα ασφάλειας κινητών επικοινωνιών καθώς και θέματα σχεδιασμού με έμφαση στη ραδιοκάλυψη και τη χωρητικότητα.

arrow

 


8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

EY811 Πληροφοριακά Συστήματα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ). Ο στρατηγικός ρόλος των ΠΣ. Οργανισμοί και λειτουργικές διαδικασίες. Πληροφορία, μάνατζμεντ και λήψη αποφάσεων. Ηθική και κοινωνικές πτυχές των ΠΣ. Οργανωτικός ανασχεδιασμός. Στρατηγικός σχεδιασμός. Ανάπτυξη, ποιότητα και παράγοντες επιτυχίας των ΠΣ. Διαχείριση γνώσης. Υποστήριξη λήψης αποφάσεων. Ηλεκτρονικό εμπόριο. Διεθνής στρατηγική οργανισμών και ΠΣ.

Συνιστώμενο: ΕΥ313

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει ως στόχο να εφοδιάσει τους προπτυχιακούς φοιτητές με ΟΛΕΣ τις θεμελιώδεις γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις που συντελούνται στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων. Μέσα από τις ενότητες του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις ως προς μια ευρεία κατανόηση για τα: πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων, πληροφοριακά συστήματα πόρων παραγωγής, πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου και συναλλαγών. Η δομή των ενοτήτων του μαθήματος δίνει όλες εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται ώστε ο φοιτητής να είναι ικανός στην ανάλυση και την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την εγκατάσταση και τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων. Ειδικότερα, ο φοιτητής κατακτά όλα τα τεχνικά ζητήματα τις σχεδίασης ενός πληροφοριακού συστήματος καθώς και όλων των διοικητικών θεμάτων ενός πληροφοριακού συστήματος σε μια επιχείρησης. Το μάθημα δίνει στους φοιτητές την ικανότητα να αλληλεπιδρούν σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα όπου μέσω μελέτης των βασικών αρχών διοίκησης να μπορούν να ηγούνται σε ομάδες σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήματος. Τέλος ο φοιτητής αποκτά όλες εκείνες τις δεξιότητες που τον επιτρέπουν να σχεδιάζει, να αναπτύσσει, να προσαρμόζει και να επιτηρεί σε όλες τις φάσεις τη ζωής ενός πληροφοριακού συστήματος.

Ως προς τις δεξιότητες (μέσω εργαστηριακών πρακτικών) ο φοιτητής θα είναι ικανός:

 • να προδιαγράφει τις απαιτήσεις ενός πληροφοριακού συστήματος βάση μοντέλων επιχειρηματικότητας,
 • να συντάσσει μελέτες διερεύνησης για πληροφοριακά συστήματα κάτω από πραγματικά εφαρμόσιμα σενάρια,
 • να διαχειρίζεται πληροφορίες για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων,
 • να κατανοεί στρατηγικές μάρκετινγκ με την υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων,
 • να σχεδιάζει και να αναπτύσσει πληροφοριακά συστήματα

 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Η επίδραση της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη διασκέδαση ώθησε τους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν αυτή την τεχνολογία στην εκπαίδευση και να δημιουργήσουν ένα νέο πεδίο έρευνας. Για την διδασκαλία του προγραμματισμού το γραφικό περιβάλλον Allice είναι ευρέως χρησιμοποιούμενο σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Τα Γραφικά Η/Υ είναι επίσης σημαντικά και σε άλλους τομείς εκτός της διασκέδασης. Για παράδειγμα, είναι δύσκολο να φανταστούμε μία παρουσίαση σε επαγγελματική συνάντηση, μία ακαδημαϊκή διάλεξη, ή ακόμη και μία εργασία ενός μαθητή Λυκείου που δεν περιέχει διαφάνειες σε Powerpoint.

Απεικονίσεις με τη βοήθεια Γραφικών Η/Υ χρησιμοποιούνται καθημερινά από στελέχη επιχειρήσεων, επιστήμονες και απλούς υπαλλήλους. Ενώ η διαδικτύωση και ο Παγκόσμιος Ιστός παρείχαν τη βασική υποδομή για τη ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης των υπολογιστών τα τελευταία χρόνια, οι πλούσιοι σε γραφικά browsers, Mosaic, Safari, και Internet Explorer, ήταν εκείνοι που μετέφεραν αυτή την ανάπτυξη στις μάζες. Τα Γραφικά Η/Υ δεν είναι μόνο ένα αναπόσπαστο μέρος της επιστήμης των υπολογιστών, είναι πανταχού παρόντα στην καθημερινή μας ζωή. Ένα μεγάλο μέρος του εμπορίου και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον αναπτυγμένο κόσμο διεξάγεται μέσα από διαδικτυακές γραφικές διεπαφές , οι οποίες θεωρούνται από πολλούς και η σημαντικότερη εφαρμογή των υπολογιστών. Η υγεία μας παρακολουθείται και ελέγχεται από ηλεκτρονικές τεχνολογίες γραφικών και εικόνων. Επίσης τα γραφικά Η/Υ χρησιμοποιούνται πολύ στη σχεδίαση αρχιτεκτονικών και μηχανολογικών συστημάτων.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, ο απαιτούμενος εξοπλισμός για γραφικά Η/Υ δεν είναι πλέον μία καινοτομία για high-end workstations αλλά συναντάται και σε low-end PCs, PDAs, παιχνιδομηχανές και κινητά τηλέφωνα. Υπολογίζεται ότι περισσότερες γραμμές κώδικα και περισσότεροι CPU κύκλοι ξοδεύονται για γραφική απεικόνιση και διεπαφές χρήστη με γραφικά από ό,τι για οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ενός σύγχρονου υπολογιστή. Οι γραφικoί επεξεργαστές (GPUs) έχουν ξεπεράσει σε ταχύτητα τους καθαρά υπολογιστικούς υπολογιστές και χρησιμοποιούνται σήμερα για την επιτάχυνση υπολογιστικών μοντέλων σε πολλές επιστημονικές εφαρμογές.

