Ανακοινωσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (3) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΠΤ

Αποτελέσματα Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών (3) Εργαστηρίων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας   Σας ενημερώνουμε ότι…

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Κατόπιν έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄4899) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού…