ΤοποθεΣΙα - ΠρΟσβαση

ΔΟΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Στόχος της υπηρεσίας ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) είναι η ενημέρωση και υποστήριξη για την μαθησιακή, φυσική και κοινωνική πρόσβαση των φοιτητών/τριών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) καθώς και των διδασκόντων/ουσών τους. (περισσότερα στο site του Π.Θ.)

Φυλλάδιο-Πρόσβαση

Αν είσαι πρωτοετής ή παλιός φοιτητής/τρια με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που επιθυμείς υποστήριξη από την ΠΡΟΣΒΑΣΗ για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022, οι Εγγραφές στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ ξεκινούν την Παρασκευή 01 Οκτωβρίου 2021 και θα ολοκληρωθούν στις 26 Νοεμβρίου 2021.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