Η οικονομική σημασία και η εξάπλωση των γραφικών Η/Υ και διεπαφών χρήστη με γραφικά, έχουν πείσει τους εκπαιδευτικούς να δώσουν μεγάλη έμφαση σ’ αυτή την τεχνολογία στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα τμήματα Πληροφορικής και Μηχανικών.

Συνιστώμενο: ΕΥ413

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές μια εισαγωγή σε όλες τις πτυχές των γραφικών του υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων του υλικού (hardware), λογισμικού και εφαρμογών και να αποκτήσουν εμπειρία με μια διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών γραφικών (OpenGL) μέσα από διάφορες εργασίες προγραμματισμού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι σε θέση:

 • να εξηγήσει εν συντομία θεμελιώδεις όρους μέσα σε γραφικά υπολογιστών
 • να κατανοήσει τις θεμελιώδεις έννοιες των γραφικών του υπολογιστή, όπως γεωμετρικούς μετασχηματισμούς, μοντέλα φωτισμού, αφαίρεση των κρυφών επιφανειών και απόδοση
 • να εξηγήσει ορισμένους θεμελιώδεις αλγόριθμους για γραφικά υπολογιστών και σε κάποιο βαθμό να είναι σε θέση να τους συγκρίνει και να τους αξιολογήσει
 • να δημιουργεί προγράμματα OpenGL για να λύσει τα γραφικά θέματα προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων των 3D μετασχηματιστών, μοντελοποίηση αντικειμένων, προσομοίωση χρώματος, φωτισμού, απόδοσης υφής και του raytracing

 

EY801 Επιχειρησιακή Έρευνα

 Περίγραμμα Μαθήματος

Μοντέλα επιχειρησιακής έρευνας, πολυπλοκότητα αλγορίθμων, προβλήματα NP-hard. Γραμμικός προγραμματισμός: Αλγόριθμος simplex, δυϊκή θεωρία, το πρόβλημα μεταφοράς. Ακέραιος προγραμματισμός: Βranch and bound, το πρόβλημα διαμέρισης, το πρόβλημα της ελάχιστης επικάλυψης συνόλου, δυναμικός προγραμματισμός, το πρόβλημα του σακκιδίου (knapsack problem), γενικευμένο knapsack. Ευρετικοί αλγόριθμοι: Τεχνικές αποτίμησης απόδοσης, λόγος προσεγγισιμότητας, το πρόβλημα κομβικής επικάλυψης (vertex covering), μέγιστο ανεξάρτητο υποσύνολο, άνω και κάτω φράγματα, εμπειρική αποτίμηση ευρεστικών μεθόδων. Μέθοδοι τοπικής αναζήτησης: Δομή γειτονιάς, μέθοδοι αναζήτησης γειτονιάς, το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή, διαμέριση γράφων. Η προσομοιωμένη ανόπτηση (simulated annealing): Ο αλγόριθμος του Metropolis, εφαρμογές, το πρόβλημα της μέγιστης τομής.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:

 • Θα έχουν κατανοήσει την έννοια και τη λογική των μοντέλων της Επιχειρησιακής Έρευνας.
 • Θα αποκτήσουν πλήρη θεωρητική και πρακτική γνώση των μοντέλων και αλγορίθμων των κυριότερων τεχνικών της Επιχειρησιακής Έρευνας.
 • Θα εξασκηθούν στην ανάλυση και αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων και μελετών περιπτώσεων (case studies).
 • Θα ερμηνεύουν και θα εφαρμόζουν τα αποτελέσματα των λύσεων προβλημάτων της Επιχειρησιακής Έρευνας.
 • Θα επιλύουν προβλήματα και μελέτες περίπτωσης με χρήση εξειδικευμένων Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

