ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΘΕσεις ΕργασΙας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (3) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΠΤ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (3) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθμ. 3739/16-10-2020 προκήρυξη του Τμήματος Πληροφορικής και…

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 15102/20/ΓΠ/31-07-2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 15102/20/ΓΠ/31-07-2020 Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με…

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Χ.Ε. ΤΟΥ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΑΡ. 15099/20/ΓΠ/31-07-2020   Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα…