ΤοποθεΣΙα - ΠρΟσβαση

ΔΟΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Στόχος της υπηρεσίας ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) είναι η ενημέρωση και υποστήριξη για την μαθησιακή, φυσική και κοινωνική πρόσβαση των φοιτητών/τριών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) καθώς και των διδασκόντων/ουσών τους. (περισσότερα στο site του Π.Θ.)

Φυλλάδιο-Πρόσβαση

 

Οι Εγγραφές στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ξεκίνησαν την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 και θα λήξουν Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020.