EY802 Θεωρία Βελτιστοποίησης

 Περίγραμμα Μαθήματος

Βελτιστοποίηση, Είδη Προβλημάτων, Μέγεθος Προβλημάτων, Επαναληπτικοί Αλγόριθμοι και Σύγκλιση. Οι Βασικές Ιδιότητες Των Γραμμικών Προγραμμάτων: Εισαγωγή, Παραδείγματα Προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού, Βασικές Λύσεις, Το Θεμελιώδες Θεώρημα του Γραμμικού Προγραμματισμού, Σχέσεις με την Κυρτότητα. Μέθοδος Simplex: Οδηγοί, Γειτονικά Ακρότατα Σημεία, Προσδιορισμός Ελάχιστης Εφικτής Λύσης.Υπολογιστικές Διαδικασίες—Μέθοδος Simplex: Τεχνητές Μεταβλητές, Μεταβλητές με Άνω Φράγματα, Η Μέθοδος Simplex σε Μορφή Πινάκων, Η Αναθεωρημένη Μέθοδος Simplex, Δυϊκότητα: Δυϊκά Γραμμικά Προγράμματα, Το Θεώρημα της Δυϊκότητας, Σχέση με τη Διαδικασία Simplex, Ευαισθησία και Συμπληρωματική Χαλαρότητα, Η Δυϊκή Μέθοδος Simplex, Ο Αλγόριθμος Primal-Dual, Αναγωγή Γραμμικών Ανισοτήτων (Περιττές Εξισώσεις, Μηδενικές Μεταβλητές, Μη Ακραίες Μεταβλητές, Εφαρμογές). Προβλήματα Μεταφορών και Δικτύων Ροών: Το Πρόβλημα των Μεταφορών, Εύρευση μιας Βασικής Εφικτής Λύσης, Τριγωνικότητα Βάσης, Η Μέθοδος Simplex για Προβλήματα Μεταφορών, Το Πρόβλημα της Ανάθεσης, Βασικές Έννοιες Δικτύων, Ελάχιστο Κόστος Ροής, Μέγιστη Ροή, Ο Αλγόριθμος Μεταφορών Primal-Dual, Ανασκόπηση. Ο Αλγόριθμος του Karmakar. Ακέραιος προγραμματισμός. Συνδυαστική βελτίωση.

Προαπαιτούμενο: ΕΥ102

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη μαθηματική μοντελοποίηση πρακτικών προβλημάτων της Θεωρίας της Βελτιστοποίησης και η δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης αλγοριθμικής τεχνικής για την επίλυσή τους. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ανάδειξη των ορίων των κλασικών αλγοριθμικών τεχνικών και στην επεξεργασία των πρόσφατων ερευνητικών εξελίξεων στο πεδίο και ειδικότερα στους προσεγγιστικούς αλγόριθμους και την τοπική αναζήτηση. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν μέσω της χρήσης κατάλληλων μοντέλων να δημιουργούν μια ποσοτική και ορθολογιστική βάση για τη λήψη αποφάσεων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του υπό μελέτη συστήματος.

 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται τα μοντέλα σφαλμάτων ενός κυκλώματος, μέθοδοι για fault-simulation συνδυαστικών και ακολουθιακών κυκλωμάτων, εισάγονται οι έννοιες του fault coverage, built-in-self-test, partial και full scan, και γίνεται μια εισαγωγή στη διάγνωση σφαλμάτων. Παρουσιάζονται μέθοδοι για επιβεβαίωση του κυκλώματος με έμφαση στις τυπικές μεθόδους και τα δομικά στοιχεία που τις αποτελούν. Σχεδίαση για ελεγξιμότητα και κυκλωματικές τεχνικές.

Προαπαιτούμενο: ΕΥ121

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η ύλη του μαθήματος έχει στόχο με την ολοκλήρωση του εξαμήνου ο φοιτητές να κατανοεί τις βασικές έννοιες, διαδικασίες και εργαλεία CAD της επαλήθευσης και του ελέγχου κυκλωμάτων VLSI με έμφαση στα θέματα:

 • διαφοροποίηση των εννοιών του ελέγχου και της επαλήθευσης κυκλωμάτων
 • κατανόηση της ανάγκης ελέγχου και επαλήθευσης κυκλωμάτων με βάση τα πιο σημαντικά ιστορικά παραδείγματα
 • θεωρητική κατανόηση των πλέον διαδεδομένων αλγορίθμων ελέγχου και επαλήθευσης
 • κατανόησης της χρήσης εργαλείων CAD σε ολόκληρη τη ροή σχεδίασης κυκλωμάτων VLSI
 • πως να χρησιμοποιεί τις πλέον κατάλληλες μεθόδους ελέγχου και επαλήθευσης στις διάφορες φάσεις σχεδίασης κυκλωμάτων

 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Στοιχεία θεωρίας πολυπλοκότητας, αλγεβρικών δομών, θεωρίας αριθμών, πιθανοτήτων, αλγορίθμων. Έννοια της ασφάλειας, απόκρυψη μηνύματος, ιδιωτικότητας και πιστότητας. Τυχαίες και ψευδοτυχαίες ακολουθίες ψηφίων. Μονόδρομες (one-way) συναρτήσεις και συναρτήσεις μυστικά αναστρέψιμες (trapdoor). Πως μπορεί να βασιστεί η κρυπτογραφία στην παραγοντοποίηση αριθμών, την εύρεση διακριτών λογαρίθμων, την αποκωδικοποίηση κωδίκων, την επίλυση συστημάτων πολυωνυμικών εξισώσεων, την εκτέλεση συνδυαστικής βελτιστοποίησης και άλλα προβλήματα. Κρυπτογραφικά εργαλεία περιλαμβανομένης της ανταλλαγής κλειδιού (Diffie Hellman) ηλεκτρονικών υπογραφών (RSA),   κρυπτογράφησης δημόσιου κλειδιού (ElGamal, Cramer Shoup). Το μοντέλο τυχαίου μαντείου σαν ένας τρόπος για την επιχειρηματολογία ασφάλειας για κρυπτοσυστήματα. Η μεθοδολογία της προσομοίωσης σαν τρόπος ορισμού ασφάλειας κρυπτοσυστημάτων. Εφαρμογές σε point-to-point ασφαλή κανάλια επικοινωνίας, ηλεκτρονικό εμπόριο και χρήμα, διενέργεια εκλογών, μετάδοση ψηφιακού περιεχομένου διαφόρων ειδών κ.α.

