Εσωτερικη Αξιολογηση

Εσωτερική Αξιολόγηση από Προπτυχιακούς Φοιτητές

Τα μαθήματα αξιολογούνται κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, με βάση ειδικό ερωτηματολόγιο σχεδιασμένο για την αξιολόγηση.

Download (PDF, 212KB)


 

Οδηγός Διασφάλισης Ποιότητας Σπουδών και Λειτουργιών Παν. Θεσσαλίας

Download (PDF, 859KB)