Προαπαιτούμενα: ΕΥ301, ΕΥ401

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:

 • θα έχουν κατανοήσει τις εννοιες και τις τεχνικές προστασίας της πληροφορίας σε ασφαλή συστήματα υπολογιστών και σε συστήματα τηλεπικοινωνιών
 • θα είναι σε θέση να αιτιολογήσουν τις κρυπτογραφικές δομές που χρησιμοποιούνται καθώς και να αξιολογήσουν τις δυνατότητες και προοπτική τους σε μελλοντικά συστήματα
 • θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις κύριες μεθόδους παράκαμψης των υφιστάμενων κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων που εφαρμόζουν υποκλοπείς
 • θα μπορούν να κατανοήσουν τις προσαρμογές των υφιστάμενων κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων σε σύγχρονες τεχνικές ασφαλείας καθώς εξελίσσονται οι τεχνολογίες των επικοινωνιών
 • θα εξασκηθούν στην ανάλυση και αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων και μελετών περιπτώσεων, οι οποίες έχουν καταγραφεί κατά το παρελθόν ως μείζονες απόπειρες υποκλοπών
 • θα εξασκηθούν με προγραμματιστικές ασκήσεις που αναδεικνύουν τα όρια ασφαλείας των συνήθων κρυπτογραφικών μεθόδων

 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος θα παρουσιαστεί εν συντομία η προαναφερθείσα γλώσσα και θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιοηθεί η Pyhton για την παραγωγή και προσομοίωση πειραματικών δεδομένων, την διαχείρισή τους και την οπτική τους αναπαράσταση.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση μιας διαδραστικής ροής εργασίας για τον έλεγχο και την κατανόηση αλγορίθμων με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python.

 

EY881 Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων

 Περίγραμμα Μαθήματος

 Το μάθημα εστιάζει στις παρακάτω ενότητες:
• Τύποι επιχειρήσεων, στοιχεία δικαίου
•Χρηματοδότηση και Οικονομική διαχείριση: Κεφάλαιο Κίνησης, Μεγέθυνση – χρηματοδότηση – απώλεια ελέγχου, παρακολούθηση επιδόσεων
• Επιχειρησιακές διαδικασίες – Ο ρόλος της ποιότητας στην επιχείρηση
• Διαχείριση Παραγωγής, Αποθεμάτων και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
• Ανάλυση και έρευνα αγοράς – Σχεδιασμός
Marketing
• Διανομή – Πωλήσεις – Τιμολόγηση και πίστωση
• Ανάπτυξη Προϊόντων και Υπηρεσιών
• Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
• Αξιολόγηση και προγραμματισμός επενδύσεων – προϋπολογισμός
• Χρηματοδότηση για την εκκίνηση νέων επιχειρήσεων
• Διαχείριση επιχειρηματικών ονομάτων (
brandnames, trademarks)
• Ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και ικανότητες για την αποτελεσματική σύνθεση και αξιολόγηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα έχει αναπτύξει και καλλιεργήσει ικανότητες, όπως:

 • Μετάφραση επιχειρηματικών ιδεών σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια
  Συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία οικονομικών, κοινωνικών και τεχνικών δεδομένων
 • Ανάλυση προβλήματος-έργου σε επιμέρους και σύνθεση
 • Αναζήτηση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

 

EY900  Πτυχιακή Εργασία

Σκοπός της Πτυχιακής Εργασίας είναι να μάθει ο φοιτητής τον τρόπο παρουσίασης μιας επιστημονικής εργασίας, κάτι που είναι πιθανό να του χρειαστεί στη μετέπειτα επιστημονική του σταδιοδρομία. Η παρουσίαση και διάρθρωση μιας επιστημονικής δημοσίευσης είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες για να είναι η εργασία κατανοητή από κάποιον που είναι μεν σχετικός με την επιστήμη αλλά δεν γνωρίζει καλά το αντικέιμενο. Έτσι, η Πτυχιακή Εργασία έχει σκοπό:

 • Να βοηθήσει το φοιτητή να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιστημονική του εξέλιξη.
 • Να κατανοήσει την έννοια της έρευνας.
 • Να μάθει να αξιοποιεί τις βιβλιογραφικές πηγές αναπτύσσοντας κριτική σκέψη και επαγγελματική συνείδηση και να αποκτήσει την πρόσφατη γνώση για το υπό μελέτη φαινόμενο, όπως αυτή προκύπτει μέσα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.
 • Να προσεγγίσει και να προβληματιστεί για φαινόμενα που απαντώνται συχνά στο αντικείμενο της Πληροφορικής αποκτώντας γνώσεις και εμπειρία.

arrow


 

 

Περίγραμμα Μαθήματος

Συνοπτικά το μάθημα περιλαμβάνει: Εκπαίδευση και αγωγή. Μελέτη της κοινωνικής ανισότητας στην εκπαίδευση. Επιστημολογική τομή από την οποία προκύπτει η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Στατιστική συσχέτιση ανάμεσα στη σχολική επίδοση και την κοινωνικομορφωτική καταγωγή και προέλευση των μαθητών. Ο θεσμός του σχολείου. Σχέση μεταξύ σχολείου και κοινωνίας, σε διεθνή και εγχώρια παραδείγματα. Σχέση μεταξύ επίδοσης και εγγενών ικανοτήτων. Έννοιες της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών. Θεωρία πολιτισμικού κεφαλαίου (Bourdieu). Θεωρία γλωσσικών κωδίκων (Bernstein). Παρουσίαση μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών πρακτικών στη σχολική τάξη σε σύνδεση με τα ανάλογα κοινωνικά φαινόμενα.

 Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η φιλοσοφία της επιστήμης συγκροτήθηκε ως διακεκριμένος τομέας της φιλοσοφίας στον 20ο αιώνα, κυρίως μέσω του έργου των Λογικών Θετικιστών. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση τόσο του ρεύματος του Λογικού Θετικισμού, με τους προγόνους και τους επιγόνους του, όσο και άλλων φιλοσόφων που συνέβαλαν με το έργο τους στη διαμόρφωση της σύγχρονης εικόνας της φιλοσοφίας της επιστήμης. Συγκεκριμένα εκτός από το έργο των λογικών θετικιστών, όπως αυτό των Carnap, Neurath και Schlick, θα μελετηθεί επίσης το έργο των Popper, Lakatos, Kuhn και Feyerabend, καθώς και νεότερες, κοινωνιολογικού χαρακτήρα, προσεγγίσεις. Τα θέματα που θα εξεταστούν στην ιστορική διαδρομή των επιμέρους ρευμάτων είναι η διάκριση της επιστήμης από τη μεταφυσική κσι την ψευδο-επιστήμη, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της επιστημονικής έρευνας, ο έλεγχος των επιστημονικών θεωριών, η σχέση παρατήρησης - θεωρίας, ο τρόπος εξέλιξης της επιστήμης, η ορθολογικότητα της επιστήμης, ο χαρακτήρας της επιστημονικής κοινότητας και οι σχέσεις της επιστήμης με την κοινωνία. Στα πλαίσια του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα έχει τη δυνατότητα συστηματικής μελέτης των κεντρικών προβληματισμών στη φιλοσοφία της επιστήμης.

 

 
Περίγραμμα Μαθήματος

Αποτελεί συνέχεια του μαθήματος της οικονομικής ανάλυσης. Αντιμετωπίζει προβλήματα της οικονομίας με μεθοδολογίες και υποδείγματα απο τις περιοχές της μικροοικονικής, της μακροοικονομικής και της δημόσιας οικονομικής. Ειδικότερα διερευνά προβλήματα συμπεριφοράς του καταναλωτή και συμπεριφοράς της επιχείρησης. Εστιάζει σε θέματα ανάλυσης κόστους και μεγέθους της επιχείρησης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του εξαμήνου ο φοιτητής να έχει κατανοήσει την εφαρμογή μεθοδολογιών και υποδειγμάτων επίλυσης προβλημάτων από τα πεδία της μικροοικονικής, της μακροοικονομικής και της δημόσιας οικονομικής.

 

 Περίγραμμα Μαθήματος

Πεδία μαθήματος: ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η διεύθυνση-ηγεσία και ο έλεγχος, για την αποτελεσματική και αποδοτική επίτευξη των στόχων μιας ομάδας (π.χ. επιχείρηση).

 • Προγραμματισμός: Λειτουργία καθορισμού στόχων και διαμόρφωσης σχεδίων δράσης για την επιτευξή τους, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών και ευκαιριών που υπάρχουν στο περιβάλλον - εσωτερικό και εξωτερικό - της επιχείρησης.
 • Οργάνωση: Λειτουργία καταμερισμού εργασίας, κατανομής (υλικών) πόρων, ανάθεσης εργασιών σε άτομα και καθορισμού των σχέσεων εξουσίας και ευθύνης.
 • Διεύθυνση-Ηγεσία: Λειτουργία για την κατεύθυνση και επίβλεψη των εργαζομένων και επηρεασμού της συμπεριφοράς τους μέσω συστημάτων και διαδικασιών παρακίνησης, επικοινωνίας, διαμόρφωσης οράματος, κουλτούρας, εργασικού κλίματος και διευθέτησης συγκρούσεων.
 • Έλεγχος: Λειτουργία για τον έλεγχο αποτελεσμάτων, συστημάτων, διαδικασιών και εργαζόμενων για τη διαπίστωση του βαθμού επίτευξης των προγραμματισθέντων και την ανάληψη διορθωτικών δράσεων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αντιληφθούν τις συνθήκες, τους όρους και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της επιχειρηματικότητας με βάση κάποιες γενικές αρχές:

 1. Επιστημονική λήψη αποφάσεων
 2. Μελέτη χρόνου και κινήσεων
 3. Προτυποποίηση
 4. Καθορισμός στόχων
 5. Παροχή κινήτρων
 6. Σχέση ατομικής και ομαδικής εργασίας
 7. Εκπαίδευση στελεχών
 8. Επιστημονική επιλογή προσωπικού

 
 

Περίγραμμα Μαθήματος

Το μάθημα εμπίπτει στη θεματική περιοχή εκπαίδευση και αγωγή. Ο στόχος του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών όσον αφορά τη διασύνδεση της εγκεφαλικής δραστηριότητας με την εκπαιδευτική πρακτική. Η παρουσίαση, δηλαδή, των αρχών που ως στόχο έχουν τον επαναπρογραμματισμό των νευρώνων του εγκεφάλου με σκοπό την αποδοτικότερη κατανόηση και μελέτη του προς διδασκαλία κειμένου. Οι θεματικές ενότητες που θα παρουσιαστούν είναι: Εγκεφαλικές περιοχές που είναι υπεύθυνες για τις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες, παρουσίαση βασικών κανόνων εγκεφαλικής πλαστικότητας, λειτουργία του εγκεφάλου μέσα από ένα σύστημα προσδοκιών και ανταμοιβών, μηχανισμοί αυτορρύθμισης του εγκεφάλου, εκπαίδευση ως μορφή γνωστικής ενίσχυσης, κανόνες και συστήματα εκπαίδευσης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, χρήση σύγχρονων ηλεκτροφυσιολογικών τεχνικών αξιολόγησης στην νευροεκπαιδευτική έρευνα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει και να κατανοεί σε βάθος τα βασικά στάδια ανάπτυξης του παιδιού.
 • Να εφαρμόζει τις γνώσεις που απέκτησε σε επίπεδο κατανόησης της εγκεφαλικής δραστηριότητας.
 • Να αξιολογεί, να αναλύει, να συσχετίζει και να συνθέτει τις γνώσεις αυτές.
 • Να αναπτύσσει δεξιότητες εφαρμογής στρατηγικών, με στόχο την καλύτερη διδασκαλία του μαθήματος της πληροφορικής.

Να συνεργάζεται αρμονικά και παραγωγικά με άλλους συμφοιτητές και συμφοιτήτριές του στην επίλυση προβλημάτων του μαθήματος όπως και στην εκπόνηση εργασιών

 Περίγραμμα Μαθήματος

Το μάθημα Kαινοτομία και Επιχειρηματικότητα» αναφέρεται στη σαφή σχέση μεταξύ της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης, σε μια εποχή που - με τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών - αναθεωρούνται οι οργανωτικές διαδικασίες ή υιοθετούνται νέες προσεγγίσεις για τις εταιρικές σχέσεις, ώστε οι εταιρείες να επωφεληθούν από την ύφεση και να μετατρέψουν τις επιχειρήσεις τους σε πιο καινοτομικές.Χαρακτηριστικά της νέας επιχειρηματικής «σκηνής» που το μάθημα πραγματεύεται - προκειμένου να προσφέρει στο φοιτητή μια ρεαλιστική εικόνα του σύγχρονου “επιχειρείν” - αποτελούν η διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων και η τεχνολογική επιχειρηματικότητα, αλλά και ο ρόλος που μπορούν να παίξουν οι θερμοκοιτίδες (incubators), οι τεχνολογικές συστάδες (clusters), τα γραφεία διαμεσολάβησης, τα Τεχνολογικά Πάρκα, κ.λπ. στην αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κόσμο.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να καλυφθεί όλο το φάσμα που αφορά την τεχνολογική καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, τόσο με την παρουσίαση ορισμών απλών, αλλά και πιο σύνθετων εννοιών και πρακτικών, όσο και πολλών παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών από την Αμερική, Ευρώπη και Ελλάδα.

 

 

Περίγραμμα Μαθήματος

Το μάθημα θα πραγματεύεται την ανοδική πορεία της ελληνικής βιομηχανίας κατά την περίοδο από την λήξη του Εμφύλιου Πολέμου μέχρι και την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. Θα παρουσιάζονται οι προκλήσεις, οι κρίσεις και τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας που αντιμετώπισαν κρίσιμοι βιομηχανικοί κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, όπως η κλωστοϋφαντουργία, η βιομηχανία τροφίμων, η ναυπηγική, η μεταλλουργία, η χημική βιομηχανία και άλλοι.

Θα παρουσιάζεται επίσης η εξελικτική συμμετοχή της βιομηχανικής παραγωγής στην εθνική οικονομία και στο Α.Ε.Π της χώρας σε συνάρτηση με τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας καθώς και η νομοθεσία και οι πολιτικές αποφάσεις των διαδοχικών ελληνικών κυβερνήσεων που διαμόρφωσαν κατά την σχετική περίοδο το περιβάλλον ανάπτυξης της ελληνικής βιομηχανίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει σαν στόχο να εφοδιάσει τους προπτυχιακούς φοιτητές με τις βασικές ιστορικές γνώσεις για ιστορική πορεία της ελληνικής βιομηχανίας κατά την περίοδο από την λήξη του Εμφύλιου Πολέμου μέχρι και την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. Στο μάθημα γίνεται αναφορά στο βασικό πολιτικό πλαίσιο, στις βασικές οικονομικές συνθήκες της περιόδου 1945-1985, στην εξελικτική συμμετοχή της βιομηχανικής παραγωγής στην εθνική οικονομία και στο Α.Ε.Π της χώρας σε συνάρτηση με τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας. Η ύλη επικεντρώνεται στη μελέτη των κρίσιμων βιομηχανικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας και ενδεικτικών σημαντικών βιομηχανικών μονάδων που αναπτύχθηκαν ειδικότερα κατά την περίοδο 1952-1974. Γίνεται επίσης αναφορά σε σημαντικές επιχειρηματικές προσωπικότητες που επένδυσαν στην βιομηχανία. Παρουσιάζονται επίσης τα αίτια της ακμής της ελληνικής βιομηχανίας κατά την περίοδο 1952-1979 και τα αίτια της εμφάνισης των φαινομένων αποβιομηχάνισης που εμφανίστηκαν από την δεκαετία του ‘80 και μετά.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα έχει μάθει:

 • Τις βασικές πολιτικές συνθήκες της περιόδου 1945-1985.
 • Τις βασικές οικονομικές συνθήκες της περιόδου 1945-1985.
 • Τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και τις πολιτικές αποφάσεις των διαδοχικών ελληνικών κυβερνήσεων που διαμόρφωσαν κατά την σχετική περίοδο το ευεργετικό ή αρνητικό περιβάλλον ανάπτυξης της ελληνικής βιομηχανίας.

Τις σημαντικότερες βιομηχανικές μονάδες της ανωτέρω περιόδου.

 

EY198 Ιστορία της Ελληνικής Οικονομίας (από το 1945 μέχρι και το 1985)

 Περίγραμμα Μαθήματος

Το μάθημα θα πραγματεύεται την πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο από την Απελευθέρωση μέχρι και την πρώτη τετραετία της διακυβέρνησης από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Θα παρουσιαστούν οι πολιτικές και ιστορικές συνθήκες που επηρέασαν την ελληνική οικονομία τόσο κατά τις περιόδους της ανάπτυξης όσο και κατά τις περιόδους της ύφεσης και της τελμάτωσης. Θα παρουσιαστούν τα αίτια του υπερπληθωρισμού, του στασιοπληθωρισμού, της υποτίμησης του εθνικού νομίσματος, των αυξημένων δημοσιονομικών ελλειμμάτων αλλά και τα αίτια της αναπτυξιακής έκρηξης, της νομισματικής σταθερότητας, των πλεονασματικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, που περιοδικά εμφανίστηκαν στην ελληνική οικονομία. Θα παρουσιάζεται επίσης η εξελικτική πορεία των δεικτών της εθνικής οικονομίας σε σχέση τους πολιτικούς, εμπορικούς και οικονομικούς εταίρους της αλλά και τις όμορες χώρες της

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει σαν στόχο να εφοδιάσει τους προπτυχιακούς φοιτητές με τις βασικές ιστορικές γνώσεις για ιστορική πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο από την Απελευθέρωση μέχρι και την πρώτη τετραετία της διακυβέρνησης από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Στο μάθημα γίνεται αναφορά σε βασικούς οικονομικούς όρους, στο βασικό πολιτικό πλαίσιο, στις βασικές οικονομικές συνθήκες της περιόδου 1945-1985 και στην εξελικτική πορεία των οικονομικών δεικτών της εθνικής οικονομίας σε σχέση τους πολιτικούς, εμπορικούς και οικονομικούς εταίρους της αλλά και τις όμορες χώρες της. Η ύλη επικεντρώνεται επίσης στη μελέτη συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας (βιομηχανία, γεωργία, τουρισμό, ναυτιλία, μεταφορές) σε χρονικά προσδιορισμένες περιόδους, στα αίτια του υπερπληθωρισμού, του στασιμοπληθωρισμού, της υποτίμησης του εθνικού νομίσματος, των αυξημένων δημοσιονομικών ελλειμμάτων αλλά και τα αίτια της αναπτυξιακής έκρηξης, της νομισματικής σταθερότητας, των πλεονασματικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, που περιοδικά εμφανίστηκαν στην ελληνική οικονομία. Επίσης παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν από τις ελληνικές κυβερνήσεις και τα οικονομικά δόγματα-μοντέλα τους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα έχει μάθει:

 • Τους βασικούς οικονομικούς όρους.
 • Τις βασικές πολιτικές συνθήκες της περιόδου 1945-1985.
 • Τις βασικές οικονομικές συνθήκες της περιόδου 1945-1985.
 • Την εξέλιξη των βασικών οικονομικών δεικτών της εθνικής οικονομίας σε σχέση τους πολιτικούς, εμπορικούς και οικονομικούς εταίρους της αλλά και τις όμορες χώρες της.
 • Την εξελικτική πορεία συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας.
 • Τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και τις πολιτικές αποφάσεις των διαδοχικών ελληνικών κυβερνήσεων που διαμόρφωσαν κατά την σχετική περίοδο το ευεργετικό ή αρνητικό περιβάλλον ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
 • Τα βασικά οικονομικά εργαλεία και τα οικονομικά δόγματα-μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν από τις ελληνικές κυβερνήσεις.

 

EY199 Φυσικό Περιβάλλον και Πληροφορική

 Περίγραμμα Μαθήματος

Βασικές έννοιες φυσικού περιβάλλοντος και φυσικής της ατμόσφαιρας. Μέθοδοι προσομοίωσης και μοντέλα πρόγνωσης περιβαλλοντικών παραμέτρων και κλιματικής αλλαγής. Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Μετεωρολογία. Η Πληροφορική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ειδικά Θέματα Πληροφορικής. Στοιχεία τεχνικής και διαγνωστικής περιβάλλοντος. Εξοικείωση και χρήση webtools (Hysplit, WRF κλπ).

Το μάθημα αυτό στοχεύει να εφοδιάσει στους φοιτητές βασικές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να παρακολουθήσουν τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Συνδυάζει εκτεταμένη αναφορά στη θεωρητική βάση και το επιστημονικό υπόβαθρο σχετικά με τους βασικούς όρους των μεγάλων παγκόσμιων περιβαλλοντικών θεμάτων, με εισαγωγή στις έννοιες της τρέχουσας μοντελοποίησης και των στατιστικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Η ύλη στη συνέχεια επικεντρώνεται στη μελέτη των κοινών περιβαλλοντικών θεμάτων. Καλύπτει και χρησιμοποιεί εργαλεία ΔΦιαδικτύου (HYSPLIT, WRF, κ.λπ.) που υιοθετούνται για την εκτίμηση περιβαλλοντικών κινδύνων και τη διαγνωστική περιβάλλοντος. Παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση, η οποία περιλαμβάνει δορυφορικά όργανα με αντιπροσωπευτικό αριθμό επεξηγηματικών περιπτώσεων. Επιπλέον, τα σενάρια μάθησης και τα ερωτηματολόγια ενισχύουν με συνοπτικό τρόπο τις αντιλήψεις των φοιτητών σε βασικές έννοιες.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν πλήρη γνώση των εξής:

• Οι βασικές έννοιες της Ατμοσφαιρικής Φυσικής όπως τις συναντούν στην καθημερινή ζωή και σε παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα

• Βασικό συνδυαστικό υπόβαθρο εφαρμοσμένης πληροφορικής σε περιβαλλοντικά θέματα

• Εμπειρία στην προετοιμασία και παρουσίαση ενός μαθήματος μελέτης περιπτώσεων - διάλεξη μέσω σύγχρονων ΤεχνολογιώνΠληροφορικής και Επικοινωνίας

• Εξειδικευμένη χρήση ελεύθερων Λογισμικών συην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 

EY200 Business English

Περίγραμμα Μαθήματος

Το μάθημα βασίζεται σε μελέτη εξειδικευμένων περιπτώσεων, οι οποίες έχουν τη μορφή σεναρίου και ανταποκρίνονται σε αληθινές περιστάσεις, έτσι ώστε να μπορούν να καλύπτουν πολύπλευρα ένα ζήτημα που προέρχεται από διάφορους επαγγελματικούς χώρους (πχ. οικονομία, εμπόριο, τουρισμό, μεταφορές). Κατά την προσεκτική εξέταση των θεμάτων αυτών και μέσω διαφόρων ασκήσεων γραπτών ή ακουστικών, παιχνίδια ρόλων, συζητήσεις και εργασίες, οι φοιτητές θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις προκλήσεις στον κόσμο των επιχειρήσεων, διαμορφώνοντας μια ισχυρή επαγγελματική ταυτότητα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος, είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τη χρήση της αγγλικής επιχειρηματικής ορολογίας. Ειδικότερα, με την παρακολούθησή του, θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του εκάστοτε εργασιακού τους περιβάλλοντος και να αντεπεξέρχονται επαρκώς σε κάθε επαγγελματική υποχρέωση. Κάτι τέτοιο καθίσταται εφικτότερο με τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους με ειδικούς όρους, με το να μάθουν να στέλνουν και να λαμβάνουν επαγγελματικά e-mail, να συνθέτουν γράμματα απολογητικού ή πληροφοριακού χαρακτήρα, να διαπραγματεύονται με τα κατάλληλα επιχειρήματα ανάλογα την κάθε επικοινωνιακή περίσταση στο χώρο εργασίας, να γράφουν και να κατανοούν άρθρα, συμβόλαια ή άλλα παρεμφερή έγγραφα. Παράλληλα, θα τους ενισχύσει στην οργάνωση και διαχείριση των επαγγελματικών τους υποθέσεων και θα διευκολύνει την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους ιδεών, εξελίσσοντας ταυτόχρονα τις ικανότητες και δεξιότητές τους.

 

EY1902 Βιοπληροφορική για inSILICO εφαρμογές

 

EY1900 Νομικά Θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Περίγραμμα Μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει βασικά ζητήματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Έμφαση θα δοθεί κυρίως στο ζήτημα της ευρεσιτεχνίας και στις προκλήσεις που τίθενται με τις νέες τεχνολογίες όπως είναι τα προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή και οι βιοτεχνολογικές εφευρέσεις. Το βασικότερο ζήτημα είναι να γίνουν κατανοητά τα έργα τα οποία προστατεύονται με δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και η διαδικασία η οποία προβλέπεται για την κατοχύρωση αυτής της προστασίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να γίνουν κατανοητά τα αντικείμενα και η διαδικασία προστασίας με δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ο φοιτητής θα είναι σε θέση να γνωρίζει:

 • Τις προϋποθέσεις προστασίας και τις εξουσίες που απορρέουν από το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας.
 • Τους δικαιούχους και τη διαδικασία χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
 • Τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αξιοποιήσει το δικαίωμα αυτό π.χ. μεταβίβαση και άδειες εκμετάλλευσης αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επέρχεται η απώλεια του δικαιώματος.
 • Την έννοια, τις προϋποθέσεις προστασίας και το περιεχόμενο του δικαιώματος στο σήμα.
 • Τη διαδικασία κατάθεσης και καταχώρισης σήματος.

 

EY1901  Νομικά Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Περίγραμμα Μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει την α&n